Kompetensutveckling 

Rapportene er ordnet i tidsrekke - de nyeste først  Rapporter - kompetensutveckling

kompetens_rapport.jpg
Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv
Hållbar konkurrenskraft och välfärd i Norden kräver rätt kompetens hos individer och verksamheter. Systemen för kompetensförsörjning måste därför fungera – ur arbetslivets perspektiv!
8_framgangsfaktorer_gl
Iluatsitsilluarnermut pissutsit arfineq-pingasut
Nunat Avannarliinit ilinniartitsinermut suliniutit inuiaqatigiinni unammillernartunik naapitsisut (NVL 2013)
8_framgangsfaktorer_isl
8 árangursþættir
í norrænum menntaverkefnum hönnuðum til að mæta samfélagsáskorunum (NVL 2013)
1907_fs_8_framgangsfaktorer
8 framgångsfaktorer
- för att möta utmaningar, ta vara på möjligheter och bidra till konstruktiv förändring i samhälle och arbetsliv.
8_framgangsfaktorer_eng
8 Success Factors
- from Nordic educational projects designed to meet challenges in society. Published by NVL in 2013
8_framg_da
8 succesfaktorer
Fra nordiske uddannelsesprojekter som møder udfordringerne i samfundet (NVL 2013)
Kompetensbeskrivning
Kompetensbeskrivning av lärare i grundläggande litteracitet för vuxna med andra modersmål än de nordiska
Det nordiske alfaråd kan nå legge fram en beskrivelse av den kompetansen som vi mener er nødvendig for en profesjonell lærer...
1972_fs_competence_report_final
Analyses of Nordic educational projects designed to meet challenges in society
En gruppe forskere fikk oppgaven med å undersøke felles kjennetegn på prosjekt som har lykkes med å skape forutsetninger for å møte utfordringer, ta vare på muligheter og bidra til en konstruktiv forandring av samfunn og arbeidsliv.
1781_fs_hvordan_arrangere_webinar_170
Hvordan arrangere et webinar?
Denne publikasjonen er utviklet i forbindelse med i det nordiske prosjektet SKJÁR (Nordplus Voksen) og i det nordisk-baltiske Nordplus-prosjektet Boldic perspectives online. Begge prosjektene har innslag av formidling av erfaringer med bruk av nettmøter/webinarer.
1609_fs_social_partners_170
Social partners: out with early exit – in with lifelong learning and career development?
Rapporten “Social Partners: out with early exit – in with lifelong learning and career development?” redogör för i vilken utsträckning arbetsmarknadens parter i de nordiska länderna utarbetat policy och strategier
1649_fs_nordiske_voksenlaerer_170
Den nordiske voksenlærer
-En kortlægning af formelle krav til og uddannelsesmuligheder for voksenundervisere i de nordiske lande. Publicerat 2011
1672_fs_nordiske_voksenlaerer_fi_170
Pohjoismainen aikuisopettaja
Kartoitus pohjoismaisten aikuisopettajien pätevyysvaatimuksista ja aikuispedagogiikan alan koulutusmahdollisuuksista. Julkaistu 2011
1406_fs_20100615_yrkesutbildningsrapport
Yrkesutbildning för vuxna i de nordiska länderna
Av Nils Friberg, utbildningsansvarig/rektor, Kristianstads kommun och Asta Modig, svensk koordinator, NVL. Utgiven 2010
1110_fs_vuxped_fram
Innovative læreprocesser i praksis et udviklingsforløb
Udvikling af ”Fremtidens kompetencer i Norden” har længe været et prioriteret indsatsområde ...
749_160_500_ntt_front_170
Framtidskompetenser - och hur vi utvecklar dem
En rapport från NVL:s Tänketank om framtidens kompetenser, Ingegerd Green (red.), utgiven 2007. Tänketankens arbete har gått hand i hand med Nordiska Ministerrådets strävan att utforma gemensamma strategier för hur man ska möta utmaningarna kring framtidens kompetensbehov, och hur dessa behov kan tillgodoses med sikte på att göra Norden till en vinnarregion.

8 succesfaktorer

8_framgangsfaktorer_gl Iluatsitsilluarnermut pissutsit arfineq-pingasut
Nunat Avannarliinit ilinniartitsinermut suliniutit inuiaqatigiinni unammillernartunik naapitsisut (NVL 2013)

1907_fs_8_framgangsfaktorer 8 framgångsfaktorer
- för att möta utmaningar, ta vara på möjligheter och bidra till konstruktiv förändring i samhälle och arbetsliv.

8_framgangsfaktorer_isl 8 árangursþættir
í norrænum menntaverkefnum hönnuðum til að mæta samfélagsáskorunum (NVL 2013)

8_framgangsfaktorer_eng 8 Success Factors
- from Nordic educational projects designed to meet challenges in society. Published by NVL in 2013

8_framg_da 8 succesfaktorer
Fra nordiske uddannelsesprojekter som møder udfordringerne i samfundet (NVL 2013)

1972_fs_competence_report_final Analyses of Nordic educational projects designed to meet challenges in society
En gruppe forskere fikk oppgaven med å undersøke felles kjennetegn på prosjekt som har lykkes med å skape forutsetninger for å møte utfordringer, ta vare på muligheter og bidra til en konstruktiv forandring av samfunn og arbeidsliv.