Articles for category DialogWeb Articles for tag osamarbeteAne-Karina Poulsen, vejleder og uddannelsesleder fra Grønland, deltog i dialogmødet.
Færöerne
03-07-2017

Yderområder i vejledningens tegn

Tre lande, to møder og et ønske: at styrke samarbejdet om vejledning og livslang læring i Nordens yderområder.

Grupparbete under to-do seminarium för integration på Åland.
Åland
22-11-2016

To-do seminarium aktiverar

”Tack! Det här är första gången som jag känner att jag är med i samhället” var ord som en inflyttad använde för att tacka Cecilia Stenman direkt efter seminariet.

Jenny Lennhammar
Sverige
09-05-2016

Gotland behöver flyktingarnas kompetenser

Tala med de nyanlända, inte om dem. Det var en av grundtankarna med ett så kallat ”to do”-seminarium som ägde rum på Gotland i april.

Norden
05-05-2016

Inge Munch - Øy-nettverket i Østersjøen

I en serie intervjuer presenteres her Inge Munch som sitter i øy-nettverket i Østersjøen. På bakgrunn av det nordiske samarbeids sitt fokus på utfordringer og muligheter for de såkalte «ytterområder» samt et nordisk politisk fokus, initierte NVL i 2012-2013 et tvær sektorielt nettverk med deltagere fra Bornholm, Åland og Gotland. Tre øy-regionen i Østersjøen, har både like/ulike utfordringer og potensialer. Alle tre områdene arbeider for å fastholde og utvikle muligheter for et bedre livsgrunnlag, fastholdelse av lokal velferd og et bærekraftig samfunn.

Danmark
11-04-2016

En insisterende ildsjæl giver Bornholm stemme

I 2010 blev Winni Grosbøll socialdemokratisk borgmester i Bornholms Kommune. Hun er i årene siden blevet kendt som ”Bornholms stemme” takket være sit store fokus på at styrke opfattelsen af øen; en af hendes meget synlige bedrifter er etableringen af Folkemødet på Bornholm.

Anssi Tuulenmäki efterlyser udda idéer och snabbare inlärning.
Finland
14-10-2015

Kortare steg mellan tanke och handling 

Vi lever i en värld som förändras i en sådan takt att alla färdigheter föråldras snabbt.

Bertil berättar om ekologisk odling i ett socialt företag.
Norden
28-09-2015

Udvikling af ø-samfund via bæredygtig turisme?

Et netværk under Nordisk Netværk for Voksnes Læring (NVL) har siden 2012 arbejdet med ø-samarbejde i Østersøen.

Stemning på pladsen.
Danmark
14-11-2014

Ø-samfundenes muligheder og udfordringer til debat på Folkemødet

På årets folkemøde i Allinge, var de udfordringer og de muligheder, ø-samfundene står over for et, af de emner der var på dagsordenen.

Möte med ö-nätverket på Åland 2014
Åland
03-11-2014

Ö-samarbete river murar och bygger broar

För ö-samhällen ställs förutsättningarna för vuxnas lärande och kompetensutveckling inför särskilda utmaningar och möjligheter.

Sankt Hans i en middelalderby på Bornholm.
Norden
03-06-2014

Kan nordisk ø-samarbejde fremme lokal udvikling?

NVL deltager i år på Folkemødet på Bornholm i samarbejde med Norden i Fokus og inviterer til debat om øernes muligheder for udnytte deres særlige vilkår som grundlag for eksperimenterende kompetenceudvikling, der på én gang kan dække lokale behov og tiltrække folk udefra.

De utsocknes som hade hunnit komma på morgonen före konferensen fick en guidad tur i Visby.
Norden
12-05-2014

Samtal bygger broar mellan öarna

För att kunna erbjuda så mycket vuxenutbildning som möjligt är det vanligt att små orter samarbetar med grannkommunerna. Det är dock svårt när man befinner sig på en ö. DialogWeb var med på konferensen ”Utmana system och bygga broar” i Visby den 28–29 april.