NVL-nytt kommer ut 11 gånger/år på skandinaviska, finska och isländska. Det är gratis att  prenumerera. 
Vi skriver om utbildningspolitik i de nordiska länderna, nyheter om de teman NVL jobbar med, information om nya strukturer, reformer och initiativ samt information om kurser och konferenser i Norden. 

För landsspecifika nyheter, välj land i menyn till vänster.

För nyheter på ett specifikt språk, välj från språkmenyn.

Senaste nyheter

keynote og deltagere 2.png
Læring i praksis - Voksenpædagogisk Forum 2017
Voksenpædagogisk Forums Konference 2017 Tirsdag d. 9. maj 2017 UCL Campus Odense, Niels Bohrs Allé 1, 5320 Odense M. Konferencen går i dybden med praksislæringens potentialer og udfordringer på arbejdspladsen og i uddannelserne.
webinar.jpg
Webbinarium om MOOCs som ingång till högre utbildning för nyanlända
Nu kommer det europeiska projektet MOONLITE med ett nytt webbinarium inom samma område, 30 maj 15.15-16.15, Using MOOCs for entrepreneurship & social inclusion: Building skills among HE students and supporting refugees.

Folkbildningsforskning - Årsbok 2017
Föreningen för folkbildningsforskning ger årligen ut en årsbok.

Yrkesutbildningen reformeras, vad händer nu?
Projekt skall identifiera fortbildningsbehoven.
grunnleggende.jpg
Hvordan kan flere voksne få råd til grunnleggende opplæring?
400 000 voksne i Norge sliter med å lese og skrive.
Kompetanse_VOFO.jpg
Nasjonalt kompetansepolitisk råd
For å følge opp realisering av Nasjonal kompetansepolitisk strategi har den norske regjeringen nedsatt et nasjonalt Kompetansepolitisk råd.
tiltak.png
100 tiltak for yrkesfag
Den norske regjeringen har lagt fram 100 forslag til endringer av yrkesfaglig opplæring for å sikre at elever utstyres med den kompetansen som bedriftene etterspør og trenger.
Folkbildningsradet Se.JPG
Folkbildningens insatser har nått många asylsökande
Cirka 55 procent av målgruppen tog del av insatsen, enligt en ny rapport som Folkbildningsrådet har lämnat till regeringen.
Samling för skolan.JPG
Samling för skolan - Nationell strategi för kunskap
Skolkommissionen har lämnat sitt betänkande. Sammantaget innebär förslagen en samlad strategi för ett robust skolsystem med utvecklingskraft och stärkt likvärdighet.