Kompetens sett ur arbetslivsperspektiv

Nettverket skal være en arena for dialog og diskusjon mellom arbeidsgiverorganisasjoner og arbeidstakerorganisasjoner og utdanningstilbydere om kompetanseutvikling i arbeidslivet. Målet med dialogen er å komme fram til anbefalinger som kan føre til mer effektive løsninger og bedre rammevilkår for læring på arbeidsplassen. Dette innebærer også å redusere hindringer for både individer og virksomheter når det gjelder kompetanseutvikling på arbeidsplassen. 

Nettverket har medlemmer fra alle de nordiske landene, representanter fra både arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner og eksperter på området kompetanseutvikling i arbeidslivet. 

 

Nettverksgruppen fra venstre:

 

Martin Liebing Madsen, FTF Danmark
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, SA Island
Thomas Pettersson, Skärteknikcentrum Sverige
Benedikte Sterner, LO Norge
Ann B. Paulsen, DA Danmark
Mikko Heinikoski, SAK Finland 
Ingegerd Green, Skärteknikcentrum Sverige
Sigrún Kristín Magnúsdóttir, NVL Island
Ingibjörg Guðmundsdóttir, FA Island
Tormod Skjerve, Virke Norge.

Mikko Koskinen tok over som representant for SAK etter Mikko Heinikoski i desember 2015. 

 

Medlemar

Nätverksinfo

Norge, Oslo 29. mars
Færøyene, Torshavn - 20. april 
Island, Reykjavik - 8. juni 
Danmark, København 
Sverige, Stockholm 
Finland, Helskinki  

Nyheter

futureOFjobs_web.jpg
The 10 skills you need to thrive in the Fourth Industrial Revolution
Five years from now, over one-third of skills (35%) that are considered important in today’s workforce will have changed. By 2020,

Folkemøte på bornholm
Folkemøde på Bornholm - uddannelse vigtigere end skattelettelser
”Kompetencemæssigt og vækstmæssigt klarer Danmark sig ikke godt nok i forhold til andre lande. Det er meget alvorligt, og der er derfor behov for investeringer i uddannelse”.

Publikationer

arbeislivinorden2016_web.jpg Obligatorisk vuxenutbildning i Norden?
Vad hände med Poul Nielsons förslag?

NordMod 2030_forside_rapport Den nordiske modellen mot 2030 - Et nytt kapittel?
Beskrive den nordiske modellens historiske bakgrunn og særtrekk; hva er grunnpilarene og de avgjørende sammenhengene og mekanismene i modellen?

Inlärningssvårigheter_på_arbetsplatserna_rapport_2014_forside_rapport Inlärningssvårigheter på arbetsplatserna
I bakgrunden för projektet finner vi de erfarenheter som de fackliga utbildarna fått i sina ut-bildningar av fullvuxna personers inlärningssvårigheter.

DialogWeb

2016-08-26-Innspil-Malmo-09.jpg
Helhed, sammenhæng og samarbejde
Nordisk idékonference om læring for og i arbejdslivet.

kompetensNV_web.jpg
Kompetence set fra arbejdslivet
Netværket «Kompetence set fra arbejdslivet» skal komme med anbefalinger til en kompetencepolitik i de nordiske lande.

Tormod skerve.jpg
Tormod Skjerve - Kompetanse sett fra arbeidslivet
Hvordan kan du benytte det som nettverket skal arbeide med i 2016 i ditt land/organisasjon?Vi er i en omfattende prosess i Norge nå med å

Arrangemang

kompetanse.png Kompetanse sett fra arbeidslivet – i et nordisk perspektiv
NVL-prosjektet Kompetanse sett fra arbeidslivet er klare til å presentere resultater og anbefalinger fra sitt nordiske og tverrsektorielle arbeid. Det skal foregå i en serie med seminarer i de nordiske landene, med start i Oslo den 29.3.2017.

2016-08-26-Innspil-Malmo-43.jpg Indspil om læring for og i arbejdslivet
NVL s nettverk «Kompetanse sett fra arbeidslivet» holdt en arbeidskonferanse i Malmö 26. august 2016 med innspill for nettverkets fortsatte arbeid. 

blabla.jpg Læring mellem uddannelse og arbejdsliv, Odense 5 maj 2015
På en meget velbesøgt konference om ”Læring mellem uddannelse og arbejdsliv” i Odense d. 5maj diskuterede 160 deltagere, hvordan man kan skabe større synergi mellem læring i uddannelse og arbejdsliv