Voksenlæreren og innovation

Hvordan skaber vi den bedste kompetenceudvikling for nordiske voksenlærere? Hvilke kompetencer er der brug for?
24-05-2017
Start: 27. september 2017 12:00:00
End:   28. september 2017 15:00:00

 

Dato og sted: 27.- 28 september på AF-Borgen, Akademiska Föreningens hus, Sandgatan 2, 223 50 Lund

Konferansen er finansiert av Nordisk ministerråd. Deltagelse i og forplejning under konferencen er gratis. Deltakerne dekker selv kostnader for innkvartering og reiser.
Se nærmere praktisk information i et eget vedlegg.

 

Registration below (Click flag if form is not displayed)

 

 

 

 

 

 

 

Hvordan skaber vi den bedste kompetenceudvikling for nordiske voksenlærere? Hvilke kompetencer er der brug for?
 

Konferencens mål

Flere, både nordiske og europæiske undersøgelser, har peget på ”voksenlærerens” særlige betydning for kvalitet i voksenuddannelse.

Nordisk ministerråd har gennem NVL og Nordplus voksen i flere år støttet forskellige projekter med henblik på at fremme voksenlærerens kompetencer.
 

Formålet med denne konference er at fortsætte dette arbejde gennem et nordisk møde. hvor deltagerne

  • Udveksler og perspektiverer eksisterende nordiske projekterfaringer og resultater fra henholdsvis projekter og netværk i Ministerrådets regi, NVL og Nordplus omkring temaet ”Kompetenceudvikling af de, der arbejder med voksnes læreprocesser”
  • Skaber et samlet billede af eksisterende behov for kompetenceudvikling af de, der planlægger, tilrettelægger og gennemfører voksenuddannelse i forskellige sammenhænge, bl.a. på offentlige og private arbejdspladser, i formel almen og erhvervsrettet voksenuddannelse, i folkeoplysning og den frivillige sektor.
  • Giver anbefalinger og nye ideer til videre arbejde med at kvalificere kompetenceudviklingen af de, der arbejde med voksnes læreprocesser.

Målgruppe:
Relevante og aktuelle aktører der er ansvarlige for kompetenceudvikling af ”voksenlærere” bredt forstået. Fx faglige organisationer, private arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner, folkeoplysning, myndigheder, fagforeninger og NGO.

Nuværende eller tidligere deltagere i NVL’s netværk og Nordplus projekter som har vigtige, nytænkende erfaringer og resultater.


Guieded vandring i Lund
Foreningen Norden i Lund har organisert guided vandring rundt om sentrale severdigheter i Lund kl 17.00 den 27. september
Vennligst gi oss beskjed om interesse i registreringsskjemaet

Konferencen arrangeres sentralt i Lund, nær til Lund universitet og Domkirken, et sted med en spesiell atmosfære.
AF Borgen - 27 - 28 september 

Hastag #Vuxped17 

 

How do we bring about the best competence development for Nordic adult educators? What competences are needed?

 

The aims of the conference

Several Nordic and European studies point to the importance of the adult educator in offering adult education of high quality. The Nordic Council of Ministers has through Nordic network for adult learning (NVL) and Nordplus Adult supported multiple projects focusing at supporting the competence development of adult educators.

 

The aim of this conference is to continue this work through a Nordic meeting where participants will

  • Exchange and put perspectives on existing Nordic project and results from initiatives in Nordic Council of Ministers, NVL and Nordplus Adult within the theme of ”competence development of those who organise, facilitate and carry out adult education”
  • Get a collective view on the needs of those who organise, facilitate and carry out adult education in different contexts ,e.g. public and private work places, in formal general and vocational adult education, in liberal education and third sector
  • Recommend and bring new ideas to the work ahead in qualifying competence development of those who are engaged in learning processes for adult learners.

 

Target groups:
Relevant and current actors who are responsible for competence development of ”adult educators”. This includes organisations for professionals, private work places, educational institutions, authorities, labour unions, NGO’s and liberal education institutions.

Current or previous participants in NVL’s networks and Nordplus projects who bring important, innovative experiences and results.

 

Guided tours – walking the historical paths of Lund
The NORDEN Association has organized guided tours in the historical parts of Lund.

September 27 from 17- 18 pm.

Please indicate in the registration if you wish to participate in a guided tour.

The Conference venue is close to Lund University and the Dome.
AB Borgen Sandgatan 2 Lund  

Program - dansk (190,02 KB)

Program English (189,15 KB)

Praktisk informasjon - norsk (155,08 KB)

Praktisk informasjon_English (144,03 KB)