Vägledning

Foto: AEinarsson
Ständiga omställningsprocesser ställer stigande krav på den enskilda individens förmåga att orientera sig i samhället och arbetslivet. I de nordiska länderna har vägledning blivit ett centralt insatsområde för att möjliggöra livslångt lärande och stöda till utbildning, kompetensutveckling och förmåga till omställning och förändring. 

Det starka gemensamma draget i vår satsning på vägledning är viljan att stärka den vuxnas möjligheter till livslångt lärande och god kvalitet i vägledningen. Olikheter finns i sätten att bygga upp vägledningen och i de begrepp vi använder. 


NVL:s Vägledningsnätverk


Nyheter


Digitale råd till karrierveiledare
Nå kan fylkesvise karrieresentre få råd om nettbaserte tjenester og sosiale medier.


Ohjausalan konferenssi 4. toukokuuta Torshavnissa Pohjolan talossa
Maanantaina 4. toukokuuta Fäärsaarten Torshavnissa, Pohjolan talossa järjestetään uraohjausaiheinen konferenssi.


Jatkuvasti muuttuva työelämä edellyttää parempaa uraohjausta
Norjan hallitus on asettanut asiantuntijaryhmän pohtimaan, miten elinikäistä uraohjausta voidaan vahvistaa.

DialogWeb

vagledning2016_1_web.jpg
En hållbar vägledning
I takt med att individer söker svar på hur deras kunskap och kompetens bäst ska nyttjas ökar också behovet av en livslång, välfungerande och tillgänglig vägledning.

20150717_213129 (2).jpg
Mette Werner Rasmussen - Nordisk nettverk for veiledning
Hvordan kan du benytte det som nettverket skal arbeide med i 2016 i ditt land/organisasjon?Jeg har hatt stor glede av nettverkets arbeid med

Sif-start
Spændende eventyr på Færøerne
VALA-projekt går ud på at koordinere og styrke uddannelses- og karrierevejledningen i de nordiske lande.

Rapporter

samordning_small.jpg
Samordning av vägledningen i de nordiska länderna
I den här utredningen kartlägger Nordiskt nätverk för Vägledning inom Nordiskt nätverk för vuxnas lärande (NVL) hur samarbetet mellan utbildnings- och arbetsmarknadssektorerna ser ut.

GuideInVal_web
Guidance in validation within the Nordic region
The purpose of the report is to establish a common ground for discussing and developing guidance in validation, which will hopefully be a step towards seeking opportunities for improving the quality of guidance in Nordic validation systems.

vagledning_sv
Ett nordiskt perspektiv på karriärkompetens och vägledning
Karriärvägledning i Norden. Exempel och rekommendationer.

Konferanser og seminarer

Rapporten bilde_ae.JPG Kompetence fra arbejdslivsperspektiv - København
Industriens hus, lokale Ambition 19, H.C. Andersens Boulevard 18, København

Bilde_3.jpg Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv - Jakobstad, Finland
Rapporten som NVL-nätverket Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv har tagit fram lyfter fram viktiga strategiska frågor, som hjälper till att vidareutveckla bra övergångar mellan utbildning och arbetsliv samt mobilitet i arbetslivet.

Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv - Vanda, Finland
 Seminaret er avlyst! Kompetens ur ett arbetslivsperspektivEtt arbetsliv i förändring, där kompetenskraven omformuleras i takt med

Helsinki.jpg Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv
Rapporten som NVL-nätverket Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv har tagit fram lyfter fram viktiga strategiska frågor, som hjälper till att vidareutveckla bra övergångar mellan utbildning och arbetsliv samt mobilitet i arbetslivet. Nätverket presenterar rapporten i en seria av seminarier. Den 10. november går turen til Finland.

Stockholm.jpg Grundläggande färdigheter i och för arbetslivet
Dialogmöte om grundläggande färdigheter i och för arbetslivet.

Veiledningssystemene i Norden

no_oresundsbron_510
Kort beskrivelse af vejledningssystemet i Danmark
Vejledningen i Danmark gennemgik i 2004 en reform på ungeområdet.

Island april 2011 022.JPG
Educational and vocational guidance in Iceland
Educational and vocational guidance is officially available for the adult population at upper secondary school level, univeristies, lifelong learning centres, municipalities, employment offices and several private practices.

Gammelt_hus_3
Om veiledning i Norge
Karriereveiledning og rådgiving tilbys i grunnopplæringen og ved de fleste universiteter og høyskoler.

veiskilt-1_Nikolaj_Bock_norden
Guidance System in Finland
There are two established guidance and counseling systems in Finland, the functions and goals of which are mutually complementary: ...

gronland_170
Kort beskrivelse af vejledningssystemet på Grønland
Vejledning i Grønland startede i år 2000 og er i de forløbende år revideret løbende. Det er vores mål i Grønland at alle uddannelses- og vejledningstiltag kan nås ét sted i lokalsamfundet.

faroarna.jpg
Vejledningssystemet på Färöarna
Vägledning på Färöarna.

Flere innlegg om konferanser

Career Management bilde.jpg
Career Management Skills
Career Management Skills – What – Why – How?. Malmö, November 23-24 2017.

DSC_0188.JPG
Guidance for low qualified adults in the light of The New Skills Agenda
        Norræn / Evrópsk ráðstefna  Miðvikudaginn 9. nóvember 2016 verður haldin ráðgjafaráðstefna á Grand hótel ReykjavikMeginþema er

vagledning2016_1_web.jpg
Nya vindar för vägledning
Det livslånga lärandet har hittat sin självklara plats i det nordiska informationssamhället. I takt med att individer söker svar på hur deras kunskap och kompetens bäst ska nyttjas ökar också behovet av en livslång, välfungerande och tillgänglig vägledning.

blabla.jpg
Læring mellem uddannelse og arbejdsliv, Odense 5 maj 2015
På en meget velbesøgt konference om ”Læring mellem uddannelse og arbejdsliv” i Odense d. 5maj diskuterede 160 deltagere, hvordan man kan skabe større synergi mellem læring i uddannelse og arbejdsliv

PC_telefon_person
Veiledning på distanse: Nordiske utfordringer og løsninger
Hvordan kan policy og praksis i Norden bedre legge til rette for veiledning på distanse? Hvordan kan dette utnyttes spesielt i de selvstyrte områdene Grønland, Færøyene og Åland? Hvilke muligheter og utfordringer ligger i dette? Dette er blant spørsmålene som settes på dagsorden i dette seminaret, og som skal danne grunnlaget for en ny NVL-arbeidsgruppe på temaet.