Articles for category DialogWeb Articles for tag forskningProfessor emeritus Kari Uusikylä tror på den fria bildningen.
Finland
19-01-2015

Att mäta och jämföra resultat tar död på kreativiteten

Känd kreativitetsforskare efterlyser långsammare tempo.

Finland
15-10-2014

Projekt och tal om känslor inte bästa sättet att råda bot på ungdomsarbetslösheten

De unga får nöja sig med en undanskymd roll då regeringarnas bekymmer handlar mera om ekonomisk tillväxt än om ungas möjligheter, säger professor Kristiina Brunila.

Professor Jón Torfi Jónasson vil den myte til livs at grunduddannelsen rækker til et helt arbejdsliv.
Grønland
07-10-2014

Livslang læring skal sættes i centrum

– Tanken om at man lærer et fag som ung for derefter at klare sig uden videre uddannelse er forældet. Derfor er det nødvendigt at omorganisere vores uddannelsessystem sådan at livslang læring sættes i centrum, siger Jón Torfi Jónasson.

02-09-2013

Bildningsresa till vädergudarna

Då jag i mitten av augusti ombeds att skriva om den senaste Nordic conference on adult learning – A meeting point between theory and practice känns det som evigheter sedan. Jag håller redan på att förbereda mig för nästa konferens om någon vecka och överlag är mina tankar redan engagerade med det nya läsårets utmaningar och uppdrag. Men då jag börjar tänka efter kommer en del minnesbilder tillbaka.

Danmark
22-04-2013

Man skal kunne det man gør

Professor Bjarne Wahlgren deltager i stort dansk projekt for at finde frem til den tavse viden og udtrykke den

Danmark
04-04-2013

Godt 700 forskere samlet i Reykjavík

To vellykkede konferencer omkring voksenundervisning og andre uddannelsesspørgsmål holdt midt i en snestorm

Sverige
22-08-2012

Framgångsfaktorer för att möta utmaningar

Samhälle och arbetsliv präglas alltmer av snabba och omfattande omstruktureringar och förändringar. Arbetslösheten ökar och det krävs kunskap och kompetens för att konkurrera om de arbetstillfällen som finns. Utan jobb ...

Sverige
14-05-2012

Folkbildning i ett femhundraårigt perspektiv

– Om man har turen att i sin forskning någon gång beträda ny mark känns det som att röra sig i ett vackert orört snölandskap och se sina egna fotavtryck i snön.

Sverige
04-04-2012

Alternativa vägar till universitetet under lupp

– Det är spännande att lärande sker i så många olika former och i så många olika miljöer - både formella och informella - genom hela livet. Det är aldrig för sent att lära sig något nytt.

Sverige
07-03-2012

Forskarveteran värnar om mjuka värden

Det är viktigt att vi fortsätter att ta vara på den humanistiska aspekten av lärandet, det vill säga "learning to be".

Sverige
28-02-2012

Hon ger folkhögskolorna skarpare konturer

”Det är helt grundläggande att reflektera kring hur vi skapar vårt varande och vårt samhälle.”

Sverige
10-01-2012

2012

2012

Sverige
08-05-2011

”Jämlikhet är bäst för alla”

Är den nordiska välfärdsmodellen förlegad eller en förebild för andra länder? Enligt den omtalade boken ”Jämlikhetsanden” är det jämlikhetsnivån som är avgörande – inte vägen dit.

Danmark
08-05-2011

Opråb fra Vestjylland

I 25 år har folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle i Vestjylland været vært for dialog mellem forskere og den almindelige befolkning, ligesom centeret har sikret formidling af ny viden til borgerne inden for snart sagt alle forskningsgrene. Et af centerets flagskibe er det årlige Thorkil Kristensen seminar, som igen til juni samler en række internationalt højt anerkendte forskere til debat

Norge
11-04-2011

Språk er kostbare skatter

Mine første minner om Vigdis Finnbogadóttir er knyttet til læring, språk og kultur.

Danmark
05-04-2011

Nordisk sprogpolitik – skandinavisk som fælles platform

Det nordiske samarbejde skal også fremover foregå på skandinavisk.

Sverige
04-04-2011

Nordiska språk lockar finska studerande

Det är ofta ett allmänt språkintresse som gör att unga finländare börjar studera nordiska språk. Muntlig svenska är de bra på, men danska och norska bjuder på utmaningar.

Sverige
04-04-2011

En språklig minoritet inom minoriteten

Vid bussplanen i Mariehamn, alldeles i närheten av Medborgarinstitutet och stadsbiblioteket, ligger ”HandiCampen”.