Search

Articles for category Rapporter Articles for tag kvalitetssakring, nvl-rapporterNorden
10-05-2013

Kvalitetsmodell for validering i Norden – et udviklingsprojekt 2012-13

Det finns stora skillnader mellan de nordiska länderna hur valideringsarbetet är organiserat och förankrat, men det är av gemensamt intresse att arbetet genomförs med god kvalitet. Kvalitetssäkring av validering står högt på dagordningen nationellt, nordiskt och också inom EU.

Norden
03-03-2013

Kan alt som teller måles og måler vi det som teller?

...«mens det i den ordinære skolepolitikken er en selvfølge å måle, telle og rapportere deltakelse og utvikling, har det innenfor voksenopplæringsfeltet vært varierende omfang av rapportering ...»

Norden
11-05-2012

Kvalitet i validering i Norden

Rapporten bygger på et større dokumentationsmateriale, samlet i 5 landerapporter, der er udarbejdet af projektdeltagerne fra Island, Norge, Sverige, Finland og Danmark.

Norden
11-05-2012

Quality in validation in the Nordic countries

The report is based on extensive documentation collected in five country reports which have been prepared by project participants from Iceland, Norway, Sweden, Finland and Denmark.

Norden
01-01-2011

Indikatorer for voksnes læring

I 2010 satte NVL ned en arbeidsgruppe for å se på komparativ nordisk statistikk på voksenopplæringsfeltet. Gruppen leverte en rapport i januar 2011.

Norden
25-07-2010

Kvalitetsbegreppet inom nordisk vuxenutbildning

I rapporten redovisas resultaten från ett Nordplus Vuxen projekt vars syfte var att undersöka och sedan beskriva likheter och olikheter i ...

Norden
25-07-2010

”Systematisk kvalitetsarbejde i voksnes læring - Nordiske brikker til en mosaik”

”Systematisk kvalitetsarbejde i voksnes læring - Nordiske brikker til en mosaik”

Norden
25-07-2008

Systematisk kvalitetsarbejde i voksnes læring, nordiske brikker til en mosaik

For å belyse kvalitetsarbeidet i de nordiske landene, er det samlet inn i alt 69 case som illustrasjon til de fem ringene i sirkelen: Planer og mål, Implementering, Evaluering, Opfølging og Metode.