Entreprenøriel læring og innovation
I 2013 initierede NVL et nyt netværk med særligt fokus på entreprenørskab, entreprenørielle mindsets, innovation og læring. Netværkets formål er, at medvirke til at styrke entreprenørskab, intraprenørskab og entreprenøriel læring i Norden. Konkret skal netværket indsamle og analysere aktuelle erfaringer og på baggrund af resultaterne udvikle og afprøve nye pædagogiske lærings- og arbejdsformer.

Nätverksinfo

Plan_2017.jpg
Verksamhetsplan 2017
Detta skall nätverket för Entreprenøriel læring og innovation göra 2017.

Aktuelt

Nätverket har samarbetat med olika innovativa lärandemiljöer och testat nya sätt att organisera kompetensensutveckling för utbildare. Erfarenheter från tre pilotprojekt skall presenteras på Discussion Forum in Finland. Fokus ligger på samarbete mellan företag och utbildare, och faktorer som utvecklar deltagarnas entreprenöriella attityd.

Publikationer

1649_fs_nordiske_voksenlaerer_170 Den nordiske voksenlærer
-En kortlægning af formelle krav til og uddannelsesmuligheder for voksenundervisere i de nordiske lande. Publicerat 2011

1672_fs_nordiske_voksenlaerer_fi_170 Pohjoismainen aikuisopettaja
Kartoitus pohjoismaisten aikuisopettajien pätevyysvaatimuksista ja aikuispedagogiikan alan koulutusmahdollisuuksista. Julkaistu 2011

1110_fs_vuxped_fram Innovative læreprocesser i praksis et udviklingsforløb
Udvikling af ”Fremtidens kompetencer i Norden” har længe været et prioriteret indsatsområde ...

DialogWeb

Dialog2017_liten_web.jpg Dialog 2017 - Inklusion och integration
Detta temanummer av Dialog handlar om nordiska erfarenheter kring integration och inklusion inom vuxnas lärande.

omslag2.jpg Dialog Special - Vad ska vuxenläraren kunna?
Kompetenceudvikling af voksenlærere - nordisk samarbejde.

grundlaggande_2016.jpg Hål i den nordiska basen försvagar
Norden behöver göra något åt den stora gruppen med låga basfärdigheter.

Arrangemang

keynote og deltagere 2.png Læring i praksis - Voksenpædagogisk Forum 2017
Voksenpædagogisk Forums Konference 2017 Tirsdag d. 9. maj 2017 UCL Campus Odense, Niels Bohrs Allé 1, 5320 Odense M. Konferencen går i dybden med praksislæringens potentialer og udfordringer på arbejdspladsen og i uddannelserne.

blabla.jpg Læring mellem uddannelse og arbejdsliv, Odense 5 maj 2015
På en meget velbesøgt konference om ”Læring mellem uddannelse og arbejdsliv” i Odense d. 5maj diskuterede 160 deltagere, hvordan man kan skabe større synergi mellem læring i uddannelse og arbejdsliv

Skjermbilde_ALTO_universitet.PNG Discussion Forum at the Design Factory
Discussion Forum based on the results of work carried out by an NVL task-force

Resultater

Haf 4.jpg Resultat
Nätverket testar och utvärderar nya sätt att organisera kompetensutveckling för målgruppen: vuxenutbildare och andra involverade i vuxnas läroprocesser. Två nordiska pilotutbildningar har påbörjats.

Skjermbilde_ALTO_universitet.PNG Discussion Forum at the Design Factory
Discussion Forum based on the results of work carried out by an NVL task-force

Relaterat material

The way from an idea to pilot projects on transformative learning circle; background and history for the NVL network PDF

Antologi «Forskningscirkel  - arena för vetksamhetsutveckling i mångfald» (red.) Pirjo Lahdenperä

Forskningscirkler. En intoduktion til metoden og gode råd

Presentation “Transformative learning - when more of the same cannot be the name of the game”

EPALE

Läs mer på EPALE