Filter DialogWeb aktivt medborgarskap, aktivt medborgerskap, lika mojligheter, like muligheterEric Rousselle.
Finland
18-05-2015

Open Badges vänder upp och ned på inlärningen

Det var slumpen som förde Lotta Pakanen och Eric Rousselle samman.

Bergljót av Skarði, lærer, flankeret af Marika Skipanes fra Togo og Marie Scaplehorn Hansen fra England.
Færöerne
27-04-2015

Den nødvendige nøgle til samfundet

Piyamon, Sasichon og Xiaomei. Fornavne, der klinger eksotisk i Torshavn, hvor 21 mennesker med anden baggrund end nordisk i sidste måned afsluttede kurset Færøsk sprog og kultur.

Sverige
30-03-2015

Lättlästa romaner behövs även för vuxna

Vuxna med läs- och skrivsvårigheter tvingas ofta läsa barn- och ungdomsböcker när de språktränar.

Egede Simonsen
Grönland
18-03-2015

Studerende på distancen

I Grønlands sydligste by Nanortalik bor Egede Simonsen.

Finland
25-02-2015

Dövas ställning i vågskålen

Det var först i början av 1980-talet som man i Finland började erkänna döva personers rätt till ett eget språk och en egen identitet.

Åland
09-02-2015

Tankar i grått

Utanför fönstret piskar regnet, den snö som bidrog med lite ljus smälter undan och isen som gjort vägarna hala till och från, är än en gång på väg bort.

Norge
28-11-2014

Nettstudier var løsningen for synssvake Marte Baade

Nettstudier ble nøkkelen til utdanning og dermed til jobb for 29 år gamle Marte Baade fra Ulsteinvik.

Jämställdhetspanelen från vänster: Illugir Gunnarsson, minister, Satu Haapanen, ordförande för Medborgar- och konsumentutskottet, Mia Heikkilä, forskare vid Mälardalens högskola och Lisa Andersson Tengner, utbildare och jämställdhetskonsult.
Norden
20-11-2014

Dags för männen att kämpa för jämställd utbildning

Nu är det männens tur att arbeta för jämställdhet inom utbildning.

Nina och Eeva har fått stöd och ny energi i  skapandeverkstaden på Fendari i Åbo.
Finland
18-11-2014

Samarbete gynnar unga i riskzonen

Ett smidigt samarbete mellan alla instanser som har med ungdomar att göra behövs för att förebygga arbetslöshet och marginalisering bland unga.

André Toth ble slagrammet som 24-åring.
Norge
11-11-2014

Med golf og utdanning som terapi

André Toth har gått en lang vei fra hjerneslaget rammet i 2006 til aktivt liv i dag. Uendelig mange timer med opptrening ligger bak han.

Finland
15-10-2014

Projekt och tal om känslor inte bästa sättet att råda bot på ungdomsarbetslösheten

De unga får nöja sig med en undanskymd roll då regeringarnas bekymmer handlar mera om ekonomisk tillväxt än om ungas möjligheter, säger professor Kristiina Brunila.

Sanna Markkanen från Axxell utbildning i Finland ledde en workshop.
Sverige
24-09-2014

Alfalärare – en alldeles särskild kompetens

Att lära vuxna analfabeter ett nytt språk att både kunna tala, läsa och skriva på kräver en speciell lärarkompetens.

Sverige
24-09-2014

Alfalärare berättar

Deltagare på konferensen Lärarkompetens och undervisningspraktik berättar vad de fick ut av att delta.

Sverige
01-09-2014

Så blir språkutbildningen för invandrare bättre

Skolverket har under tre år, 2013–2015, fått i uppdrag att dela ut statsbidrag till anordnare av utbildning i svenska för invandrare. Syftet är högre kvalitet, ökad flexibilitet och ökad individanpassning i utbildningen.

På denna världskarta syns det hur läskunnigheten ser ut i världen. Ju rödare, desto färre kan läsa och skriva. Forskaren Qarin Franker presenterar.
Sverige
17-06-2014

Eldsjälar lyste upp mörka siffror om läskunnighet

Stockholm är en av Europas mest segregerade städer och läs- och skrivsvårigheter går i arv. Turligt nog finns många eldsjälar som vill förändra detta. Under en vecka i juni talade forskare, bibliotekarier, pedagoger och förläggare på den öppna konferensen ”Literacy for all” på Hallunda bibliotek söder om Stockholm.

Stig Sandström handleder Lennart Werner på SeniorNet i Botkyrka. I bakgrunden syns Ann Goetzinger, Robert Öhrling och Olle Gauffin.
Sverige
06-03-2014

Med samarbete vågar fler använda datorn

Boka resor och biljetter, göra bankärenden, ansöka till kurser och jobb. Allt fler varor och tjänster digitaliseras. Den som inte behärskar datorer och internet hamnar lätt utanför. I kampanjen Digidel, som pågick under tre år, samarbetade offentlig, ideell och privat sektor för att öka den digitala delaktigheten.

Ane-Sara Eliassen var ufaglært i 14 år. Til sommer bliver hun færdiguddannet lærer.
Grønland
12-11-2013

Ufaglært brød 14 års uddannelsespause

Et radioprogram, en jernvilje og et studieforberedende kursus ændrede 33-årige Ane-Sara Eliassens liv fra ufaglært til lærerstuderende.

Professor Friedrich Hubert Esser, vd vid det federala institutet för yrkesutbildning (BIBB)
Europa
17-10-2013

Lång lärlingstradition ger unga jobb

Medan de unga i övriga Europa går utan jobb kan Tyskland stoltsera med rekordlåga ungdomsarbetslöshetssiffror. Hemligheten är landets långa tradition med lärlingssystem: en arbetsplatsförlagd yrkesutbildning där företagen betalar lönen. Professor Friedrich Hubert Esser, vd vid det federala institutet för yrkesutbildning (BIBB).