Voksnes læring og inkludering i samfunns- og arbeidsliv

31-03-2017
Start: 13. november 2017 11:00:00
End:   14. november 2017 14:00:00

Nordisk konferanse i Bergen 13 - 14 november 2017

Alle nordiske land står overfor de samme og nye kompetansepolitiske, kulturelle og sosiale utfordringene. Det krever nye svar, alternative perspektiver, samhandling og løpende erfaringsdeling på tvers av sektorer, fag og politikk.

Det norske Kunnskapsdepartementet, Nordisk ministerråd og Nordisk nettverk for voksnes læring/NVL inviterer til nytenkende konferanse om voksnes læring.

Konferansen skal inspirere nordiske myndigheter og fagmiljøer i deres utvikling av praktisk politikk.

Vi møtes i Bergen i to dager for å hente ny innsikt og diskutere hvordan voksnes læring kan bidra til å fremme inkludering og forebygge mot utenforskap. Dette står høyt på agendaen til regjeringer i alle nordiske land, og har derfor høy prioritet i det nordiske samarbeidet.

Konferansen på Twitter: #Voksin17

Registrering - nederst på denne side 

 

Foreløpig program:

Dag 1 – 13. november kl. 11.00 – 17.00

09.00 – 11.00
Studiebesøk – valgfrie aktiviteter
11.00 – 12.00
Registrering og lunsj

 

12.00
Dagens konferanseleder: representant for norsk formannskap i Nordisk ministerråd
 
Åpning av konferansen
  • Kunnskapsdepartementet, Norge
  • Nordisk ministerråd

Velkommen til Bergen

  • Ordfører Marte Mjøs Persen, Bergen kommune
  • Koret Bækkalokket ved Kalfarhuset i Bergen
12. 45
Keynote 1. - Inkludering – ekskludering
Hva mener vi med Inkludering og hva innebærer det? Er det et krav eller et tilbud?
Jan-Paul Brekke, Dr. polit., Forsker ved Institutt for Samfunnsforskning i Norge.
 
13.50
Parallelle sesjoner
 
15.40

Keynote 2. Panel - Inkludering gjennom arbeidslivet
Hvordan kan læring på arbeidsplassen bidra til inkludering?
Fasilitert samtale mellom paneldeltakere fra arbeidsmarkedets parter:

  • Roger Bjørnstad, sjeføkonom, LO Norge
  • Mats Hedenström, næringspolitisk sjef, Svensk Handel
  • Sveinn Aðalsteinnson, direktør, Arbeidslivets utdanningssenter, Island
  • Mette Høgh, formand i HK Handel i Hovedstaden, Danmark

Facilitator: Anna Kahlson, Kommittésekreterare för Valideringsdelegationen 2015 - 2019 i Sverige
 

17.00
Avslutning av dagens program
 
19.00
Konferansemiddag

 

Dag 2 – 14. november 09.00 – 14.00

 
Dagens konferanseleder: navn skal bekreftes
09.00
En overgang til dag 2 – hva lærte vi i går?
Gina Lund, Direktør i Kompetanse Norge
 
09.20

Keynote 3: Språket som adgang til - eller hindring for - arbeid og utdanning

Gråsonespråk, hva betyr det om du ikke forstår nyansene i språket?
Karen Lund, professor, DPU/Århus Universitet, Danmark
 

10.30
Parallelle sesjoner
 
12.15

Keynote 4: Voksnes læring og inkludering i sivilsamfunnslivet
Dr. Lisa Kings, Lektor, Institutt för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola, Sverige
 

13.00
Konklusjoner og overlevering til det kommende svenske formannskap i Nordisk Ministerråd
 
13.20
Lunsj og avreise

 

Parallelle sesjoner

 

Konferansedeltakerne velger sesjoner ved ankomst til konferansen. Hver sesjon har begrenset antall plasser. Deltakerne oppfordres derfor til å gjøre seg godt kjent med innholdet i sesjonene før de ankommer. Problemstillingene for sesjonene blir løpende oppdatert.

1. Arbeidsplassen som læringsarena for folk som står i faresonen for utenforskap.
Sesjonen ledes av Margrethe Marstrøm Svensrud, leder for Seksjon for arbeidsliv og realkompetanse i Kompetanse Norge

2.Modeller for samarbeid mellom skole, virksomhet, flyktninger og innvandrere.
Sesjonen ledes av Anne Rasmussen, Hillerød Sprogskole, Danmark (skal bekreftes)

3. Validering - en viktig vei til inkludering i arbeidslivet.
Sesjonen ledes av Svante Sandell, Undervisningsråd, Skolverket, Sverige

4. Nordiske eksempler på fremgangsrik integrering via folkeopplysning
Sesjonen ledes av David Samuelsson, Generalsekreterare i Studieförbunden, Sverige og Gro Holstad, Generalsekretær i Voksenopplæringsforbundet, Norge

5. Digitale veier til inkludering.
Sesjonen ledes av Alastair Creelman, E-læringsspesialist ved Linnaeus Universitetsbibliotek, Kalmar, Sverige.

6. Å skape ny kunnskap sammen om hvordan bruk av deltakerinvolverende demokratiske pedagogiske metoder og transformativ læring kan føre til bedre inkludering? 
Sesjonen ledes av (skal bekreftes)

7. Veiledning og karriereveiledning for bedre inkludering
Sesjonen ledes av (skal bekreftes)


 

Studiebesøk:
Arrangøren vil organisere studiebesøk i formiddagen 13. november før konferansen begynner, i tidsrommet kl. 9.00 – 11.30. Det vil bli arrangert transport til studiebesøk og tilbake til konferansehotellet. Informasjon om studiebesøk sendes til de som svarer positivt på spørsmålet om studiebesøk ved registrering til konferansen. Nærmere informasjon om alternativer for studiebesøk blir lagt ut på konferansesiden på nvl.org. 
 
Study visit:
Organisers will offer a possibility to visit an adult education organisation working with integration in Bergen area during the morning of November 13 at 9.30-11.00. Transportation to and from the conference hotel will be provided. 
Information about the study visit will be send to those who have expressed their potential interest in the registration. Further information about the study visits will be published on the conference web page at nvl.org.

 

Konferansen på Twitter: #Voksin17

Invitasjon: Invitasjon (676,78 KB)

Kutsu: Kutsu (755,48 KB)

Praktisk informasjon: Praktisk informasjon.pdf (72,42 KB)

Klikk på flagg for registreringsskjema