Articles for category DialogWeb Articles for tag valideringFørste møte i Oslo med representanter fra partnerland i Viska prosjektet
Europa
26-02-2018

VISKA – et EU prosjekt om økt synlighet av innvandreres kompetanse

– Prosjektet har fått navnet VISKA (Visible Skills of Adults).  Målet er å utvikle et valideringssystem som gjør det mulig å løfte frem innvandreres kunnskap og kompetanse slik at de dermed kan komme raskere i arbeid eller utdanning, sier Fjóla María Lárusdóttir, prosjektleder ved Arbeidslivets opplæringssenter og aktiv deltaker i ekspertnettverket for validering innen NVL.

John Dalsgarð er ansat i Kulturministeriet, hvor han arbejder med voksenlæring og validering.
Færöerne
08-01-2018

Roadmap 2018 – kompetencernes værdi

Et nationalt tilbud om validering tilgængeligt for alle borgere. Et sådant tilbud skal ifølge en rekommandation fra EU være klart i løbet af 2018 i alle EU's medlemslande.

Yrkeskunnighet kan valideras mot en av nivåerna i SeQF.
Sverige
27-10-2016

Så fungerar SeQF – det svenska ramverket för kvalifikationer

I Europa finns ett ramverk för kvalifikationer som heter EQF.

Anna Lundqvist och Göran Hellmalm.
Sverige
28-06-2016

Nu går det att få papper på att du kan samarbeta

Inom folkbildningen pågår nu ett projekt för att validera generella kompetenser.

Monika Sundqvist
Åland
04-04-2016

Styrelsebeslut för valideringen framåt

På Åland har vägen till validering av kunskaper på såväl gymnasial- som högskolenivå tidigare varit otillgänglig för personer som inte varit inskrivna vid skolorna. Men nu berättar utbildningsplanerare Monika Sundqvist att det vid Ålands gymnasiums senaste styrelsemöte fattades ett beslut som luckrar upp detta på gymnasienivå.

Sverige
29-03-2016

Pär Sellberg - Valideringsnettverket

En stor del av NVLs virksomhet gjennomføres av tematiske nettverk. men hvilke mennesker sitter i disse nettverkene? I en serie intervju presenterer vi noen av nettverksmedlemene og først ut er Pär Sellberg som sitter i Valideringsnettverket.
Valideringsnettverket har som oppgave å følge og bidra til utvikling av validering i de nordiske landene. Nettverkets medlemmene representerer arbeidslivet, utdanningssektoren, folkeopplysning og forskningsmiljøene. Det ble etablert i 2005.

Deidre and Göran discusses validation in Ireland and Sweden.
Norge
15-03-2016

Strong commitment for validation in Oslo

A silent white coat of snow fell on Oslo as almost 50 adult education professionals from all over Europe met at the AVA expert seminar on validation at the beginning of February. The goal: an action-plan to make validation of non-formal education a reality.

Finland
07-12-2015

Invandrarföreningar avgörande för lyckad integration

Asylsökande bör få stöd omedelbart när de kommer till ett land och helst av personer som kommer från samma kultur och har bott en längre tid i mottagarlandet.

John Dalsgar∂.
Færöerne
02-09-2015

NVL10- Hur går det med valideringen?

Vad betyder NVL för valideringen i Norden?

Lyckade gymnasiestudier gav Gerd Jäntti gnistan att studera vidare i mogen ålder.
Finland
25-05-2015

Femtioplussare fick både examen och jobb

Inspirerande lärare och goda studieresultat i vuxengymnasiet gav Gerd Jäntti gnistan att som 47-åring börja studera till sjukskötare. Hur gick det sen?

Eric Rousselle.
Finland
18-05-2015

Open Badges vänder upp och ned på inlärningen

Det var slumpen som förde Lotta Pakanen och Eric Rousselle samman.

Nina och Eeva har fått stöd och ny energi i  skapandeverkstaden på Fendari i Åbo.
Finland
18-11-2014

Samarbete gynnar unga i riskzonen

Ett smidigt samarbete mellan alla instanser som har med ungdomar att göra behövs för att förebygga arbetslöshet och marginalisering bland unga.

Norden
19-06-2014

Voksenlæringens betydning

Arbeidslivets opplæringssenter blev oprettet i 2002, efter at fagforeninger og arbejdsgivere havde indset behovet for uddannelse af ufaglærte og voksne uden afsluttet gymnasial uddannelse.

Stakeholders discussing validation in HE in Finland.
Finland
26-05-2014

Validation of non-formal and informal learning in Finnish Higher Education

The Council of the European Union recommendation from 20 December 2012 urges the EU member states to have in place the necessary arrangements for validation by the year 2018. The question is how well the universities are prepared for validation of non-formal and informal learning?

Validering påverkar både ekonomi och arbetsliv, säger Raul Ranne.
Europa
06-02-2014

Validering handlar om människor

– Vi har gått från ”vi kan inte” till ”vi kan” och från ”låt någon göra det” till ”låt oss göra det”, säger Raul Ranne, när jag träffar honom i Tallinn i mitten av december på seminariet Exchanging Practices on RPL - Learning from Nordic-Baltic Experiences. Raul Ranne är den enda i Estland som på heltid arbetar med RPL (Recognizing Prior Learning eller validering). Han är anställd av Archimedes Foundation, en oberoende institution som är tillsatt av regeringen för att koordinera både internationella och nationella program inom utbildning och forskning.

Elisabeth Storfors
Åland
30-12-2013

Valideringsstrukturerna ljusnar

Vid utbildningsavdelningen på Ålands landskapsregering summerar byråchefen Elisabeth Storfors det åländska valideringsprojektet. Projektet avslutades i april 2013 efter två förlängningsperioder och en omfattande gymnasiereform. Under projektet byttes ledare några gånger och vissa tider stod det helt utan. Hur ser resultaten och förväntningarna kring validering ut idag?

Agnieszka Lach Johannesen kommer fra byen Wloclawek i Polen. Hun har boet på Færøerne siden 1991 og har to voksne børn sammen med sin færøske mand.
Færöerne
06-06-2013

Alle kompetencer i spil

Udenlandske tilflyttere er en kolossal ressource, som vi bør bruge i langt større grad end hidtil. Udsagnet kommer fra Hjalmar Petersen, dr.phil. og lektor i færøsk ved universitetet på Færøerne. ..

Bjarni Poulsen (t.h.) og Hallur Joensen med hvert sit svendebrev. De er netop færdiguddannede tømrere, en uddannelse, der sandsynligvis vil sikre dem en plads på arbejdsmarkedet. De har begge været arbejdsledige i en periode.
Færöerne
19-02-2013

Kompetencevurdering – vaccine mod arbejdsløshed

Det vigtigste aktiv, når du bliver arbejdsløs, er dig selv! Og alle må have mulighed for at få vurderet deres kompetencer, siger Høgni í Stórustovu, afdelingsleder i ALS, den færøske A-kasse.