Alfarådet

Alfarådet

Målgrupp för det nordiska alfarådet är vuxna med ett annat modersmål än något av de nordiska språken  och med liten eller ingen skolgång och med behov av utbildning i grundläggande litteracitet. Innehållet i denna utbildning skall tolkas som mycket bredare än kompetens på den allra första litteracitetsnivån. Målgruppen är en liten, men viktig del av vuxenutbildningen i de nordiska länderna för invandrare. Undervisningen i grundläggande färdigheter, muntlig kompetens i målspråket, samt information om arbetsmarknad, samhälle och utbildning är prioriterad undervisning.

Medlemmar

Nyheter

De fire debattører i NVL's podcast. Fra venstre Peter Villads Vedel fra det danske udlændinge- og integrationsministerium, Qarin Franker fra Göteborg Universitet og de to norske sproglærere Marit Fladmark og Ewa Rosenlund fra Steinkjer voksenopplæring.
DialogWeb Nyheter Podcast Norden
20-04-2017 

Podcast: Hvordan får vi selv de dårligst sproglige flygtninge i job?

NVL samlede nogle af de stærkeste stemmer inden for sprogundervisning, da Alfarådet holdt konference om, hvordan vi får flygtninge og indvandrere, der end ikke kan skrive på deres eget modersmål, ud på arbejdsmarkedet. Det er der kommet en podcast ud af, som spørger om netop det – og om hvor det nordiske samarbejde om sprogundervisning er på vej hen.

Næsten alle 230 tilskuerpladser var optaget, da lektor emeritus Michael Svendsen Pedersen fra Roskilde Universitet tirsdag holdt oplæg i Damgaardsalen om sine feltstudier i Norge.
Konferanser Nyheter Danmark
20-04-2017 

Den 13. nordiske konference om alfabetisering - grundlæggende litteracitet

4. – 6. april 2017
Konferencen blev afhold i et samarbejde mellem Nordisk Alfaråd/NVL og Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Nyheter Danmark
03-12-2015 

Er vi klar til de digitale medier og de multimodale tekster?

De nye digitale medier og digitale tekster stiller nye krav til kursisterne og til lærerne.

Publikationer

Nätverk Norden
19-03-2018 

Virksomhetsplan 2018

Detta skall alfarådet göra 2018.

Nätverk Norden
05-05-2017 

Aktuellt

Finland koordinerar Alfarådet sedan maj 2017.

Næsten alle 230 tilskuerpladser var optaget, da lektor emeritus Michael Svendsen Pedersen fra Roskilde Universitet tirsdag holdt oplæg i Damgaardsalen om sine feltstudier i Norge.
Konferanser Nyheter Danmark
20-04-2017 

Den 13. nordiske konference om alfabetisering - grundlæggende litteracitet

4. – 6. april 2017
Konferencen blev afhold i et samarbejde mellem Nordisk Alfaråd/NVL og Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

DialogWeb

Klipp från en av Skolverkets filmer, som handlar om att använda appar som verktyg. Läraren på bilden heter Julia Krakanovskaya.
DialogWeb Sverige
31-08-2017 

Filmer ska hjälpa lärare att undervisa vuxna att läsa och skriva

Det är en konst att utbilda vuxna som kommer från ett annat land och saknar grundläggande kunskaper i att läsa och skriva.

De fire debattører i NVL's podcast. Fra venstre Peter Villads Vedel fra det danske udlændinge- og integrationsministerium, Qarin Franker fra Göteborg Universitet og de to norske sproglærere Marit Fladmark og Ewa Rosenlund fra Steinkjer voksenopplæring.
DialogWeb Nyheter Podcast Norden
20-04-2017 

Podcast: Hvordan får vi selv de dårligst sproglige flygtninge i job?

NVL samlede nogle af de stærkeste stemmer inden for sprogundervisning, da Alfarådet holdt konference om, hvordan vi får flygtninge og indvandrere, der end ikke kan skrive på deres eget modersmål, ud på arbejdsmarkedet. Det er der kommet en podcast ud af, som spørger om netop det – og om hvor det nordiske samarbejde om sprogundervisning er på vej hen.

DialogWeb Nätverk Norden
22-04-2016 

Peter Villads Vedel - Alfarådet

I en serie intervju presenteres her Peter Villads Vedel som sitter som leder i Alfarådet. Målgruppen til Alfarådet er voksne med et annet morsmål en de nordiske språkene, med liten eller ingen skolegang og med behov for undervisning i grunnleggende lese- og skriveferdigheter. Målgruppen er en liten men viktig del av voksenopplæringen for innvandrere i de nordiske landene. Undervisningen i grunnleggende ferdigheter, muntlig kompetanse i mål-språket, samt informasjon om arbeidsmarkedet, samhold og utdannelse er prioritert undervisning.

Nätverksinfo

Nätverk Norden
19-03-2018 

Virksomhetsplan 2018

Detta skall alfarådet göra 2018.

Nätverk Norden
05-05-2017 

Aktuellt

Finland koordinerar Alfarådet sedan maj 2017.

Nätverk Norden
28-02-2017 

Virksomhetsplan 2017

Detta skall alfarådet göra 2017.

Nätverkets syfte är att:

 

förbättra möjligheterna
för denna grupp vuxna att aktivt kunna delta i samhällslivet och i de demokratiska processerna
vara en expertgrupp
för Nordiska ministerrådet och de nordiska ländernas respektive utbildnings-, integrations- och arbetsmarknadsmyndigheter.
vara ett organ
för erfarenhetsutbyte mellan nordiska myndigheter, nationella resurscentra, forskningsinstitutioner och utbildningsanordnare.
samla och samordna
expertis och erfarenheter för att öka kunskapen om frågor som rör målgruppens lärande och utbildning i olika sociala kontext genom att:
initiera och stödja
samarbete i form av olika utvecklingsprojekt som t.ex. kan gäll aktiva insatser för att kartlägga utbildningsbehov och befintlig utbildningsverksamhet
uppmärksamma
framgångsrika utbildningsinsatser
initiera forskning
inom området.
anordna nordiska alfabetiseringskonferenser
både fysiska och nätbaserade professionella mötesplatser och digitala nätkontakter.
verka för spridning
av kunskaper om utbildningsområdet och kvalitetssäkring. 

Arrangemang

Næsten alle 230 tilskuerpladser var optaget, da lektor emeritus Michael Svendsen Pedersen fra Roskilde Universitet tirsdag holdt oplæg i Damgaardsalen om sine feltstudier i Norge.
Konferanser Nyheter Danmark
20-04-2017 

Den 13. nordiske konference om alfabetisering - grundlæggende litteracitet

4. – 6. april 2017
Konferencen blev afhold i et samarbejde mellem Nordisk Alfaråd/NVL og Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Konferanser Nyheter Norden
27-10-2014 

Lär dig grunderna i att lära ut läs- och skrivfärdigheter

NVL Alfarådet, European Basic Skills Network och NVL Distans bjuder in till ett webbinarium på temat "Developing teacher competences for initial literacy".

Sanna Markkanen från Axxell utbildning i Finland ledde en workshop.
DialogWeb Konferanser Nätverk Sverige
24-09-2014 

Alfalärare – en alldeles särskild kompetens

Att lära vuxna analfabeter ett nytt språk att både kunna tala, läsa och skriva på kräver en speciell lärarkompetens.

Relaterade material

 
Alfabetisering (Norge) 

Oversikt over litteratur om fagfeltet vårt (Norge)

Forskning i alfabetisering i Danmark

Low Educated Second Language and Literacy Acquisition (LESLLA) for Adults
www.leslla.org

National Research and Development Centre for adult literacy and numeracy
www.nrdc.org.uk

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) - Education
http://portal.unesco.org/education/

Resultat

  Finansierat av Administreras av Samarbetar med