Nyheter

OBS! Vi udvikler nyhedsbrevets format, indhold og funktion over den næste tid. Derfor holder NVL-nytt pause fra marts 2018. Vi glæder os til igen at dele spændende nyt om voksnes læring på tværs af Norden. 

Her på siden kan du læse NVL's tidligere nyhedsbreve.

Nyhetsbrev Arkiv


Senaste nyheter

Pexels.com
Nyheter | Finland
22-03-2018 

Högskolevision om livslångt lärande

Hösten 2017 publicerades den senaste visionen för högre utbildning i Finland. Målet är att höja utbildningsnivån i hela landet så att minst 50% av befolkningen har en högskoleexamen år 2030. Det är ambitiöst och kräver omfattande insatser.

Pexels.com
Nyheter | Island
20-03-2018 

Fler kvinnor än män har en universitetsutbildning

År 2017 hade mer än hälften av kvinnor på Island i åldern 25–64 år universitetsutbildning, jämfört med drygt en tredjedel av män i samma ålder.

Foto: Magnus Fröderberg - norden.org
Nyheter | Norden
12-03-2018 

Høring om fremtiden for nordisk uddannelsessamarbejde

NVL deltager med input og gode eksempler, når ny rapport om nordisk uddannelsessamarbejde følges op ved høring i Nordisk Ministerråd.

Rapporter Nyheter |
12-03-2018 

Framtida nordiskt utbildningssamarbete: Svar på dagens och morgondagens utmaningar

Högnivågruppen har diskuterat nordiska styrkepositioner, utmaningar och samarbetsmöjligheter inom utbildningsområdet. Denna rapport presenterar gruppens rekommendationer.

Nyheter Nyhetsbrev | Island
26-02-2018 

Vuxnas möjligheter till studier på gymnasienivå

Finansiering, information om ekonomiskt stöd samt att kombinera skola med familjeliv och arbete är det de största hindren för studier.

Jan Tore Sanner og Gina Lund
Nyheter Nyhetsbrev | Norge
23-02-2018 

Regjeringen styrker satsingen på karriereveiledning

23. januar åpnet kunnskapsminister Jan Tore Sanner Kompetanse Norges nye regionkontor i Tromsø. En nasjonal satsing lagt til Tromsø skal gi folk over hele landet tilgang til gode, digitale og gratis karriereveiledningstjenester.

Kunnskaps- og Integreringsminister Jan Tore Sanner
Nyheter Nyhetsbrev | Norge
23-02-2018 

Regjeringens integreringsarbeid legges til kunnskapssektoren

– Nøkkelen til integrering er utdanning og kvalifisering til arbeidslivet, sa statsminister Erna Solberg da hun 17. januar presenterte sin utvidede regjering bestående av Venstre, Fremskrittspartiet og Høyre.

Foto: Danmarks Evalueringsinstitut
Nyheter Nyhetsbrev | Danmark
23-02-2018 

Vurderinger af voksnes realkompetence på erhvervsskoler er for standardiserede

En undersøgelse udført af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) viser, at de RKV, der gennemføres på erhvervsskolernes voksenspor, er for standardiserede og tager for lidt hensyn til fx kompetencer erhvervet i et job som ufaglært.

Foto: Pexels
Nyheter Nyhetsbrev | Åland
23-02-2018 

Brist på kockar på Åland

Restaurangerna på Åland har svårt att rekrytera kockar och intresset för yrket bland ungdomar har minskat drastiskt de senaste 10 åren.

Koski: https://koski.opintopolku.fi/koski/
Nyheter Nyhetsbrev | Finland
23-02-2018 

Nationellt register för examina

Från och med januari har Finland ett nytt nationellt register för examina och studieprestationer.

Nyheter Nyhetsbrev | Sverige
22-02-2018 

Regeringen vill reglera yrket undersköterska

Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska lämna förslag på hur yrket undersköterska kan regleras. Utredningen ska vara klar i april 2019.

http://www.naestaskref.is
Nyheter Nyhetsbrev | Island
19-02-2018 

Nästa steg

Arbetslivets utbildningscenter (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins) tillsammans med Centra för livslång lärande har nyligen öppnat webbplatsen „Næsta skref“ eller „Nästa steg” som den heter på svenska.

Nyheter Nyhetsbrev | Finland
16-02-2018 

Arbetslivet förändras – är du redo?

Under 2017 satt en rad arbetsgrupper och diskuterade hur Finland bäst skall hantera förändringar som globalisering och digitalisering för med sig.

Pixabay.com
Nyheter Nyhetsbrev | Sverige
15-02-2018 

Folkhögskolornas särskilda kurser leder till jobb eller fortsatta studier

Statistiska centralbyrån (SCB) har gjort en uppföljning av deltagarna inom folkhögskolornas särskilda kurser mellan åren 2012 till 2014.

Jan Tore Sanner og Steinar Holden
Nyheter | Norge
06-02-2018 

Ny rapport om Norges kompetencebehov

Fem centrale fund om fremtidens kompetencebehov.

Sophie Løhde og Lars Løkke Rasmussen
Nyheter | Danmark
02-02-2018 

Udflytning af arbejdspladser og oprettelse af uddannelsesstationer

Regeringen har besluttet at flytte 4024 statslige arbejdspladser væk fra København til hele landet.

Nyheter | Danmark
01-02-2018 

Ny ”Strategi for Danmarks digitale vækst”

Den danske regering har fremlagt en strategi for digital vækst i Danmark.

Nyheter Nyhetsbrev | Finland
30-01-2018 

Utbildningsnivån sjunker

Finland går i fel riktning, enligt rapport från oberoende råd.

Nyheter Nyhetsbrev | Finland
29-01-2018 

Nu skall Finland höja utbildningsnivån

Regeringen i Finland vill höja utbildningsnivån i landet.

Lilja Dögg Alfreðsdóttir
Nyheter Nyhetsbrev | Island
27-01-2018 

Regeringen har satt fokus på utbildning

Islands utbildningsminister Lilja Alfreðsdóttir säger att regeringen har satt fokus på utbildning.

Helena Jónsdóttir
Nyheter Nyhetsbrev | Island
26-01-2018 

Ny folkhögskola på Flateyri startar hösten 2018

Arbetet med att starta en ny folkhögskola har pågått sedan 2016, och nu är det dags

Nyheter Nyhetsbrev | Åland
25-01-2018 

Utbildning i svenska för inflyttade i arbete

Ålands landskapsregering har ingått ett treårigt avtal med Medborgarinstitutet i Mariehamn om köp av utbildning i svenska för inflyttade som är i arbete.

Rapporter Nyheter Nyhetsbrev | Norden
23-01-2018 

Fler flyktingar fortare i arbete: Åtgärder för snabbare etablering på arbetsmarknaden

Denna policy brief sammanfattar den kunskapsöversikt som Nordregio tagit fram på uppdrag av projektet "Nordisk samverkan om integration"

Nyheter Nyhetsbrev | Norge
05-01-2018 

Livslang læring i norsk arbeidsliv

En rapport fra SSB