NVL-nytt kommer ut 11 gånger/år på skandinaviska, finska och isländska. Det är gratis att  prenumerera. 
Vi skriver om utbildningspolitik i de nordiska länderna, nyheter om de teman NVL jobbar med, information om nya strukturer, reformer och initiativ samt information om kurser och konferenser i Norden. 

För landsspecifika nyheter, välj land i menyn till vänster.

För nyheter på ett specifikt språk, välj från språkmenyn.

Senaste nyheter

FB-bloggen.jpg
Ny folkbildningsblogg bidrar med perspektiv
Med den nystartade bloggen #folkbildning vill Folkbildningsrådet bidra med analys och nyheter i aktuella och relevanta frågor för folkbildningen.
gronlandOkt2017.jpg
2 dages seminar om Innovativ voksenlæring i Nuuk
I dagene 29-30 august 2017 blev der afholdt et 2 dages seminar med overskriften Innovativ voksenlæring.
uka2.jpg
Ohållbara högksolor
Det är dags att börja tänkta lite mer långsiktigt, konstaterar Universitetskanslersämbetet i ny rapport.
folkhogskolan.jpg
Folkhögskolorna viktiga aktörer inom kunskapslyftet
Regeringens genomför ett kunskapslyft för ett livslångt lärande och högre sysselsättning.
yrkesutbildning_vuxna.png
Nya satsningar på yrkesutbildning för vuxna
I den nyligen presenterade budgetpropositionen för 2018 fortsätter regeringen satsningen på yrkesutbildning för vuxna.
NKI.jpg
Denne kompetansen trenger næringslivet i fremtiden
NHOs kompetansebarometer for 2017 er klart. Her svarer over 5500 bedrifter på hvilken kompetanse de trenger fremover. Svarene viser et økende behov for videreutdanning.
bergen.jpg
Att inkluderas Nordiskt
I november samlas deltagare från hela Norden i Bergen för att diskutera hur vi skall, kan och bör arbeta med integration och inklusion i Norden.
kompetensrapport.jpg
Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv
NVL-nätverket Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv har tagit fram en rapport som lyfter fram viktiga strategiska frågor som hjälper till att vidareutveckla bra övergångar mellan utbildning och arbetsliv samt mobilitet i arbetslivet.
monikultti.jpg
Att möta mångkultur i medborgarinstitut
Att möta mångkultur i medborgarinstitut är en del av helheter av ett projekt som strävar till att öka personalens kompetens som finansieras av utbildnings- och kulturministeriet.