Nyheder fra Danmark

Nyheder der handler om Danmark, på forskellige sprog listes nedenfor

Søger du Nyheder skervet på dansk finder du dem her

Foto: Danmarks Evalueringsinstitut
Danmark 
28-02-2018 

Ammatillisen aikuiskoulutuksen AHOT-prosessit liian standardoituja

Koulutuksen arviointilaitos EVA:n tutkimuksesta ilmenee, että ammatillisten oppilaitosten aikuisopiskelijoille tehtävä aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) on Tanskassa liian joustamatonta. AHOT-menettelyssä ei huomioida riittävästi esimerkiksi sellaiselta alalta hankittua työkokemusta, johon työntekijällä ei ole koulutusta.

Foto: Danmarks Evalueringsinstitut
Danmark 
26-02-2018 

Raunfærnimat starfsmenntaskólanna fyrir fullorðna eru of stöðluð

Könnun sem EVA, danska námsmatsstofnunin hefur gert sýnir að raunfærnimat sem framkvæmt er í deildum starfsmenntaskóla fyrir fullorðna eru of stöðluð og taka í of litlu mæli tillit til færni sem einstaklingurinn hefur aflað sér sem ófaglærður í starfi.

Foto: Danmarks Evalueringsinstitut
Danmark 
23-02-2018 

Vurderinger af voksnes realkompetence på erhvervsskoler er for standardiserede

En undersøgelse udført af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) viser, at de RKV, der gennemføres på erhvervsskolernes voksenspor, er for standardiserede og tager for lidt hensyn til fx kompetencer erhvervet i et job som ufaglært.

Sophie Løhde og Lars Løkke Rasmussen
Danmark 
02-02-2018 

Udflytning af arbejdspladser og oprettelse af uddannelsesstationer

Regeringen har besluttet at flytte 4024 statslige arbejdspladser væk fra København til hele landet.

Danmark 
01-02-2018 

Ny ”Strategi for Danmarks digitale vækst”

Den danske regering har fremlagt en strategi for digital vækst i Danmark.

Danmark 
03-01-2018 

Stadig behov for at gøre Erhvervsuddannelse for voksne attraktivt

Som et led i EUD reformen oprettedes i 2015 Erhvervsuddannelse for voksne, EUV.

Danmark 
21-12-2017 

Udvikling af kritisk pædagogik og en kritisk pædagogisk højskole

Foreningen den Kritiske Pædagogiske Højskole blev dannet, af nuværende og forhenværende studerende, som en reaktion på forringelserne inden for uddannelses-og arbejdsmiljøerne, som omgiver velfærdsprofessionerne og det pædagogiske felt.

Danmark 
04-12-2017 

Hallitus ja työmarkkinaosapuolet solmivat kolmikantasopimuksen

Tanskan hallitus ja työmarkkinaosapuolet ovat solmineet uuden kolmikantasopimuksen, jonka on tarkoitus vahvistaa aikuis- ja täydennyskoulutusta.

Danmark 
04-12-2017 

Sveitarstjórnakosningar – þátttaka og lýðræði

Sveitarstjórnarkosningar fóru fram í Danmörku 21.11.17

Danmark 
04-12-2017 

Þríhliða samningur á milli ríkisstjórnarinnar og aðila atvinnulífsins

Ríkisstjórn Danmerkur og aðilar atvinnulífsins hafa gert með sér nýjan þríhliða samning sem ætlað er að styrkja fullorðins- og endurmenntun.

Danmark 
28-11-2017 

Trepartsaftale indgået mellem regering og arbejdsmarkedets parter

Regeringen og arbejdsmarkedet parter har indgået en ny trepartsaftale der skal styrke voksen- og efteruddannelsesområdet.

Danmark 
31-10-2017 

Mitkä tekijät vaikuttavat vaikeasti työllistyvien työttömien työllistymismahdollisuuksiin?

VIVEn tutkijat ovat laatineet kirjallisuuskatsaukseen selvittääkseen, onko olemassa tiettyjä työllistymiseen vaikuttavia tekijöitä niiden työttömien osalta, jotka ovat vajaakuntoisuuden tai muiden ongelmien vuoksi vaikeasti työllistyviä.

Danmark 
31-10-2017 

Uusi valmistava koulutus alle 25-vuotiaille nuorille

Laaja poliittinen enemmistö on solminut sopimuksen alle 25-vuotiaille nuorille tarkoitetusta valmistavasta koulutuksesta.

Danmark 
30-10-2017 

Ný undirbúningsgrunnmenntun fyrir ungt fólk upp að 25 ára aldri

Breið sátt hefur náðst á milli stjórnmálamanna um að sameinast um að koma á laggirnar undirbúningsgrunnmenntun fyrir ungt fólk yngra en 25 ára.

Danmark 
30-10-2017 

Þættir sem hafa áhrif á möguleika atvinuleitenda til að fá vinnu

Fræðimenn við VIVE hafa rýnt heimildir til þess að greina sérstaklega þætti sem hafa áhrif á hvort atvinnuleitendum tekst að fá vinnu.

Danmark 
28-10-2017 

Faktorer der påvirker ikke arbejdsmarkedsparate lediges chance for at få job

Forskere på VIVE har gennemført et litteratur review for at undersøge om særlige faktorer gør sig gældende ift at ledige kommer i job.

Danmark 
27-10-2017 

Ny forberedende grunduddannelse for unge optil 25 år

Et bredt politisk flertal har indgået aftale om at etablere en forberedende grunduddannelse for unge under 25 år.

Danmark 
01-10-2017 

”Skiljið raunfærni – þekking og innblástur til aðgerða“

Nýtt rit sem á einfaldan hátt veitir ítarlega innsýn í hugtök eins og raunfærni, mat og viðurkenningu.

Danmark 
01-10-2017 

Fleiri nýaðfluttir innflytjendur frá löndum utan Vesturlanda eru reiðubúnir til starfa

Meira en helmingur nýaðfluttra innflytjenda frá löndum utan Vesturlanda eru tilbúnir til þess að fara út á vinnumarkaðinn eða hefja nám.

Danmark 
01-10-2017 

Nýtt spil um raunfæri

Ný og skemmtileg aðferð til þess að greina og tala um raunfærni.

Danmark 
01-10-2017 

Uusi AHOT-aiheinen julkaisu avuksi käytännön työhön

”Forstå realkompetencer – viden og inspiration til praksis” (Ymmärrä aiemmin hankittua osaamista – tietoa ja innoitusta käytännön työhön) on uusi julkaisu, joka käsittelee yksinkertaisesti mutta perusteellisesti aiemmin hankittuun osaamiseen, sen arviointiin ja tunnustamiseen liittyviä käsitteitä.

Danmark 
01-10-2017 

Yhä useampi länsimaiden ulkopuolelta tuleva maahanmuuttaja on valmis työelämään

Reilusti yli puolet maahan vasta saapuneista, ei-länsimaisista maahanmuuttajista on valmiita siirtymään työmarkkinoille tai koulutukseen.

Danmark 
01-10-2017 

Uusi AHOT-aiheinen peli

– hauska uusi tapa tehdä näkyväksi ja käsitellä aiemmin hankittua osaamista.

Danmark 
28-09-2017 

”Forstå realkompetencer – viden og inspiration til praksis”

er en ny publikation der giver en på en gang enkel og grundig gennemgang af begreber som realkompetence, -vurdering, -anerkendelse.