Grundläggande färdigheter

 

 

Nätverkets medlemmar från vänster Lars Lindahl, Undervisningsministeriet, Danmark 
Hanne Størset, Kompetanse, Norge 
Halla Valgeirdóttir, Arbetslivets utbildningscenter, Island 
Inger Bergendorff, Skolverket, Sverige 
Asta Modig, Skolverket, Sverige tf svensk NVL- koordinator 
Maria Skoglöf, Skolverket, Sverige 

På bilden saknas Valgerður Guðjónsdóttir, Lifelong learning Center Viska, Island och Svante Sandell, Skolverket, Sverige 

Ett nytt nordiskt nätverk har bildats som en fortsättning på den arbetsgrupp som funnits de två senaste åren. Nätverket följer ländernas utveckling av arbete med grundläggande färdigheter ofta med utgångspunkt i resultat från PIAAC och rapporten som arbetsgruppen publicerade 2016. Under 2017 kommer nätverket att fokusera på Utbuden av utbildning inom grundläggande färdigheter för vuxna utifrån begrepp som relevans, flexibilitet, motivation, distans- o fjärrundervisning, digitala verktyg, stödfunktioner och vägledning.

Nätverksinfo

Plan_2017.jpg
Verksamhetsplan 2017
Detta skall Basic Skills-nätverket göra 2017.

DialogWeb

Anders Rosdahl_1.jpg
PIAAC i Norden, del 3
Resultater fra den hidtil største internationale undersøgelse af voksnes grundlæggende færdigheder i læsning, regning og problemløsning med IT.
AndersRosdahl_web2.jpg
PIAAC i Norden, del 2
Resultater fra den hidtil største internationale undersøgelse af voksnes grundlæggende færdigheder i læsning, regning og problemløsning med IT.
Adult Skills in the Nordic Region.jpg
PIAAC i Norden del 1
En artikelserie i tre delar om resultater fra den hidtil største internationale undersøgelse af voksnes grundlæggende færdigheder i læsning, regning og problemløsning med IT. Del 1.
grundlaggande_2016.jpg
Hål i den nordiska basen försvagar
Norden behöver göra något åt den stora gruppen med låga basfärdigheter.
nvl.jpg
Baskunskaper lika viktigt i arbetslivet som i samhället
Representanter från arbetslivet säger att baskunskaper är en viktig förutsättning för kompetensutveckling i arbetslivet och ett sätt att utveckla nordiska styrkepositioner.

Publikationer

Grunnleggende_NVL_rapport_2016_web.jpg
NVL-rapport om grundläggande färdigheter
Bakgrund och utvärdering av förutsättningarna och behoven för ett NVL-nätverk kring grundläggande färdigheter.
piaac
Resultat av PIAAC-undersökningen i Norden
Läs om PIAACs (OECD:s undersökning om vuxnas lärande) resultat i fyra nordiska länder.

Externa resurser

ordinordcover.jpg Ord i Nord

Report from a Nordplus Adult Collaboration Project 2013-2015