Alfarådet
Målgrupp för det nordiska alfarådet är vuxna med ett annat modersmål än något av de nordiska språken  och med liten eller ingen skolgång och med behov av utbildning i grundläggande litteracitet. Innehållet i denna utbildning skall tolkas som mycket bredare än kompetens på den allra första litteracitetsnivån. Målgruppen är en liten, men viktig del av vuxenutbildningen i de nordiska länderna för invandrare. Undervisningen i grundläggande färdigheter, muntlig kompetens i målspråket, samt information om arbetsmarknad, samhälle och utbildning är prioriterad undervisning.

Medlemmar

Nätverksinfo

AlfaABCD.JPG
Aktuellt
Finland koordinerar Alfarådet.

Plan_2017.jpg
Virksomhetsplan 2017
Detta skall alfarådet göra 2017.

Verksamhetsplan_2016_web.gif
Alfarådets verksamhetsplan 2016
Läs verksamhetsplanen 2016

Publikationer

Forside_rapport_MOOC MOOC for nordisk lærerutdanning innen grunnleggende ferdigheter for voksne?
Denne mulighetsstudien vurderer om etablering av MOOCs eller andre åpne nettbaserte utdanningstilbud på nordisk nivå kan være en god løsning på etterutdanningsbehovet hos lærere innen grunnleggende litterasitet (alfalærere).

NVL_MOOC_report_eng.PNG MOOC for Nordic education for teachers
A MOOC is a good way to offer further training for basic skills' teachers in the Nordic countries. This report explains how and why.

Kompetansebeskrivninger_hefte.JPG Kompetensbeskrivning av lärare i grundläggande litteracitet för vuxna med andra modersmål än de nordiska
Det nordiske alfaråd kan nå legge fram en beskrivelse av den kompetansen som vi mener er nødvendig for en profesjonell lærer...

kanprojektet front Kartlegning av alfabetisering i Norden
Kartläggning av alfabetisering i Norden (KAN) är, som namnet visar, en nordisk kartläggning av utbildningssituationen för studerande som inte har något av de nordiska språken som sitt modersmål och som dessutom är helt utan eller har mycket kort formell skolutbildning.

DialogWeb

alfavideo.jpg Filmer ska hjälpa lärare att undervisa vuxna att läsa och skriva
Det är en konst att utbilda vuxna som kommer från ett annat land och saknar grundläggande kunskaper i att läsa och skriva.

AlfaPodkast_bilde_1.jpg Podcast: Hvordan får vi selv de dårligst sproglige flygtninge i job?
NVL samlede nogle af de stærkeste stemmer inden for sprogundervisning, da Alfarådet holdt konference om, hvordan vi får flygtninge og indvandrere, der end ikke kan skrive på deres eget modersmål, ud på arbejdsmarkedet.

Peter_Villads_Vedel.jpg Peter Villads Vedel - Alfarådet
Hvordan kan du benytte det som nettverket skal arbeide med i 2016 i ditt land/organisasjon?Det er blant dansklærerne og de som underviser i

saralarsLL Lättlästa romaner behövs även för vuxna
Vuxna med läs- och skrivsvårigheter tvingas ofta läsa barn- och ungdomsböcker när de språktränar.

SusannaMworkshop_alfakonferens2014_web Alfalärare – en alldeles särskild kompetens
Att lära vuxna analfabeter ett nytt språk att både kunna tala, läsa och skriva på kräver en speciell lärarkompetens.

Arrangemang

AlfaPodkast_bilde_2.jpg
Den 13. nordiske konference om alfabetisering - grundlæggende litteracitet
4. – 6. april 2017 Konferencen blev afhold i et samarbejde mellem Nordisk Alfaråd/NVL og Styrelsen for International Rekruttering og Integration.


Lär dig grunderna i att lära ut läs- och skrivfärdigheter
NVL Alfarådet, European Basic Skills Network och NVL Distans bjuder in till ett webbinarium på temat "Developing teacher competences for initial literacy".

SusannaMworkshop_alfakonferens2014_web
Alfalärare – en alldeles särskild kompetens
Att lära vuxna analfabeter ett nytt språk att både kunna tala, läsa och skriva på kräver en speciell lärarkompetens.

Nätverkets syfte är att:

  • förbättra möjligheterna för denna grupp vuxna att aktivt kunna delta i samhällslivet och i de demokratiska processerna
  • vara en expertgrupp för Nordiska ministerrådet och de nordiska ländernas respektive utbildnings-, integrations- och arbetsmarknadsmyndigheter.
  • vara ett organ för erfarenhetsutbyte mellan nordiska myndigheter, nationella resurscentra, forskningsinstitutioner och utbildningsanordnare.
  • samla och samordna expertis och erfarenheter för att öka kunskapen om frågor som rör målgruppens lärande och utbildning i olika sociala kontext genom att:
  • initiera och stödja samarbete i form av olika utvecklingsprojekt som t.ex. kan gäll aktiva insatser för att kartlägga utbildningsbehov och befintlig utbildningsverksamhet
  • uppmärksamma framgångsrika utbildningsinsatser
  • initiera forskning inom området.
  • anordna nordiska alfabetiseringskonferenser, både fysiska och nätbaserade professionella mötesplatser och digitala nätkontakter.
  • verka för spridning av kunskaper om utbildningsområdet och kvalitetssäkring. 

Relaterade material

 
Alfabetisering (Norge) 

Oversikt over litteratur om fagfeltet vårt (Norge)

Forskning i alfabetisering i Danmark

Low Educated Second Language and Literacy Acquisition (LESLLA) for Adults
www.leslla.org

National Research and Development Centre for adult literacy and numeracy
www.nrdc.org.uk

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) - Education
http://portal.unesco.org/education/

Nyheter

AlfaPodkast_bilde_1.jpg
Podcast: Hvordan får vi selv de dårligst sproglige flygtninge i job?
NVL samlede nogle af de stærkeste stemmer inden for sprogundervisning, da Alfarådet holdt konference om, hvordan vi får flygtninge og indvandrere, der end ikke kan skrive på deres eget modersmål, ud på arbejdsmarkedet.

AlfaPodkast_bilde_2.jpg
Den 13. nordiske konference om alfabetisering - grundlæggende litteracitet
4. – 6. april 2017 Konferencen blev afhold i et samarbejde mellem Nordisk Alfaråd/NVL og Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

digi_alfa
Er vi klar til de digitale medier og de multimodale tekster?
De nye digitale medier og digitale tekster stiller nye krav til kursisterne og til lærerne.

Resultat