Mest læste

Carola Bryggman-3.jpg
Ingen ska lämnas utanför karriärplaneringen
Samordning av vägledning är nyckelordet då det gäller att ge alla medborgare lika möjligheter att planera sin utbildning och arbetskarriär. Vägledningen ska vara livslång och på så sätt stöda och främja livslångt lärande

GOAL_photo2.jpg
Vi skal nå ut til dem som har minst lyst på læring!
Læring er avgjørende for voksnes inkludering på arbeidsmarkedet og i samfunnet.

Timo_Halttunen.jpg
Nordisk valideringsmodell står högt i kurs
Den nordiska synen på validering väckte stort intresse på den europeiska biennalen #VPL2017 i Århus i slutet av april.

Ane Karine Poulsen Grønland.jpg
Yderområder i vejledningens tegn
Tre lande, to møder og et ønske: at styrke samarbejdet om vejledning og livslang læring i Nordens yderområder.