NVL-nytt kommer ut 11 gånger/år på skandinaviska, finska och isländska. Det är gratis att  prenumerera. 
Vi skriver om utbildningspolitik i de nordiska länderna, nyheter om de teman NVL jobbar med, information om nya strukturer, reformer och initiativ samt information om kurser och konferenser i Norden. 

För landsspecifika nyheter, välj land i menyn till vänster.

För nyheter på ett specifikt språk, välj från språkmenyn.

Senaste nyheter

LenaLindhe.jpg
Miljoner till Högskolan Väst för att främja livslångt lärande
9 miljoner kronor går till två projekt som handlar om att främja livslångt lärande och sker i samverkan med flera kommuner och andra lärosäten i landet.
IFAU.png
Effekter av treårigt yrkesgymnasium
Treårigt yrkesgymnasium tycks inte leda till lägre arbetslöshet, men färre brott och högre valdeltagande hos vissa grupper.
goranarrius.jpg
Anpassa Yrkeshögskolan för akademiker
För att klara omställningen på arbetsmarknaden måste utbudet på universitet och högskolor förändras och Yrkeshögskolans uppdrag utvecklas, visar en ny rapport från Saco.
laroavtal.jpg
Förhoppning om fler läroavtalsutbildade när utsikterna ljusnar
Med läroavtal är det möjligt att få en yrkesutbildning på andra stadiet eller att fortbilda sig vid sidan om jobbet.
platosvets.jpg
Näringsliv och skola i samarbete för jobbskapande utbildning
Här är nya utbildningen i Alingsås – som skräddarsytts för att ge jobb.
Thomas-Persson_generaldirektor-.jpg
Arbetslivets engagemang – viktig del i YH-framgången
Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2018 den största satsningen sedan yrkeshögskolans införande.
eveiledning.jpeg
E-veiledning skal styrke karrierearbeidet
Med en ny e-veiledningstjeneste skal vi utvikle et helhetlig karriereveiledningstilbud, sier kunnskapsministeren.
tilastokeskus_suomi_2017.png
Finländsk utbildningskurva sjunker
Utbildningsnivåns höjning bland befolkningen i arbetsför ålder i Finland ser ut att avstanna i början av 2020-talet.
Studievagledning_web.jpg
Livslång vägledning föreslås i utredning
Utredningen ”vägledning för framtidens arbetsmarknad” (SOU 2017:82) föreslår i sin delrapport att en digital plattform för livslång vägledning inrättas och drivs av flera statliga myndigheter tillsammans.