Vuxnas lärande i Norden

Här hittar du översikter av vuxenutbildningssystemen i de olika nordiska länderna.
 


Artiklar om vuxnas lärande

AndersRosdahl_web2.jpg PIAAC i Norden, del 2
Resultater fra den hidtil største internationale undersøgelse af voksnes grundlæggende færdigheder i læsning, regning og problemløsning med IT.

piaac Resultat av PIAAC-undersökningen i Norden
Läs om PIAACs (OECD:s undersökning om vuxnas lärande) resultat i fyra nordiska länder.

skola._PIAACjpg PIAAC results published
The Survey of Adult Skills, implemented in 24 countries, and the Education and Skills Online Assessment for individuals are part of the package of tools available to support countries develop, implement and evaluate policies that foster both the development of skills and the optimal use of existing skills.

Flexibelt lärande