Kompetanse sett fra arbeidslivet 
- Innspillsseminar i Malmø 26. august 2016

Evaluering