Norsk formannskap i Nordisk ministerråd 2017

Voksnes læring og inkludering i arbeids- og samfunnsliv

Bergen 13 – 14 november 2017

På denne websiden vil vi løpende publisere materiell for konferansen i Bergen.
Websiden skal vokse og utvikles fram til konferansen i november og etter konfernasne skal den fremstå som en dokumentasjon fra en vellykket konferansen.

På websiden vil vi publisere informasjon om personer som holder innlegg, om temaene i konferansens workshops, om andre hendleser før og under konferansen. Alle innlegg og dokumenter legges ved der de hører til.

Invitasjon

Kutsu (invitasjon på finsk)

Medvirkende

Anna Kahlson
Kommittésekreterare för Valideringsdelegationen 2015 - 2019 i Sverige.

Anna skal lede paneldebatten på dag 1 på konferansen.

 

Invitasjon - Kutsu

Logo bilde AE.JPG Invitasjon - Voksnes læring og inkludering
​​​​​​​Konferansen er tenkt som en nordisk møteplass, hvor temaet inkludering blir diskutert i en samskapende prosess på tvers av sektorer, fag og arbeidsmåter. Konferansen skal inspirere nordiske myndigheter og fagmiljøer i deres utvikling av praktisk politikk. Konferansen skal presentere løsninger og modeller som kan bistå beslutningstakere og organisasjoner til å skape bedre forutsetninger for praksis innen kompetanseutvikling og inkludering.

Key notes - hovedinnlegg

Jan-Paul-Brekke_2_a.jpg Jan-Paul Brekke
For tiden forsker Brekke på de politiske konsekvensene av flyktningsituasjonen som oppstod i 2015.

Roger Bjørnstad_1_a.jpg Roger Bjørnstad
Bjørnstad har arbeidet med en rekke forsknings- og utredningsoppdrag

Mats Hedenstrom_3_a.jpg Mats Hedenström
näringspolitisk chef på Svensk Handel

SveinnAdalsteinsson504x802_aa.jpg Sveinn Aðalsteinnson
direktør for Arbeidslivets utdanningssenter i Reykjavik.

Mette-Høgh_2_a.jpg Mette Høgh
formand i HK Handel i Hovedstaden, Danmark

Karen Lund_1_a.jpg Karen Lund
professor, DPU/Århus Universitet, Danmark

Lisa Kings_1_a.jpg Dr. Lisa Kings
Lektor, Institutt för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola, Sverige

Sesjoner

1. Arbeidsplassen som læringsarena for folk som står i faresonen for utenforskap.

Sesjonen ledes av Margrethe Marstrøm Svensrud, leder for Seksjon for arbeidsliv og realkompetanse i Kompetanse Norge


2. Modeller for samarbeid mellom skole, virksomhet, flyktninger og innvandrere.

Sesjonen ledes av Anne Rasmussen, Hillerød Sprogskole, Danmark (skal bekreftes)


3. Validering et viktig väg till inkludering i arbetsliv

Sesjonen ledes av Svante Sandell, Undervisningsråd, Skolverket, Sverige


4. Nordiske eksempler på fremgangsrik integrering via folkeopplysning

Sesjonen ledes av David Samuelsson, Generalsekreterare i Studieförbunden, Sverige og Gro Holstad Generalsekretær i Voksenopplæringsforbundet, Norge


5. Digitale veier til inkludering.

Sesjonen ledes av Alastair Creelman, E-læringsspesialist ved Linnaeus Universitetsbibliotek, Kalmar, Sverige.


6. Å skape ny kunnskap sammen om hvordan bruk av deltakerinvolverende demokratiske pedagogiske metoder og transformativ læring kan føre til bedre inkludering?

Sesjonen ledes av (skal bekreftes)


7. Veiledning og karriereveiledning for bedre inkludering

Sesjonen ledes av (skal bekreftes)


 

Andre aktiviteter

Bækkalokket kor_1.jpg
Bækkalokket kor
Bækkalokket er et kor som består av både innsatte, løslatte, pårørende, frivillige og ansatte ved oppfølgingssenteret Kalfarhuset

gruppearbejde_havestuen312x290.jpg
Studiebesøk i Bergen - opplæring
Studiebesøk - mer informasjon om studiebesøk kommer senere.