Island

19. februar 2018

Nästa steg

Arbetslivets utbildningscenter (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins) tillsammans med Centra för livslång lärande har nyligen öppnat webplatsen „Næsta skref“ eller „Nästa steg” som den heter på svenska.

Syftet med platsen är att ge information om jobb som finns på den Isländska arbetsmarknanden, studieutbud i Islands samt vilka möjligheter finns inom validering. 

Läs mer

 

Redaktör :Hildur Oddsdóttir

Sverige

15. februar 2018

Folkhögskolornas särskilda kurser leder till jobb eller fortsatta studier

Statistiska centralbyrån (SCB) har gjort en uppföljning av deltagarna inom folkhögskolornas särskilda kurser mellan åren 2012 till 2014. SCB konstaterar att kurserna i ganska stor utsträckning leder till etablering på arbetsmarknaden eller fortsatta studier. Uppföljningen är det första i sitt slag.

Särskilda kurser på folkhögskolorna kan vara en yrkesutbildning på gymnasial eller eftergymnasial nivå. I dessa fall kan det vara utbildning till personlig assistent, tolk, fritidsledare eller behandlingspedagog. Inom denna kategori av utbildningar som innehåller övervägande yrkesförberedande kurser är cirka 60% av deltagarna etablerade på arbetsmarknaden ett år efter avslutande studier enligt uppföljningen gjord av SCB.

Läs mer

 

Redaktör :Svante Sandell