Pexels.com
Finland
22-03-2018

Högskolevision om livslångt lärande

Hösten 2017 publicerades den senaste visionen för högre utbildning i Finland. Målet är att höja utbildningsnivån i hela landet så att minst 50% av befolkningen har en högskoleexamen år 2030. Det är ambitiöst och kräver omfattande insatser.

Pexels.com
Island
20-03-2018

Fler kvinnor än män har en universitetsutbildning

År 2017 hade mer än hälften av kvinnor på Island i åldern 25–64 år universitetsutbildning, jämfört med drygt en tredjedel av män i samma ålder.

Europa
20-03-2018

Nordisk mötesplats för vuxnas lärande 1 juni 2018

Plats: Skolverket, Fleminggatan 14, Stockholm, Sverige

Norden
20-03-2018

Verksamhetsplan 2018

Detta skall fängelsenätverket göra 2018.

Sverige
19-03-2018

"To-do seminarium" FÖR kvinnor, MED kvinnor!

Tisdag 24 april 2018 Kompetenscentrum Hörsalen kl 9.00-16.00

Norden
19-03-2018

Virksomhetsplan 2018

Detta skall alfarådet göra 2018.

Seniorrådgiver Anna Skaset i Tieto har satt seg grundig inn i GDPR. – Det handler om prosesser, sier hun, og lister opp seks punkter.
Europa
19-03-2018

Pass på personopplysningene dine – og andres!

Snart kan du med lov i hånd få fjernet personopplysninger om deg selv på steder hvor du ikke ønsker å være registrert. Den nye personvernloven slår fast at enhver person har rett til vern av personopplysninger om seg selv. EUs nye forordning, omtalt som GDPR, skal gjelde over hele Europa fra slutten av mai i år.

Udsigt over Sudureyri
Island
14-03-2018

Hvad sker i mødet mellem indvandrere og en kvindeforening?

Nybyggerskolen er en studiebeskrivelse udarbejdet af Arbejdslivets Oplæringscenter, AO, og beskriver et kursus for indvandrere til Island. Det tager over 120 undervisningstimer og det islandske undervisningsministerium har godkendt at forløbet kan godkendes til at forkorte studier på gymnasialt niveau.

Foto: Magnus Fröderberg - norden.org
Norden
12-03-2018

Høring om fremtiden for nordisk uddannelsessamarbejde

NVL deltager med input og gode eksempler, når ny rapport om nordisk uddannelsessamarbejde følges op ved høring i Nordisk Ministerråd.

12-03-2018

Framtida nordiskt utbildningssamarbete: Svar på dagens och morgondagens utmaningar

Högnivågruppen har diskuterat nordiska styrkepositioner, utmaningar och samarbetsmöjligheter inom utbildningsområdet. Denna rapport presenterar gruppens rekommendationer.

Pixabay.com
07-03-2018

Hvem vil være voksen?

Vi kan vel godt si at tiden vi lever i for mange av oss er en overskuddstid? Vi har tid til å vurdere livet vårt; er vi pene nok, unge nok, synlige nok, populære nok, flinke nok; spørsmålene står i kø. Kanskje fordi vi ikke MÅ ut hver dag for å skaffe mat på bordet, eller måtte beskytte oss selv eller våre nærmeste mot overrumplende farer, så har vi tid til å lure på så mye ved vår eksistens.

Det nordiske samarbeidet gir en utmerket anledning til å teste toleransenivået, sier Albert. Her er han på NVL-møte i Helsinki i desember 2017.
Norden
05-03-2018

Albert - den norske islending

DialogWeb møter Albert Einarsson på kafeen i den store Eldorado-bokhandelen i Oslo. Han liker seg her blant bugnende bokhyller og mild kaffeduft. Nå har han nettopp satt punktum for yrkeskarrieren sin. Mange år har han jobbet, for utdanning av unge, men aller mest for voksnes læring, først på Island, så i Norge, og mye av tida med en nordisk overbygning.

Foto: Pexels
Åland
28-02-2018

Ahvenanmaalla pulaa kokeista

Ahvenanmaalaisten ravintoloiden on vaikeaa saada palkattua kokkeja, ja ammattiin kohdistuva kiinnostus on vähentynyt jyrkästi viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana.

Jan Tore Sanner og Gina Lund
Norge
28-02-2018

Hallitus vahvistaa panostusta uraohjaukseen

Osaamisministeri Jan Tore Sanner avasi Tromssassa 23. tammikuuta Norjan elinikäisen osaamisen viraston, Kompetanse Norgen, uuden aluekonttorin. Tromssasta käsin toteutettava kansallisen tason panostus tuo hyvälaatuiset ja maksuttomat sähköiset uraohjauspalvelut koko Norjan väestön saataville.

Jan Tore Sanner
Norge
28-02-2018

Kotouttamisasiat siirtyvät osaamissektorin yhteyteen hallituksessa

– Koulutus ja työelämävalmiuksien hankkiminen ovat kotoutumisen avain, pääministeri Erna Solberg totesi 17. tammikuuta esitellessään laajennetun hallituksensa, jonka muodostavat liberaali venstre-puolue, oikeistopopulistinen edistyspuolue ja konservatiivinen høyre.

Foto: Danmarks Evalueringsinstitut
Danmark
28-02-2018

Ammatillisen aikuiskoulutuksen AHOT-prosessit liian standardoituja

Koulutuksen arviointilaitos EVA:n tutkimuksesta ilmenee, että ammatillisten oppilaitosten aikuisopiskelijoille tehtävä aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) on Tanskassa liian joustamatonta. AHOT-menettelyssä ei huomioida riittävästi esimerkiksi sellaiselta alalta hankittua työkokemusta, johon työntekijällä ei ole koulutusta.

Foto: Pexels
Åland
26-02-2018

Skortur á matreiðslumönnum á Álandseyjum

Erfitt hefur reynst að ráða matreiðslumenn við veitingastaði á Álandseyjum vegna þess að áhugi unglinga á faginu hefur dvínað umtalsvert síðastliðin tíu ár.

Jan Tore Sanner og Gina Lund
Norge
26-02-2018

Ríkisstjórnin leggur aukna áherslu að ráðgjöf

Þann 23. janúar sl. opnaði Jan Tore Sanner þekkingarráðherra, nýja umdæmisskrifstofu Hæfnistofnunarinnar, Kompetanse Norges í Tromsø. Miðlægt átak sem sett hefur verið á laggirnar í Tromsø á að veita fólki hvaðanæva að í Noregi aðgang að góðri, stafrænni og gjaldfrjálsri ráðgjafaþjónustu.