Kompetens sett från arbetslivet
Nettverket skal være en arena for dialog og diskusjon mellom arbeidsgiverorganisasjoner og arbeidstakerorganisasjoner og utdanningstilbydere om kompetanseutvikling i arbeidslivet. Målet med dialogen er å komme fram til anbefalinger som kan føre til mer effektive løsninger og bedre rammevilkår for læring på arbeidsplassen. Nettverket har representanter fra både arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner og eksperter på området. 

Medlemar

Nätverksinfo

Nyheter

futureOFjobs_web.jpg
The 10 skills you need to thrive in the Fourth Industrial Revolution
Five years from now, over one-third of skills (35%) that are considered important in today’s workforce will have changed. By 2020,

Folkemøte på bornholm
Folkemøde på Bornholm - uddannelse vigtigere end skattelettelser
”Kompetencemæssigt og vækstmæssigt klarer Danmark sig ikke godt nok i forhold til andre lande. Det er meget alvorligt, og der er derfor behov for investeringer i uddannelse”.

Publikationer

kompetens_rapport.jpg Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv
Hållbar konkurrenskraft och välfärd i Norden kräver rätt kompetens hos individer och verksamheter. Systemen för kompetensförsörjning måste därför fungera – ur arbetslivets perspektiv!

arbeislivinorden2016_web.jpg Obligatorisk vuxenutbildning i Norden?
Vad hände med Poul Nielsons förslag?

NordMod 2030_forside_rapport Den nordiske modellen mot 2030 - Et nytt kapittel?
Beskrive den nordiske modellens historiske bakgrunn og særtrekk; hva er grunnpilarene og de avgjørende sammenhengene og mekanismene i modellen?

DialogWeb

2016-08-26-Innspil-Malmo-09.jpg
Helhed, sammenhæng og samarbejde
Nordisk idékonference om læring for og i arbejdslivet.

kompetensNV_web.jpg
Kompetence set fra arbejdslivet
Netværket «Kompetence set fra arbejdslivet» skal komme med anbefalinger til en kompetencepolitik i de nordiske lande.

Tormod skerve.jpg
Tormod Skjerve - Kompetanse sett fra arbeidslivet
Hvordan kan du benytte det som nettverket skal arbeide med i 2016 i ditt land/organisasjon?Vi er i en omfattende prosess i Norge nå med å

Arrangemang

Rapporten bilde_ae.JPG Kompetence fra arbejdslivsperspektiv - København
Industriens hus, lokale Ambition 19, H.C. Andersens Boulevard 18, København

Bilde_3.jpg Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv - Jakobstad, Finland
Rapporten som NVL-nätverket Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv har tagit fram lyfter fram viktiga strategiska frågor, som hjälper till att vidareutveckla bra övergångar mellan utbildning och arbetsliv samt mobilitet i arbetslivet.

Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv - Vanda, Finland
 Seminaret er avlyst! Kompetens ur ett arbetslivsperspektivEtt arbetsliv i förändring, där kompetenskraven omformuleras i takt med

Stockholm.jpg Grundläggande färdigheter i och för arbetslivet
Dialogmöte om grundläggande färdigheter i och för arbetslivet.

Bilde_Stockholm_1_a.jpg Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv - Stockholm
Rapporten lyfter fram viktiga strategiska frågor, som hjälper till att vidareutveckla bra övergångar mellan utbildning och arbetsliv

KompetanseTurne_island.jpg Tettere samarbeid om helhetlig strategi etterlyses
Den 8. juni inviterte NVL og Arbeidslivets opplæringssenter til seminar om ny rapport Kompetens ur ett arbetslivs perspektiv.