Finland

03. juli 2017

I Wellamo-institutet identifieras kunnandet

Planerare-lärare Merja Kittelä från Wellamo-institutet skriver på Medborgarinstitutens förbunds (KoL) webbsidor om erkännandet av studier vid det egna institutet.

Det finns så mycket samlat kunnande, att man nu kunde visa det på andra sätt än närvarointyg.

Efter en tillställning med temat Open Badge, som KoL arrangerade hösten 2015 blev Wellamo-institutet intresserad av att börja definiera studienivåer för sina studernde. Open Badge –märket omdöptes till Taitaja (”Kunniga”) och på våren 2017 fick man ansöka märket. Förutom baskunskaper skulle den studerande ha mångsidig erfarenhet och tekniskt kunnande av olika uppgifter och arbeten och kunna tillämpa och planera.

  • Kittelä skriver, att medborgarinstitut har en markant roll vad beträffar inlärning av nya kompetenser och uppdaterande av kunnande utan formell validering eller examen. I studieplanen vid många orter finnes kurser som utnyttjas i yrkesutbildningen som kompletterar studiehelheten och ger mer kunnande för en själv då man siktar på intressanta arbetsuppgifter. Det är nyttigt att kombinera den fria bildningens hobbyiriktade studier med de studier som kompletterar kunnandet vid yrkesutbildningen.

Det finns utmaningar med individualiseringen. Till exempel vid koordinerande av mellanstadiets yrkes- och fria bildningens läroanstalters gemensamma studievägar och identiefierande av kunnandet.

Mer om medborgarinstitut

Wellamo-institutet (på engelska):

Redaktör :Päivi Rosnell
Mer om: baskunskaper   folkbildning   validering   

Sverige

02. juli 2017

Läsvärd avhandling: Entreprenörskap i skolan ett tecken på nya medborgarideal

Vilka medborgarideal som skolan ska fostra till har skiftat över tid.

Svensk skola har idag en betydelsefull roll i fostran av framtida entreprenörer, där fokus läggs på individens egen utveckling och ekonomiska mål. Detta har skett på bekostnad av demokratiska medborgarideal såsom solidaritet och gemensamt ansvar för samhällsutveckling, visar Eva-Lena Lindster Norberg, i avhandlingen ”Hur ska du bli när du blir stor?”

Sammantaget har 90 elever och 14 lärare, från teoretiska och yrkesförberedande gymnasieprogram, intervjuats.. Avhandlingens syfte är att beskriva hur lärare och elever förhåller sig till entreprenörskap i skolan och vilka medborgare som fostras genom undervisning i entreprenörskap.

Läs mer

Redaktör :Asta Modig
Mer om: forskning   

02. juli 2017

Skolverkets lägesbedömning 2017

Lärarnas och förskollärarnas arbetsmiljö behöver förbättras för att fler ska vilja bli lärare, stanna kvar i, och återvända till yrket.

Kommuner och fristående skolor behöver bli bättre på att utforma undervisningen utifrån elevers olika behov. Att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända elever är också ett prioriterat område som vi lyfter fram i lägesbedömningen 2017.

Kapitel 5 behandlar vuxenutbildning.

Läs mer

Redaktör :Asta Modig
Mer om: vuxenutbildning   

02. juli 2017

Ny statistik om svensk komvux

De långsiktiga trender som synts i statistiken under senare år har fortsatt även under 2016.

Det gäller ökning av utlandsfödda elever, ökat inslag av distanskurser och ett ökat inslag av externa anordnare.

Läs mer

Redaktör :Asta Modig
Mer om: vuxnas lärande