Kompetens sett ur arbetslivsperspektiv

Nettverket skal være en arena for dialog og diskusjon mellom arbeidsgiverorganisasjoner og arbeidstakerorganisasjoner og utdanningstilbydere om kompetanseutvikling i arbeidslivet. Målet med dialogen er å komme fram til anbefalinger som kan føre til mer effektive løsninger og bedre rammevilkår for læring på arbeidsplassen. Dette innebærer også å redusere hindringer for både individer og virksomheter når det gjelder kompetanseutvikling på arbeidsplassen. 

Nettverket har medlemmer fra alle de nordiske landene, representanter fra både arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner og eksperter på området kompetanseutvikling i arbeidslivet. 

 

Nettverksgruppen fra venstre:

 

Martin Liebing Madsen, FTF Danmark
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, SA Island
Thomas Pettersson, Skärteknikcentrum Sverige
Benedikte Sterner, LO Norge
Ann B. Paulsen, DA Danmark
Mikko Heinikoski, SAK Finland 
Ingegerd Green, Skärteknikcentrum Sverige
Sigrún Kristín Magnúsdóttir, NVL Island
Ingibjörg Guðmundsdóttir, FA Island
Tormod Skjerve, Virke Norge.

Mikko Koskinen tok over som representant for SAK etter Mikko Heinikoski i desember 2015. 

 

Medlemar

Nätverksinfo

Norge, Oslo 29. mars
Færøyene, Torshavn - 20 april
Island, Reykjavik - 8. juni
Danmark, København 
Sverige, Stockholm 
Finland, Helskinki  

Nyheter

futureOFjobs_web.jpg
The 10 skills you need to thrive in the Fourth Industrial Revolution
Five years from now, over one-third of skills (35%) that are considered important in today’s workforce will have changed. By 2020,

Folkemøte på bornholm
Folkemøde på Bornholm - uddannelse vigtigere end skattelettelser
”Kompetencemæssigt og vækstmæssigt klarer Danmark sig ikke godt nok i forhold til andre lande. Det er meget alvorligt, og der er derfor behov for investeringer i uddannelse”.

Publikationer

kompetens_rapport.jpg Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv
Hållbar konkurrenskraft och välfärd i Norden kräver rätt kompetens hos individer och verksamheter. Systemen för kompetensförsörjning måste därför fungera – ur arbetslivets perspektiv!

arbeislivinorden2016_web.jpg Obligatorisk vuxenutbildning i Norden?
Vad hände med Poul Nielsons förslag?

NordMod 2030_forside_rapport Den nordiske modellen mot 2030 - Et nytt kapittel?
Beskrive den nordiske modellens historiske bakgrunn og særtrekk; hva er grunnpilarene og de avgjørende sammenhengene og mekanismene i modellen?

DialogWeb

2016-08-26-Innspil-Malmo-09.jpg
Helhed, sammenhæng og samarbejde
Nordisk idékonference om læring for og i arbejdslivet.

kompetensNV_web.jpg
Kompetence set fra arbejdslivet
Netværket «Kompetence set fra arbejdslivet» skal komme med anbefalinger til en kompetencepolitik i de nordiske lande.

Tormod skerve.jpg
Tormod Skjerve - Kompetanse sett fra arbeidslivet
Hvordan kan du benytte det som nettverket skal arbeide med i 2016 i ditt land/organisasjon?Vi er i en omfattende prosess i Norge nå med å

Arrangemang

Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv - Vanda, Finland
Kompetens ur ett arbetslivsperspektivEtt arbetsliv i förändring, där kompetenskraven omformuleras i takt med omstrukturering och

Stockholm.jpg Grundläggande färdigheter i och för arbetslivet
Dialogmöte om grundläggande färdigheter i och för arbetslivet.

Bilde_Stockholm_1_a.jpg Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv - Stockholm
Rapporten lyfter fram viktiga strategiska frågor, som hjälper till att vidareutveckla bra övergångar mellan utbildning och arbetsliv

KompetanseTurne_island.jpg Tettere samarbeid om helhetlig strategi etterlyses
Den 8. juni inviterte NVL og Arbeidslivets opplæringssenter til seminar om ny rapport Kompetens ur ett arbetslivs perspektiv.

Reykjavik-111-albert.jpg Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv - málþing á Íslandi
Boð á málþing NVL og Fræðslumiðstöð atvinnulífsins bjóða til málþings um nýja norræna skýrslu: Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv - Færni frá sjónarhóli atvinnulífsins – í norrænu samhengi

torshavn.jpg Helhed, sammenhæng og samarbejde i forhold til læring i og for arbejdslivet
Dette var et af hovedbudskabene, som deltagere tog med sig, da NVL rapporten ”Kompetence set fra arbejdslivet” blev præsenteret og diskuteret til seminar i Torshavn den 20. april.