Validering

De nordiska länderna har en stark tradition av att satsa på vuxenutbildning och livslångt lärande. I det sammanhanget är också behovet av att synliggöra, dokumentera och erkänna kunskap och kompetens en prioriterad fråga, men något gemensamt nordiskt begrepp finns inte. Inom ramen för NVLs gemensamma arbete används begreppen ungefär som om de vore synonyma.
 

NVL:s Valideringsnätverk

Folkbildning och validering

Danmark: Anerkendelse af realkompetence ARK
Finland: Erkännande av tidigare förvärvad kunskap /Aiemmin opitun tunnustaminen
Island: Anerkendelse af realkompetence / Raunfærnimat
Norge: Realkompetansevurdering
Sverige/Åland: Validering 
Grönland: Innuttaasut Piginnaasarpiaasa akuersaarneqarnerat 
Färöarna: Anerkendelse af realkompetence  
Engelska: VPL, Validation of prior learning eller RPL, Regocnition of prior learning. 

Landsöversikter

fo
Färöarna - system och lagstiftning
Redegørelse giver et indblik i, hvordan et system med realkompetencevurdering og kompetenceudvikling kan implementeres på Færøerne.

finland_havshagen_170
Finland - System och lagstiftning
En studerande kan ansöka om att få tidigare slutförda studier eller kunnande som förvärvats på annat sätt identifierade och erkända. Genom erkännande kan den studerande få examensdelar eller studier ersatta.

Tingvellir-på-Island
Island - System och lagstiftning
Islands system för validering, lagstiftning och genomförande (på isländska).

DialogWeb

seqf.jpg
Så fungerar SeQF – det svenska ramverket för kvalifikationer
I Europa finns ett ramverk för kvalifikationer som heter EQF.

AnnaLundqvistGoranHellmalm.jpg
Nu går det att få papper på att du kan samarbeta
Inom folkbildningen pågår nu ett projekt för att validera generella kompetenser.

monika_sundqvist.jpg
Styrelsebeslut för valideringen framåt
Nu tar valideringsfrågor på Åland ett stort steg framåt.

Rapporter

kompetens_validering_2016.jpg
Studieintyg utfärdade av fritt bildningsarbete som verktyg för validering
Den här rapporten och den medföljande rekommendationen strävar efter att utveckla dokumentationsmetoderna inom det fria bildningsarbetet och att stödja utvecklingen av valideringen av kompetenser förvärvade inom denna sektor.

LiberalEdCertificate2016.jpg
Liberal adult education certificate as a tool for validation
The aim of this report and the accompanying recommendations is to improve validation methods in non-formal adult education.

Conferens 2012

Conf_valid_2012_1837_fs_aapning_510 International Conference on Validation 2012
105 participants from 26 countries gathered in Oslo to exchange ideas, discuss and explore the present and future of validation. The starting point for the conference was “To implement a high quality validation process – a challenge!”


1859_fs_antra_200 Conclusions - Validation Conference
Head coordinator of NVL Antra Carlsen rounded up the conference with the last plenary presentation. – We can conclude this conference with a few key learning points, she claimed.

Conference 2010

NVL and EAEA staff The EAEA / NVL Conference 2010 on EQF and NQFs
25.-26.11.2010, Brussels130 participants from 35 countries responded to the EAEA and NVL invitation to discuss the important issues of EQF and NQFs with the colleagues from all over Europe!

Validering_konferanse_2010_1.jpg Key-note speeches
Key-note speeches

1518_530_500_presentations Presentations
Different countries in Europe proceed with the development and implementation of their NQFs at a different pace. Ireland and Austria shared their experience with applying the NQF in their countries.