Filter Nätverk aktuellt, ösamarbete, resultaterNorden
06-02-2018

Evaluation of transformative learning circles

The TLC model proves to be an innovative way of organising further training for adult education professionals and shows results that promote entrepreneurship.

Norden
10-11-2017

To-Do: A Way of Integrating the Newcomers?

”The To-Do methodology has put all local stakeholders at the heart of the development work.”

Norden
10-11-2017

To-Do: En vej til integration af nyankomne?

”Att göra/To-Do-metodiken har satt alla lokala aktörer i centrum
av själva utvecklingsarbetet.”

Norden
05-05-2017

Ö-nätverkets arbete

Ö-samarbetet fokuserar på utveckling av metoder och pedagogiska processer som kan vara till hjälp för att möta aktuella utmaningar på de

Åland
26-01-2017

Inkludera inflyttade i det åländska samhället

To-do-seminariet på temat Vad behövs för att inflyttade ska känna sig inkluderade i det åländska samhället? samlade drygt 40 deltagare som representerade politiker, inflyttade, organisationer, myndigheter och kommuner.

Sohrab Fadai
Sverige
20-09-2016

Uppföljning av ”To Do”-seminarium

Seminarium för erfarenhetsutbyte och även för att få ny inspiration till att driva arbetet vidare.

Sverige
14-03-2016

Hur vi kan tillvarata nyanlända gotlänningars kompetenser?

Deltagare skapade handlingsplaner och tog fram konkreta idéer för lokalt samarbete.

Danmark
08-02-2016

Nye Bornholmare - en fæelles opgave

Seminarium ”Nye bornholmere – en fælles opgave og mulighed for Bornholm” fokuserade på utveckling av metoder och pedagogiska processer som kan bidra till att möta den aktuella situationen med nyanlända och hjälpa de till arbete eller utbildning.

To-do seminar på Bornholm
Norden
30-11-2015

New natives – an active resource for Bornholm

Fokus på nyanlända som en viktig resurs för Bornholm.

Norden
26-10-2015

Entreprenöriella mindsets på Bornholm

Frågor om utbildning och entreprenörsanda diskuterades med syfte att få nyanlända flyktingar stanna på ön och skapa ömsesidigt givande möten mellan nyanlända och invånare på Bornholm.