Filter Rapporter05-08-2011

Hälsa

Hälsa

Europa
01-08-2011

Education at a glance 2011: OECD indicators

Published 2011

The 2011 edition of Education at a Glance: OECD Indicators enables countries to see themselves in the light of other countries’ performance. It provides a broad array of comparable indicators on education systems and represents the consensus of professional thinking on how to measure the current state of education internationally.

Europa
01-08-2011

Nordic network for empowerment of immigrant women with low educational background / working experience

Published 2011: The focus of this report will be on women originating in non-Western countries from the Middle East, Asia, Africa and South America.

Europa
01-08-2011

Eurydice

Quality Assurance in Teacher Education in Europe, New Eurydice Glossary published 2011
Quality Assurance in Teacher Education in Europe
This study analyses processes for evaluating and accrediting initial and in-service teacher education programmes and institutions. It provides a general overview of the existence of regulations on external and internal evaluation in different countries as well as specific information on the main features of theses processes and the use made of their findings.
Document and press release: See link below.

New Eurydice Glossary published
Eurydice has just updated the second volume of its European Glossary on Education first published in 2000. In this Glossary you can find the answer to these and hundreds of other similar questions. This new edition clarifies 670 national terms in their original language, describing the various types of educational institution, at all levels of education, including adult education and special needs provision. It covers 30 countries in the Eurydice Network.

Norden
01-08-2011

Kreativitet og innovation

- Udfordringer og muligheder for voksen- og efteruddannelser i Norden, NMR 2011
Af Niels Henrik Helms, Syddansk Universitet, Knowledge Lab.

Udviklingen af en innovativ kapacitet i Norden er en forudsætning for at de Nordiske lande kan bevare deres konkurrencedygtighed i en globaliseret verden. ’Kreativitet og innovation’ er et debatoplæg som har til formål, at afsøge hvordan voksen- og efteruddannelserne i Norden i højere grad kan bidrage til at styrke de kreative og innovative kompetencer hos befolkningen. Oplægget henvender til alle aktører, som arbejder med at udvikle og planlægge voksen-og efteruddannelse i Norden.

Sverige
01-08-2011

A world worth living in - en slutrapport

Publicerad 2011: Folkbildningsrådet har tagit fram en slutrapport för världskonferensen A World Worth Living In som genomfördes den 14-17 juni 2011 i Malmö.

Norden
25-07-2011

Voice of users - promoting quality of guidance for adults in the Nordic countries

Report published by Nordic network of adult learning (NVL) 2011.
by Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, Andrea G. Dofradóttir & Guðrún Birna Kjartansdóttir

Norden
25-07-2011

A survey on the EQF / NQF work in the Nordic- and Baltic countries with special focus on non-formal learning

The Nordic network for adult learning (NVL) has initiated a survey on the current status of the NQF work in the Nordic-Baltic countries.

Norden
24-07-2011

Social partners: out with early exit – in with lifelong learning and career development?

Rapporten “Social Partners: out with early exit – in with lifelong learning and career development?” redogör för i vilken utsträckning arbetsmarknadens parter i de nordiska länderna utarbetat policy och strategier

Norden
24-07-2011

Den nordiske voksenlærer

-En kortlægning af formelle krav til og uddannelsesmuligheder for voksenundervisere i de nordiske lande. Publicerat 2011

Norden
24-07-2011

Pohjoismainen aikuisopettaja

Kartoitus pohjoismaisten aikuisopettajien pätevyysvaatimuksista ja aikuispedagogiikan alan koulutusmahdollisuuksista. Julkaistu 2011

Norden
01-01-2011

Indikatorer for voksnes læring

I 2010 satte NVL ned en arbeidsgruppe for å se på komparativ nordisk statistikk på voksenopplæringsfeltet. Gruppen leverte en rapport i januar 2011.

Europa
01-12-2010

Education, professionalization and social representations: on the transformation of social knowledge

Edited by Mohamed Chaib, Berth Danermark & Staffan Selander, published 2010

This edited collection of works, to be published by Routledge in November 2010, is a product of an international network of scholars working on lifelong learning. The chapters present a broad range of research related to how social knowledge is shared, transmitted and transformed in the context of education — especially adult education —and professional formation.

Europa
01-08-2010

Initial findings from the iea international civic and citizenship education study

Published in 2010.
The 2009 IEA study of civic and citizenship education (ICCS), conducted in 38 countries around the world, built on the previous IEA studies of civic education, but took place in a context characterized by significant societal change, including the rapid development of new communication technologies, increased movement of people between countries, and the growth of supranational organizations.

Norden
25-07-2010

E-værktøjer och realkompetencer

av Håkon Grunnet, konsult och Anne-Marie Daler Larsen, adjunkt vid Nationalt Videncenter for Realkompetencevurderinger (NVR), Danmark, 2010

Norden
25-07-2010

E-tools and validation

by Håkon Grunnet, consultant and Anne-Marie Daler Larsen, assistant lecturer at the National Knowledge Centre for Validation of Prior Learning (NVR), Denmark, 2010

Norden
25-07-2010

Challenges in the work of recognition/validation of prior learning in the Nordic countries

The NVL expert network regarding validation has been asked to identify common Nordic challenges in the field of validation.

Norden
25-07-2010

Udfordringer i arbejdet med anerkendelse af realkompetence (ark)/validering i de nordiske lande

NVLs ekspertnetværk vedrørende validering har fået som opgave at identificere fællesnordiske udfordringer på valideringsfeltet.