NVL-nytt kommer ut 11 gånger/år på skandinaviska, finska och isländska. Det är gratis att  prenumerera. 
Vi skriver om utbildningspolitik i de nordiska länderna, nyheter om de teman NVL jobbar med, information om nya strukturer, reformer och initiativ samt information om kurser och konferenser i Norden. 

För landsspecifika nyheter, välj land i menyn till vänster.

För nyheter på ett specifikt språk, välj från språkmenyn.

Senaste nyheter

NordensDag.png
Vær med til at fejre Nordens Dag 23. marts
Store og små over hele Norden markerer, at den nordiske grundlov, Helsingforsaftalen, blev underskrevet 23. marts.
EDEN_mooc.jpg
2017 Open education for refugees – Optimizing diversity through MOOCs
Weinar Wednesday 19 April 2017, 15.00-16.00 CET
digitalisering.jpg
Digital kompetens förstärks i svenska styrdokument
Regeringen har fattat beslut om tydliggörande och förstärkning av digital kompetens i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner.
hprov.jpg
Utredning vill införa åldersgräns på högskoleprovet
Ett förslag som väckt uppmärksamhet är att den statliga utredningen föreslår en åldersgräns på 19 år för att få skriva högskoleprovet.
benjamin-faust-7648.jpg
Strike för nyanlända
Projektet Språkvän satsar på att ta nyanlända ut i samhället.
TorbjornRoeIsaksen.jpg
Karriereveiledning som egen profesjon
Den norske kunnskapsministeren vil ha både nett-tjenester og veiledning ansikt til ansikt for å sikre et livslangt tilbud om karriereveiledning.
kompetanse_frivillighet.jpg
Grunnleggende ferdigheter i frivillig sektor
Kompetanse Norge har tildelt 25 millioner kroner til 79 frivillige og ideelle organisasjoner som har søkt midler fra tilskuddsordningen Kompetansepluss frivillighet.
mannfjoldin.png
Kvinner og menn på Island 2017
Brosjyren Kvinner og menn på Island 2017 kom ut den 8. mars.
mannfjoldin.png
Konur og karlar á Íslandi 2017
Bæklingurinn Konur og karlar á Íslandi 2017 er kominn út.