Mest læste

AlfaPodkast_bilde_1.jpg
Podcast: Hvordan får vi selv de dårligst sproglige flygtninge i job?
NVL samlede nogle af de stærkeste stemmer inden for sprogundervisning, da Alfarådet holdt konference om, hvordan vi får flygtninge og indvandrere, der end ikke kan skrive på deres eget modersmål, ud på arbejdsmarkedet.

Annette_Rumander_web.jpg
Studie- och yrkesvägledning erbjuds dold grupp
Att vara projektledare och enda anställd är förstås ett ensamt arbete och Annette Rumander inser redan inledningsvis att hon, förutom sin styrgrupp, är betjänt av att ha någon att kontinuerligt diskutera och rådgöra med.

Carola Bryggman-3.jpg
Ingen ska lämnas utanför karriärplaneringen
Samordning av vägledning är nyckelordet då det gäller att ge alla medborgare lika möjligheter att planera sin utbildning och arbetskarriär. Vägledningen ska vara livslång och på så sätt stöda och främja livslångt lärande

valideringskvalitet1.JPG
Projektgrupp skapar kunskap om att utveckla kvalitet på validering
Hur ska kunskaper som införskaffats genom arbetslivserfarenhet eller intressen kunna värderas på samma nivå och hålla samma kvalitet som högre utbildning? Denna fråga sysselsätter en grupp forskare från Danmark, Sverige och Finland.

Gina Lund 2.jpg
- Vi har ikke råd til å sløse med folks kompetanse!
Historisk avtale: Norge har fått nasjonal kompetansepolitisk strategi.

Karen Lund 1.jpg
“Klasserummets genialitet er, at man kan sætte tiden i stå”
Flygtninge og indvandrere kan ikke lære ordentlig dansk ved kun at gå på arbejde. Men de kan omvendt heller ikke lære det i undervisningslokalet alene. Klasserummet og arbejdsmarkedet må spille sammen for at skabe den bedste undervisning i dansk som andetsprog, mener lektor Karen Lund.