Search

Articles for category Konferanser Articles for tag fangelseutbildningIsland
29-02-2016

Work and education -cooperation and innovation

Education and vocational training of prisoners in the Nordic countries.
Conference organised by The Nordic network for education in prison, Reykjavik 12/9 – 15/9 – 2016.

Finland
23-11-2015

Seminar om nordisk samarbeid for fengselsundervisning i Helsinki 04. – 05. februar 2016

Nordisk nettverk for fengselsundervisning og Nordisk nätverk för vuxnas lärande (NVL) har inviterert til seminar i Helsinki i februar 2016.

Direktør Johan Reimann ved siden af Lea Holst Reenberg, som repræsenterer Danmark i Nordisk Netværk for Fængselsundervisning til konferencen, der blev afholdt den 24.-26. september.
Norden
22-10-2014

Fængselsundervisnings uddannelseskonference 2014

Fængselsundervisnings uddannelseskonference 2014

Norden
14-05-2014

16th Nordic Prison Education Conference: The prison as a learning area

Education and study- and career counseling of Nordic inmates, 24.-26. September 2014, Copenhagen.

Norden
21-02-2014

Sesjon 1A: Praksis - teori

Målet for denne workshop er å arbeide tverrsektorielt med voksnes læring vise mangfold, fremme samhandling og styrke den nordiske dimensjonen. Fokus vil være på praksis, basert på faglig/teoretisk grunnlag innenfor ulike områder av dagens nordiske velferdssamfunn.

09-10-2012

Kriminaliteten speglar samhället

Kriminaliteten speglar samhället

03-05-2007

Konferenser: Nordiska

Konferenser: Nordiska