Norsk formannskap i Nordisk ministerråd 2017

Voksnes læring og inkludering i arbeids- og samfunnsliv

Bergen 13 – 14 november 2017

På denne websiden publiseres materiell fra konferansen i Bergen.
Alle innlegg og dokumenter legges ved der de hører til.

I dagene fremover vil vi oppdatere konferansesiden.
Allerede distribueres videointervjuer på vår Facebook side. Intervjuene vil snart finnes her på konferansesiden.
Rapporter fra sesjonene/workshops vil vi legge inn i vedkommende sesjon på sesjonssiden. I tilknytning til konferansen har NVL opprettet en egen ressursside - BAKGRUNNSMATERIELL - med innhold relatert til konferansesn tema. Denne siden vil vi oppdatere fremover og tar gjerne mot innspill og forslag til innhold. 

Det er derfor en god grunn til å besøke konferansesiden i ukene som kommer. 

Åpningen og ledelsen av konferansen

 

 

Kunnskapsminister
Henrik Asheim

Hilsen fra Nordisk ministerråd, 
Dagfinn Høybråten 


Ordfører i Bergen
Marte Mjøs Persen 


Avdelingsdirektør
i Kunnskaps-departementet
Tone Horne Sollien
 

Direktør i
Kompetanse Norge
Gina Lund
 

 

Detta temanummer av Dialog
handlar om nordiska erfarenheter
kring integration och inklusion
inom vuxnas lärande.

Bakgrunnsmateriell

Til sesjoner

Program

#Voksin17 - konferansens hastag 

Key notes - hovedinnlegg

Jan-Paul-Brekke_2_a.jpg
Jan-Paul Brekke
Jan-Paul Brekke, Dr. polit., Forsker II ved Institutt for Samfunnsforskning i Norge.

Karen_Lund
Karen Lund
Lektor ph.d. - DPU/Århus Universitet, Danmark

Lisa Kings_1_a.jpg
Dr. Lisa Kings
Lektor, Institutt för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola, Sverige

Paneldiskusjon

Inkludering gjennom arbeidslivet - Hvordan kan læring på arbeidsplassen bidra til inkludering? Fasilitert samtale mellom paneldeltakere fra arbeidsmarkedets parter.

Mette-Høgh_2_a.jpg Mette Høgh
formand i HK Handel i Hovedstaden, Danmark

SveinnAdalsteinsson504x802_aa.jpg Sveinn Aðalsteinnson
direktør for Arbeidslivets utdanningssenter i Reykjavik.

Helen-Rönnholm_bilde_1.jpg Helen Rönnholm
Helen Rönnholm är näringspolitisk expert på Svensk Handel

Roger Bjørnstad_1_a.jpg Roger Bjørnstad
sjeføkonom, LO Norge

Anna Kahlson_1_a.jpg Anna Kahlson
Anna Kahlson skal lede paneldebatten på dag 1 på konferansen.

Om konferansens tema

Virva Muotka
Finland
 

 

Sveinn Aðalsteinsson
Island

Gro Holstad 
Norge
 

Studiebesøk


Studiebesøk A - "Ordntli' arbeid".
Presentasjon av et samarbeidsprosjekt mellom Bergen kommune, NAV, LO og NHO.


Studiebesøk B - Norskprøven for innvandrere
Deltakere møtes kl 9.00 ved inngangen til konferansehotellet - så går vi samlet til studiebesøk.Norskprøven for innvandrere13. november kl.

Studiebesøk C Folkeuniversitetet.JPG
Studiebesøk C - Kompetansepluss
Folkeuniversitetet Vestlandet sammen med representanter fra virksomheter som gjennomfører opplæring

Sesjoner

1. Arbeidsplassen som læringsarena for folk som står i faresonen for utenforskap.

Sesjonen ledes av Margrethe Marstrøm Svensrud, leder for Seksjon for arbeidsliv og realkompetanse i Kompetanse Norge 
Gå til sesjon 1


2. Modeller for samarbeid mellom skole, virksomhet, flyktninger og innvandrere.

Sesjonen ledes av Anne RasmussenSprogsenter Nordsjælland, Danmark og Jenny Lennhammar, Kompetenscentrum Gotland.
Gå til sesjon 2


3. Validering et viktig väg till inkludering i arbetsliv

Sesjonen ledes av Svante Sandell, Undervisningsråd, Skolverket, Sverige
Gå til sesjon 34. Nordiske eksempler på fremgangsrik integrering via folkeopplysning

Sesjonen ledes av
David Samuelsson, Generalsekreterare i Studieförbunden, Sverige og Gro Holstad Generalsekretær i Voksenopplæringsforbundet, Norge 
Gå til sesjon 4


5. Digitale veier til inkludering.

Sesjonen ledes av Alastair Creelman, E-læringsspesialist ved Linnaeus Universitetsbibliotek, Kalmar, Sverige. 
Gå til sesjon 56. Deltagerinvolvering og praksisnær samskabende læring – en vej til inklusion?

 Sesjonen ledes av Marianne Sempler, Utviklingspedagogisk seniorkonsulent ved Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering, Norge.
Gå til sesjon 6


7. Veiledning og karriereveiledning for bedre inkludering

Sesjonen ledes av Rie Thomsen, PhD og lektor ved Aarhus Universitet 
Gå til sesjon 7


 

Andre aktiviteter

Bækkalokket kor_1.jpg
Bækkalokket kor
Bækkalokket er et kor som består av både innsatte, løslatte, pårørende, frivillige og ansatte ved oppfølgingssenteret Kalfarhuset