Nyheder på norsk

Nyheter på Norsk

Jan Tore Sanner og Gina Lund
Norge 
23-02-2018 

Regjeringen styrker satsingen på karriereveiledning

23. januar åpnet kunnskapsminister Jan Tore Sanner Kompetanse Norges nye regionkontor i Tromsø. En nasjonal satsing lagt til Tromsø skal gi folk over hele landet tilgang til gode, digitale og gratis karriereveiledningstjenester.

Kunnskaps- og Integreringsminister Jan Tore Sanner
Norge 
23-02-2018 

Regjeringens integreringsarbeid legges til kunnskapssektoren

– Nøkkelen til integrering er utdanning og kvalifisering til arbeidslivet, sa statsminister Erna Solberg da hun 17. januar presenterte sin utvidede regjering bestående av Venstre, Fremskrittspartiet og Høyre.

Jan Tore Sanner og Steinar Holden
Norge 
06-02-2018 

Ny rapport om Norges kompetencebehov

Fem centrale fund om fremtidens kompetencebehov.

Norge 
05-01-2018 

Livslang læring i norsk arbeidsliv

En rapport fra SSB

Norden 
20-12-2017 

Inkludering genom lärande

Nå er konferansesiden oppdatert med presentasjoner og annen dokumentasjon fra konferansen.

Norge 
20-12-2017 

Forskning for bedre realkompetansevurdering

Kompetanse Norge fører statistikk over omfang av realkompetansevurdering av voksne.

Kunnskapsminister Henrik Asheim og Kompetanse Norges direktør Gina Lund
Norge 
09-11-2017 

E-veiledning skal styrke karrierearbeidet

Med en ny e-veiledningstjeneste skal vi utvikle et helhetlig karriereveiledningstilbud, sier kunnskapsministeren.

Norge 
02-11-2017 

Hver femte norske kommune bryter krav om opplæring til innvandrere

En ny forskningsrapport har evaluert hvordan norske kommuner oppfyller lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere.

Norge 
01-11-2017 

Spillbasert læring skal få “drop-outs” til å fullføre videregående

GameIT er laget for unge som av forskjellige årsaker ikke har fullført den videregående skolen.

Norge 
02-10-2017 

Denne kompetansen trenger næringslivet i fremtiden

NHOs kompetansebarometer for 2017 er klart. Her svarer over 5500 bedrifter på hvilken kompetanse de trenger fremover. Svarene viser et økende behov for videreutdanning.

Anette Vaage Slåtto og Sabry Hasan Al Shikh Ahmad.
Norge 
28-09-2017 

Godt utbytte fra tidlig karriereveiledning for flyktninger

En fersk rapport fra Opinion i Norge konkluderer med at karriereveiledning i asylmottak fungerer etter hensikten, og at beboere i mottak kommer raskere i gang med målrettet aktiviteter mot utdanning og arbeid.

Norge 
29-08-2017 

Læring og inkludering under Arendalsuka

I Norge gikk Arendalsuka av stabelen fra 14-18 august med over 800 arrangementer og nærmere 200 stands.

Norden 
29-08-2017 

Future sustainable milestones

Velkommen for å delta på NVLs fagseminar og workshop:  
Future milestones and strategies in Education for Sustainable Development.

Norge 
22-06-2017 

«Se mitt språk» - tegnspråk for foreldre til døve og tunghørte barn

NVL, i samarbeid med Statped i Norge har laget en reportasje om «Se mitt språk».

Island 
14-06-2017 

Tettere samarbeid om helhetlig strategi etterlyses

Den 8. juni inviterte NVL og Arbeidslivets opplæringssenter til seminar om ny rapport Kompetens ur ett arbetslivs perspektiv.

Norden 
30-05-2017 

Konferanse om voksnes læring i Norden

Konferanse om voksenlærerutdanning, voksenpedagogikk og læring i Norden - hvordan skaper vi en god kompetanseutvikling for voksenlærere i Norden

Norge 
12-05-2017 

Hvordan kan flere voksne få råd til grunnleggende opplæring?

400 000 voksne i Norge sliter med å lese og skrive.

Blant parter i strategiarbeidet, - VOFOs Gro Holstad nr 2 fra venstre.
Norge 
11-05-2017 

Nasjonalt kompetansepolitisk råd

For å følge opp realisering av Nasjonal kompetansepolitisk strategi har den norske regjeringen nedsatt et nasjonalt Kompetansepolitisk råd.

Norge 
10-05-2017 

100 tiltak for yrkesfag

Den norske regjeringen har lagt fram 100 forslag til endringer av yrkesfaglig opplæring for å sikre at elever utstyres med den kompetansen som bedriftene etterspør og trenger.

Norge 
03-05-2017 

En halv million på kurs 

Studieforbundene i Norge arrangerte over 45 000 kurs med mer enn en halv million voksne deltakere i 423 av landets kommuner i fjor.

Norge 
03-05-2017 

Karriereveiledning motiverer til utdanning og jobbsøking 

Brukere ved de offentlige karrieresenterene i Norge har stor nytte av tilbudet, viser en undersøkelse som er utført av Kompetanse Norge.

Kunnskapsministeren Torbjørn Røe Isaksen
Norge 
15-03-2017 

Karriereveiledning som egen profesjon

Den norske kunnskapsministeren vil ha både nett-tjenester og veiledning ansikt til ansikt for å sikre et livslangt tilbud om karriereveiledning.

Norge 
15-03-2017 

Grunnleggende ferdigheter i frivillig sektor

Kompetanse Norge har tildelt 25 millioner kroner til 79 frivillige og ideelle organisasjoner som har søkt midler fra tilskuddsordningen Kompetansepluss frivillighet.

Norden 
10-03-2017 

Kompetanse sett fra arbeidslivet – i et nordisk perspektiv

NVL-prosjektet Kompetanse sett fra arbeidslivet er klare til å presentere resultater og anbefalinger fra sitt nordiske og tverrsektorielle arbeid. Det skal foregå i en serie med seminarer i de nordiske landene, med start i Oslo den 29. mars 2017.