Filter RapporterNorden
17-01-2014

Projekt Frafald i voksenuddannelser

Er det et problem eller en gevinst?

Norden
14-01-2014

Quality Model for Validation in the Nordic Countries

This brochure is the final report for the project “Quality Model for Validation in the Nordic Countries – a development project 2012-13”.

Norden
14-01-2014

Gæðalíkan fyrir raunfærnimat

Bæklingur þessi er lokaskýrsla verkefnisins Gæðalíkan fyrir raunfærnimat á Norðurlöndum, þróunarverkefni 2012–2013.

Norden
28-11-2013

Att utbilda världsmedborgare

- nordiska folkhögskolelärare inspirerar till pedagogiskt arbete kring hållbar utveckling och globalt medborgarskap, publ. 2011

Norden
24-10-2013

Educational background, preferences and needs

A qualitative study of prisoners from Iraq, Poland, Russia, Serbia and Somalia. Published by Fylkesmannen i Hordaland, 2013

Norden
24-10-2013

Iluatsitsilluarnermut pissutsit arfineq-pingasut

Nunat Avannarliinit ilinniartitsinermut suliniutit inuiaqatigiinni unammillernartunik naapitsisut (NVL 2013)

Norden
24-10-2013

8 árangursþættir

í norrænum menntaverkefnum hönnuðum til að mæta samfélagsáskorunum (NVL 2013)

Norden
24-10-2013

8 framgångsfaktorer

- för att möta utmaningar, ta vara på möjligheter och bidra till konstruktiv förändring i samhälle och arbetsliv.

Norden
24-10-2013

8 Success Factors

- from Nordic educational projects designed to meet challenges in society. Published by NVL in 2013

Norden
24-10-2013

8 succesfaktorer

Fra nordiske uddannelsesprojekter som møder udfordringerne i samfundet (NVL 2013)

Norden
17-10-2013

Utdanning skaper utvikling i utkantsområder

En rapport fra Distansnettverket, publicerat 2012

Norden
17-10-2013

Kompetensbeskrivning av lärare i grundläggande litteracitet för vuxna med andra modersmål än de nordiska

i grundläggande litteracitet för vuxna med andra modersmål än de nordiska

in English
17-10-2013

PIAAC results published

The Survey of Adult Skills, implemented in 24 countries, and the Education and Skills Online Assessment for individuals are part of the package of tools available to support countries develop, implement and evaluate policies that foster both the development of skills and the optimal use of existing skills.

26-09-2013

Mångkulturella möten i professionell vägledning

NVL 2013

Norden
24-07-2013

Kunnskap, engasjement og deltakelse i norden – like muligheter?

Kunnskap, engasjement og deltakelse i norden – like muligheter?

24-07-2013

Framtidskompetenser - och hur vi utvecklar dem

Framtidskompetenser - och hur vi utvecklar dem

24-07-2013

NVL:s rapporter

NVL:s rapporter

Norden
11-05-2013

Mångkulturella möten i professionell vägledning

Rapporten bygger på ett kartläggnings- och diskussionsmaterial som NVL:s vägledningsnätverk har samlat in genom möten och diskussioner med vuxenvägledare i Norden.