Filter Rapporter aktivt medborgarskap, lika mojligheterNorden
24-07-2013

Kunnskap, engasjement og deltakelse i norden – like muligheter?

Kunnskap, engasjement og deltakelse i norden – like muligheter?

Sverige
01-08-2011

A world worth living in - en slutrapport

Publicerad 2011: Folkbildningsrådet har tagit fram en slutrapport för världskonferensen A World Worth Living In som genomfördes den 14-17 juni 2011 i Malmö.

Europa
01-08-2011

Nordic network for empowerment of immigrant women with low educational background / working experience

Published 2011: The focus of this report will be on women originating in non-Western countries from the Middle East, Asia, Africa and South America.

Norden
24-07-2010

Rapport om bruk av sociala medier i folkbildningen i norden

I februar, mars og april 2010 gjennomførte NORDINFO-gruppen i NVL en surveyundersøkelse om bruken av sosiale medier blant aktører innenfor folkeopplysningen i Norden. NVL 2010

John Steen Johansen (red.), utgiven 2007
Norden
24-07-2007

Demos – en antologi om magt, demokrati og aktivt medborgerskab i norden

Tänke-tanken DEMOS har genom sina aktiviteter producerat en rapport / antologi som uppdaterar NMR:s publikation Guldtavlorna i gräset (Nord 1995:3) i relation vad som skett inom OECD, EU och Europarådet i diskussionerna kring demokrati, aktivt medborgarskap och livslångt lärande. NVL 2007

Johannes Jansson/norden.org
Norden
24-07-2006

Flexibelt lärande, it och demokrati

Målet med projektet Flexibelt lärande, IT och demokrati har varit att skapa en modell för fortbildning för folkbildare och vuxenpedagoger i flexibelt lärande inom i Norden och bidra till nätverksbyggande och erfarenhetsutbyte. NVL 2006.