Norsk formannskap i Nordisk ministerråd 2017

Voksnes læring og inkludering i arbeids- og samfunnsliv

Bergen 13 – 14 november 2017

På denne websiden vil vi løpende publisere materiell for konferansen i Bergen.
Websiden skal vokse og utvikles fram til konferansen i november og etter konferansen skal den fremstå som en dokumentasjon fra en vellykket konferanse.

På websiden vil vi publisere informasjon om personer som holder innlegg, om temaene i konferansens workshops, om andre hendleser før og under konferansen. Alle innlegg og dokumenter legges ved der de hører til.
 

Invitasjon Kutsu - invitasjon på finsk Praktisk informasjon Program

Til Sesjoner Til Registrering

#Voksin17 - konferansens hastag 
 


 

Key notes - hovedinnlegg

Jan-Paul-Brekke_2_a.jpg
Jan-Paul Brekke
Jan-Paul Brekke, Dr. polit., Forsker II ved Institutt for Samfunnsforskning i Norge.

Karen_Lund
Karen Lund
Lektor ph.d. - DPU/Århus Universitet, Danmark

Lisa Kings_1_a.jpg
Dr. Lisa Kings
Lektor, Institutt för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola, Sverige

Paneldiskusjon

Inkludering gjennom arbeidslivet - Hvordan kan læring på arbeidsplassen bidra til inkludering? Fasilitert samtale mellom paneldeltakere fra arbeidsmarkedets parter.


Panel

Mette-Høgh_2_a.jpg Mette Høgh
formand i HK Handel i Hovedstaden, Danmark

SveinnAdalsteinsson504x802_aa.jpg Sveinn Aðalsteinnson
direktør for Arbeidslivets utdanningssenter i Reykjavik.

Mats Hedenstrom_3_a.jpg Mats Hedenström
näringspolitisk chef på Svensk Handel

Roger Bjørnstad_1_a.jpg Roger Bjørnstad
sjeføkonom, LO Norge

Anna Kahlson_1_a.jpg Anna Kahlson
Anna Kahlson skal lede paneldebatten på dag 1 på konferansen.

Sesjoner

1. Arbeidsplassen som læringsarena for folk som står i faresonen for utenforskap.

Sesjonen ledes av Margrethe Marstrøm Svensrud, leder for Seksjon for arbeidsliv og realkompetanse i Kompetanse Norge 
Gå til sesjon 1


2. Modeller for samarbeid mellom skole, virksomhet, flyktninger og innvandrere.

Anne RasmussenJenny Lennhammar Sesjonen ledes av Anne RasmussenSprogsenter Nordsjælland, Danmark og Jenny Lennhammar, Kompetenscentrum Gotland.
Gå til sesjon 2


3. Validering et viktig väg till inkludering i arbetsliv

Sesjonen ledes av Svante Sandell, Undervisningsråd, Skolverket, Sverige
Gå til sesjon 3


4. Nordiske eksempler på fremgangsrik integrering via folkeopplysning

Sesjonen ledes av David Samuelsson, Generalsekreterare i Studieförbunden, Sverige og 

 


Gro Holstad 
Generalsekretær i Voksenopplærings-
forbundet, Norge 
Gå til sesjon 4


5. Digitale veier til inkludering.

Sesjonen ledes av Alastair Creelman, E-læringsspesialist ved Linnaeus Universitetsbibliotek, Kalmar, Sverige. 
Gå til sesjon 5


6. Deltagerinvolvering og praksisnær samskabende læring – en vej til inklusion?

Marianne Sempler Sesjonen ledes av Marianne Sempler, Utviklingspedagogisk seniorkonsulent ved Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering, Norge.
Gå til sesjon 6


7. Veiledning og karriereveiledning for bedre inkludering

Sesjonen ledes av Rie Thomsen, PhD og lektor ved Aarhus Universitet 
Gå til sesjon 7


 

Studiebesøk

Alla träffas först kl 9.00 vid hotellets ingång, så går vi i grupp till studiebesöken.

Studiebesøk A
Prosjektet "Ordntli' arbeid".
13. november kl. 0930 – 1030/1100, 1 – 1, 5 timer.
 

Presentasjon av et samarbeidsprosjekt mellom Bergen kommune, NAV, LO og NHO.

Målet er å gi unge voksne mellom 18-25 år som er utenfor utdanning og arbeid reell arbeidspraksis, erfaring og CV-referanse gjennom arbeid i Bergen kommune. Dette handle ikke om "liksomarbeid", men som det framgår av navnet - ordntli' arbeid!

180 unge voksne har vært gjennom, eller er aktive i programmet som startet i november 2016 og i første omgang kjøres ut 2017.

Mer om “Ordntli’ arbeid” her:

 

Studiebesøk B
Norskprøven for innvandrere
13. november kl. 0930 – 1030/1100, 1 – 1, 5 timer.
Antall: maks 20 personer
Adresse: Rådhusgaten 2 Bergen

Deltakerne vil får kunnskap om norskprøven for innvandrere:

  • mål med prøven;
  • hvordan prøven planlegges og gjennomføres;
  • hvordan kvalitetssikrer man prøven;
  • hva brukes resultatene til.

Antall: maks 20 personer

Kompetanse Norges visjon er en offensiv kompetansepolitikk som bidrar til at færrest mulig står utenfor arbeidslivet. For å få til dette, samarbeider Kompetanse Norge med partene i arbeidslivet, flere departementer, regionale og kommunale aktører, frivilligheten, og alle opplærings- og utdanningsinstitusjoner. Kompetanse Norge følger opp læreplanen knyttet til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og jobber for at opplæringen skal være arbeidsrettet. Etter- og videreutdanning for lærere og skoleledere er en viktig del av organisasjonens ansvar.

Kompetanse Norge er sekretariat for arbeidet med en nasjonal strategi for kompetansepolitikk.

Mer om Kompetanse Norge og prøver:

 

 

Andre aktiviteter

Bækkalokket kor_1.jpg
Bækkalokket kor
Bækkalokket er et kor som består av både innsatte, løslatte, pårørende, frivillige og ansatte ved oppfølgingssenteret Kalfarhuset