NVL-nytt kommer ut 11 gånger/år på skandinaviska, finska och isländska. Det är gratis att  prenumerera. 
Vi skriver om utbildningspolitik i de nordiska länderna, nyheter om de teman NVL jobbar med, information om nya strukturer, reformer och initiativ samt information om kurser och konferenser i Norden. 

För landsspecifika nyheter, välj land i menyn till vänster.

För nyheter på ett specifikt språk, välj från språkmenyn.

Senaste nyheter

Bild 28-04-2017 kl. 12.16.jpg
Ny nordisk hemsida om integration av nyanlända
Hemsidan är tänkt att förenkla för dig som arbetar med integration av nyanlända, både att finna ny kunskap, och att få inspiration till nya arbetssätt.
vpl2017.png
Individen i centrum när Europas valideringsexperter träffas i Århus
Närmare 170 deltagare från Europa diskuterar hur validering av vuxnas lärande skall utvecklas på den andra VPL-Biennalen.
AlfaPodkast_bilde_1.jpg
Podcast: Hvordan får vi selv de dårligst sproglige flygtninge i job?
NVL samlede nogle af de stærkeste stemmer inden for sprogundervisning, da Alfarådet holdt konference om, hvordan vi får flygtninge og indvandrere, der end ikke kan skrive på deres eget modersmål, ud på arbejdsmarkedet.
AlfaPodkast_bilde_2.jpg
Den 13. nordiske konference om alfabetisering - grundlæggende litteracitet
4. – 6. april 2017 Konferencen blev afhold i et samarbejde mellem Nordisk Alfaråd/NVL og Styrelsen for International Rekruttering og Integration.
Bild-3.png
Infografik
Allt detta gör NVL.
Kompetanse_oslo.jpg
Rapport om kompetanse sett fra arbeidslivet – i et nordisk perspektiv
NVL-prosjektet Kompetanse sett fra arbeidslivet presenterer resultater og anbefalinger fra sitt nordiske og tverrsektorielle arbeid med en serie seminarer i de nordiske landene.
NordiskaFlaggor.jpg
Nordisk diskussion om effektiv språkinlärning
Den 13. nordiske konference om alfabetisering - grundlæggende litteracitet pågår i Helsingør 4-6 april.
sverigeutdanning.jpeg
Nefndarálit um innleiðingu aldurstakmarks fyrir inntökuprófa í háskóla
Nefnd á vegum hins opinbera í Svíþjóð hefur verið falið að fara yfir kerfi er varða inntöku í háskólanám á bakkalárstigi og leggja fram tillögur um opnara og einfaldara kerfi.
Glasir Faerøene.jpg
Þeim fjölgar sem vilja sækja nám á háskólastigi á Færeyjum
Niðurstöður nýrra könnunar sýna að ungu fólki sem vill leggja stund á háskólanám í Færeyjum fjölgar.