Nyheter

Denna sida förmedlar nationella och nordiska nyheter om bland annat utbildningspolitik i de nordiska länderna, nya reformer och strukturförändringar, initiativ och andra viktiga händelser, samt informerar om kommande nordiska arrangemang inom vuxnas lärande.

OBS! Vi udvikler nyhedsbrevets format, indhold og funktion over den næste tid. Derfor holder NVL-nytt pause fra marts 2018. Vi glæder os til igen at dele spændende nyt om voksnes læring på tværs af Norden. 

Her på siden kan du læse NVL's tidligere nyhedsbreve.

Nyhetsbrev Arkiv


Senaste nyheter

Nyheter | Sverige
18-04-2018 

Regeringen föreslår ett nytt system för antagningen till högre utbildning.

Regeringens förslag syftar till att ge ett tydligare och enklare antagningssystem till högskolor och universitet där fokus ska vara den sökandes kompetens. En grundregel i det nya förslaget är att den sökande ska uppvisa den nödvändiga kompetensen för att kunna tillgodogöra sig den sökta utbildningen. Förslaget (proposition 2017/2018:204) bygger på en tidigare utredning och föreslås träda i kraft 1 juli 2018.

Nyheter | Island
16-04-2018 

Vi skal nå betre forståelse av kompetanser

- selv om mange av de unge ikke har fullført sin utdanning så er de kompetente; de har ervervet kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som arbeidslivet skal kunne vurdere og verdsette

Har Västmannaöarna på Island något att lära oss?
Nyheter | Norden
12-04-2018 

Lärande på landet

Den 17 april bjuder NVLs distansnätverk på ett webinarium kring hur glesbygdsområden kan dra nytta av olika former av lärande och forskning.

Rapporter Nyheter | Norden
11-04-2018 

Quality in Validation of Prior Learning Validation

Results from a research project about a Nordic quality model for validation. The model helps to identify and set focus on strategically import elements and phases in the
validation process.

Nyheter | Finland
05-04-2018 

Utbildningen för vuxna invandrare i läs- och skrivfärdigheter som del av utbildningssystemet i Finland

Finlands nuvarande regeringens mål är att påskynda

Foto: Julie Gloppe Solem, NTNU.
Nyheter | Norge
03-04-2018 

App på dialekt!

Det er ikke noen hemmelighet at norske dialekter kan være vanskelige å forstå. Nå er det imidlertid hjelp å få.

Mariana Arhiroae (Romania) og Prashi Koopor (India) skal begge delta på kurs, noe Gina Lund, direktør i Kompetanse Norge, gir to tomler opp for. Foto: Synnøve Aasland)
Nyheter | Norge
28-03-2018 

Rekordmange får midler til opplæring på jobben

I overkant av 1000 bedrifter over hele landet får støtte til å gi de ansatte opplæring i lesing, skriving, regning, data og norsk eller samisk.

Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen. Foto: minedu.fi
Nyheter | Finland
26-03-2018 

Att uppdatera utbildningssystemet

Hösten 2017 tillsatte undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen en arbetsgrupp kring framtidens kompetenser. Utgångspunkten var ett arbetsliv i förändring. Vilka krav ställer det på utbildningssystemet?

Pexels.com
Nyheter | Finland
22-03-2018 

Högskolevision om livslångt lärande

Hösten 2017 publicerades den senaste visionen för högre utbildning i Finland. Målet är att höja utbildningsnivån i hela landet så att minst 50% av befolkningen har en högskoleexamen år 2030. Det är ambitiöst och kräver omfattande insatser.

Pexels.com
Nyheter | Island
20-03-2018 

Fler kvinnor än män har en universitetsutbildning

År 2017 hade mer än hälften av kvinnor på Island i åldern 25–64 år universitetsutbildning, jämfört med drygt en tredjedel av män i samma ålder.

Foto: Magnus Fröderberg - norden.org
Nyheter | Norden
12-03-2018 

Høring om fremtiden for nordisk uddannelsessamarbejde

NVL deltager med input og gode eksempler, når ny rapport om nordisk uddannelsessamarbejde følges op ved høring i Nordisk Ministerråd.

Rapporter Nyheter |
12-03-2018 

Framtida nordiskt utbildningssamarbete: Svar på dagens och morgondagens utmaningar

Högnivågruppen har diskuterat nordiska styrkepositioner, utmaningar och samarbetsmöjligheter inom utbildningsområdet. Denna rapport presenterar gruppens rekommendationer.

Nyheter Nyhetsbrev | Island
26-02-2018 

Vuxnas möjligheter till studier på gymnasienivå

Finansiering, information om ekonomiskt stöd samt att kombinera skola med familjeliv och arbete är det de största hindren för studier.

Jan Tore Sanner og Gina Lund
Nyheter Nyhetsbrev | Norge
23-02-2018 

Regjeringen styrker satsingen på karriereveiledning

23. januar åpnet kunnskapsminister Jan Tore Sanner Kompetanse Norges nye regionkontor i Tromsø. En nasjonal satsing lagt til Tromsø skal gi folk over hele landet tilgang til gode, digitale og gratis karriereveiledningstjenester.

Kunnskaps- og Integreringsminister Jan Tore Sanner
Nyheter Nyhetsbrev | Norge
23-02-2018 

Regjeringens integreringsarbeid legges til kunnskapssektoren

– Nøkkelen til integrering er utdanning og kvalifisering til arbeidslivet, sa statsminister Erna Solberg da hun 17. januar presenterte sin utvidede regjering bestående av Venstre, Fremskrittspartiet og Høyre.

Foto: Danmarks Evalueringsinstitut
Nyheter Nyhetsbrev | Danmark
23-02-2018 

Vurderinger af voksnes realkompetence på erhvervsskoler er for standardiserede

En undersøgelse udført af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) viser, at de RKV, der gennemføres på erhvervsskolernes voksenspor, er for standardiserede og tager for lidt hensyn til fx kompetencer erhvervet i et job som ufaglært.

Foto: Pexels
Nyheter Nyhetsbrev | Åland
23-02-2018 

Brist på kockar på Åland

Restaurangerna på Åland har svårt att rekrytera kockar och intresset för yrket bland ungdomar har minskat drastiskt de senaste 10 åren.

Koski: https://koski.opintopolku.fi/koski/
Nyheter Nyhetsbrev | Finland
23-02-2018 

Nationellt register för examina

Från och med januari har Finland ett nytt nationellt register för examina och studieprestationer.

Nyheter Nyhetsbrev | Sverige
22-02-2018 

Regeringen vill reglera yrket undersköterska

Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska lämna förslag på hur yrket undersköterska kan regleras. Utredningen ska vara klar i april 2019.

http://www.naestaskref.is
Nyheter Nyhetsbrev | Island
19-02-2018 

Nästa steg

Arbetslivets utbildningscenter (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins) tillsammans med Centra för livslång lärande har nyligen öppnat webbplatsen „Næsta skref“ eller „Nästa steg” som den heter på svenska.

Nyheter Nyhetsbrev | Finland
16-02-2018 

Arbetslivet förändras – är du redo?

Under 2017 satt en rad arbetsgrupper och diskuterade hur Finland bäst skall hantera förändringar som globalisering och digitalisering för med sig.

Pixabay.com
Nyheter Nyhetsbrev | Sverige
15-02-2018 

Folkhögskolornas särskilda kurser leder till jobb eller fortsatta studier

Statistiska centralbyrån (SCB) har gjort en uppföljning av deltagarna inom folkhögskolornas särskilda kurser mellan åren 2012 till 2014.

Jan Tore Sanner og Steinar Holden
Nyheter | Norge
06-02-2018 

Ny rapport om Norges kompetencebehov

Fem centrale fund om fremtidens kompetencebehov.

Sophie Løhde og Lars Løkke Rasmussen
Nyheter | Danmark
02-02-2018 

Udflytning af arbejdspladser og oprettelse af uddannelsesstationer

Regeringen har besluttet at flytte 4024 statslige arbejdspladser væk fra København til hele landet.