Voksenlæreren og innovation / Adult educator and innovation


Hvordan skaber vi den bedste kompetenceudvikling for nordiske voksenlærere? Hvilke kompetencer er der brug for?
 

Konferencens mål

Flere, både nordiske og europæiske undersøgelser, har peget på ”voksenlærerens” særlige betydning for kvalitet i voksenuddannelse.

Nordisk ministerråd har gennem NVL og Nordplus voksen i flere år støttet forskellige projekter med henblik på at fremme voksenlærerens kompetencer.
 

Formålet med denne konference er at fortsætte dette arbejde gennem et nordisk møde. hvor deltagerne

  • Udveksler og perspektiverer eksisterende nordiske projekterfaringer og resultater fra henholdsvis projekter og netværk i Ministerrådets regi, NVL og Nordplus omkring temaet ”Kompetenceudvikling af de, der arbejder med voksnes læreprocesser”
  • Skaber et samlet billede af eksisterende behov for kompetenceudvikling af de, der planlægger, tilrettelægger og gennemfører voksenuddannelse i forskellige sammenhænge, bl.a. på offentlige og private arbejdspladser, i formel almen og erhvervsrettet voksenuddannelse, i folkeoplysning og den frivillige sektor.
  • Giver anbefalinger og nye ideer til videre arbejde med at kvalificere kompetenceudviklingen af de, der arbejde med voksnes læreprocesser.

How do we bring about the best competence development for Nordic adult educators? What competences are needed?

 

The aims of the conference

Several Nordic and European studies point to the importance of the adult educator in offering adult education of high quality. The Nordic Council of Ministers has through Nordic network for adult learning (NVL) and Nordplus Adult supported multiple projects focusing at supporting the competence development of adult educators.

 

The aim of this conference is to continue this work through a Nordic meeting where participants will

  • Exchange and put perspectives on existing Nordic project and results from initiatives in Nordic Council of Ministers, NVL and Nordplus Adult within the theme of ”competence development of those who organise, facilitate and carry out adult education”
  • Get a collective view on the needs of those who organise, facilitate and carry out adult education in different contexts ,e.g. public and private work places, in formal general and vocational adult education, in liberal education and third sector
  • Recommend and bring new ideas to the work ahead in qualifying competence development of those who are engaged in learning processes for adult learners.

Viktig informasjon - Important information:
Here you will find information about the conference:
Go to the registration page


 

Workshop felles materiell

Diverse felles ...

Workshop 1

En mangfoldig interkulturel kontekst

Workshop 2

Digital læring og fleksible læringsformer

Workshop 3

Læring i arbejdslivet - læring på arbejdspladsen, erhvervspædagogik, og overgangen mellem uddannelse og arbejde.

Workshop 4

Civilsamfundet og NGO, NMR folkbildningsprojekt m.fl.

Workshop 5

Procesorienterede og faciliterede læreprocesser

Keynotes

Monder Ram
Professor of Small Business at University of Birmingham, Director of Centre for Research in Ethnic Minority Entrepreneurs

 

 


Jonas Sprogø
MA (adult education) og PhD, ejer af ”Bedre Praksis”.

 

 


Jenny Hostetter 

Sfi-lærer og projektleder på Pedagogiskt Centrum, GR Uddannelse

 

 

 

Keynotes

Michael Andersson 

konsulent indenfor uddannelse og organisationsudvikling.

 

 

 

 

Larissa Jōgi 

Lektor, Tallin universitet

Keynotes

Sturla Bjerkaker 

Bjerkaker LearningLab, Oslo Universitet

 

 

Helle Glen Petersen 

Seniorrådgiver/Kundskab og Velfærd; Nordisk Ministerråd