NVL-nytt kommer ut 11 gånger/år på skandinaviska, finska och isländska. Det är gratis att  prenumerera. 
Vi skriver om utbildningspolitik i de nordiska länderna, nyheter om de teman NVL jobbar med, information om nya strukturer, reformer och initiativ samt information om kurser och konferenser i Norden. 

För landsspecifika nyheter, välj land i menyn till vänster.

För nyheter på ett specifikt språk, välj från språkmenyn.

Senaste nyheter

flyktingarArbete.jpg
Snabbare väg från flykting till arbetstagare - Nordiska erfarenheter
- Det finns ett stort sysselsättningsgap mellan utrikesfödda, främst kvinnor, och övriga, liksom mellan dem som saknar gymnasieutbildning och dem som har.
martinklepke_D.jpg
Livslångt lärande vägen till bättre matchning
Riksrevisionens rapport visar hur viktigt det är att uppfylla LO:s önskemål om ständig kompetensutveckling för att gynna arbetstillfällen och svensk ekonomi, skriver Arbetets politiska redaktör.
nils-karlson-300-257x300.jpg
Forskare: ”Kompetensbrist största tillväxthindret”
”Att bara satsa på utbildning när de andra pusselbitarna saknas är som att slänga pengarna i sjön”, sa Nils Karlson, vd på forskningsinstitutet Ratio, på ett seminarium.
kompetens.jpg
Kompetence i et arbejdslivsperspektiv
På et seminar om Kompetence i et arbejdslivsperspektiv den 7. december 2017 kl. 08.30-13.00 vil danske og nordiske gæster præsentere og diskutere en nordisk rapport Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv.
nasjonalKompetansestrategi.jpeg
Kompetansestrategi – hvorfor?
Arbeidslivets opplæringssenter og NVL holder årsmøte den 30. november på Grand hotell i Reykjavík.
refugee_inclusion.jpg
Folkbildning som inkluderar
En ny rapport analyserar lyckade inklusionsprojekt inom folkbildningen i Norden 
Bergen_NVL.jpg
Lyckad nordisk satsning på integration
Deltagare från hela Norden samlades i Bergen för att diskutera integration och inklusion under två intensiva dagar.
LenaLindhe.jpg
Miljoner till Högskolan Väst för att främja livslångt lärande
9 miljoner kronor går till två projekt som handlar om att främja livslångt lärande och sker i samverkan med flera kommuner och andra lärosäten i landet.
IFAU.png
Effekter av treårigt yrkesgymnasium
Treårigt yrkesgymnasium tycks inte leda till lägre arbetslöshet, men färre brott och högre valdeltagande hos vissa grupper.