Vuxnas lärande i Norden
 

Systematisk översikt

På denne sidan har NVL systematiserat aktuell information (kartläggningar, systembeskrivningar, viktiga styrningsdokument och lagförordningar med betydelse för vuxnas lärande, länkar till publikationer och organisationer, etc.) producerat som resultat av utvecklings- och nätverksarbete inom NVL.


Informationsspridning

Informationsspridning är pågående genom webbsidan och strategiskt riktade mötesplatser. Information kring nordiskt prioriterade områden presenteras under menupunkt Tema och information kring konferanser og seminarer hittar du under Mötesplatser. Aktuell information från NVL:s nätverk och resultat från deras arbete kan du hitta under Nätverk.


Nätverk

NVL bidrar till nätverksskapandet i Norden genom att följa upp och samarbeta med existerande nätverk. NVL har också initierat nya nätverk inom områden där det finns behov och ett nordiskt intresse för det.
NVL:s nätverk 

Lista över aktiva nätverk initierade av miljöer i Norden inom vuxnas lärande hittar du nedan. 


Vuxnas lärande i Norden

Danmark_sunset-1766418_960_720_2.jpg Danmark
I Danmark er der en lang tradition for voksenundervisning både indenfor folkeoplysning, almen og erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Voksen- og efteruddannelsesområdet er i kontinuerlig udvikling ...

Finland_lake-896197__180_2.jpg Finland
Under de två senaste årtiondena har vuxenutbildningen blivit en allt viktigare del av den riksomfattande utbildningsplaneringen och utbildningspolitiken. Den yrkesinriktade vuxenutbildningen utvecklades ...

Eiríksvík-á-SnæfellsnesiÞ2.jpg Island
Departementet for utdanning, kultur og forskning ønsker å forbedre tilgangen til utdanning og øke de voksnes deltakelse i opplæring.

Norge_landscape-1536932_960_720_2.jpg Norge
Kompetansereformen (1999) la grunnlaget for dagens norske politikk for voksnes læring. Reformens mål er å bidra til å dekke samfunnets, arbeidslivets og den enkeltes behov for ny og endret kompetanse.

Sverige_landscapes-1414492_960_720.jpg Sverige
Alla vuxna ska ges möjlighet att utvidga sina kunskaper och utveckla sin kompetens i syfte att främja personlig utveckling, demokrati, jämställdhet, ekonomisk tillväxt och sysselsättning samt en rättvis fördelning.

faroe-islands-475367_640.jpg Färöarna
Undervisningsvæsenet på Færøerne var indtil for forholdsvis nylig underlagt det danske undervisningsministerium, og derfor har det også været under stærk påvirkning fra Danmark. Det er nu underlagt ...

Aaland-1522551__180.jpg Åland
I Självstyrelselagen (1991:71) för Åland (kapitel 4, 18§, punkt 14) fastställs att landskapet har lagstiftningsbehörighet i frågor om bl.a. ”undervisning, läroavtal, kultur, idrott”. Vuxenutbildningen på Åland är ändå i huvudsak relaterad till hur den utformats i Finland.

Nordiske prioriteringer

sektorprogram2015_danmark.jpg Uddannelse, forskning og innovation dansk formandskabs fokusområder
Der er udpeget fire fokusområder for arbejdet under det danske formandskab: vækst, velfærd, værdier og Det Blå Arktis.

Byggarbetsplats3_Johannes_Jansson_norden Tvärsektoriellt och klimatsmart ska det nordiska samarbetet vara
Tvärsektoriellt och klimatsmart ska det nordiska samarbetet vara

prioriteringar_2010_340 Stærke partnerskaber og øget kreativitet i fokus i Norden
Stærke partnerskaber og øget kreativitet i fokus i Norden

1782_100_150_2012_02_510 Nordiska prioriteringar - Levende samarbeid for velferdsstaten – fritt for revolusjoner
Nordiska prioriteringar - Levende samarbeid for velferdsstaten – fritt for revolusjoner

Nordiska nätverk

NVL sprider erfarenheter från nordiskt samarbete och förmedlar innovation och projektresultat.

NVL bidrar också till nätverksskapandet i Norden genom att följa upp och stödja existerande nätverk, samt initiera nya nätverk inom områden där det finns behov och ett nordiskt intresse. 
 

Här hittar du information om existerande nordiska nätverk inom vuxnas lärande, nätverkens målsättning och medlemmar.
Om du är involverad i ett nordiskt nätverk som jobbar med vuxnas lärande och vill gärna informera om ert arbete på www.nvl.org, skicka information till: Johanni Larjanko
johanni.larjanko@bildningsalliansen.fi

les mer om nordiska-nätverk

En samling länkar som beskriver möjligheter vuxna i Norden har för att genomföra studier i flexibla former.
Information är från 2010. Länkarna är sorterade landsvis.

Danmark

Finland

Island