Nyheter


NVL-nytt kommer ut 11 gånger/år på skandinaviska, finska och isländska. Det är gratis att  prenumerera. 
Vi skriver om utbildningspolitik i de nordiska länderna, nyheter om de teman NVL jobbar med, information om nya strukturer, reformer och initiativ samt information om kurser och konferenser i Norden. 

För landsspecifika nyheter, välj land i menyn till vänster.

För nyheter på ett specifikt språk, välj från språkmenyn.

Senaste nyheter


Evaluation of the second Nordic in-service training course for adult educators on ’Knowledge for Sustainable Development’ - 2016
This paper presents the key findings of the evaluation as well as related input for reflection and recommendations for potential ways forward.
nasjonal_strategi_komp.jpg
Ny nasjonal kompetansepolitikk
Fredag legger statsminister Erna Solberg og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen fram en ny nasjonal kompetansepolitisk strategi.

Nýr meðlimur í Distansneti NVL frá Grænlandi
Nú hefur nýr fulltrúi Grænlendinga tekið sæti í Distansneti NVL.

Ný ríkisstjórn á Íslandi
Ný ríkisstjórn tók við völdum þann 11. janúar síðastliðinn eftir margra vikna samningaumleitanir.

Hæfnisetur ferðaþjónustunnar stofnað
- aukin hæfni í íslenskri ferðaþjónustu

Aukin áhersla á raunfærnimat
Undirbúningur undir kerfi fyrir mat á raunfærni í Færeyjum hefur tekið nokkur ár.

Alþýðusambandið í Finnlandi vill lengja skólaskyldu til þess að koma í veg fyrir jaðarsetningu
Alþýðusamband Finnlands FFC hefur lagt fram tillögu um að lengja skólaskyldu til þess að koma í veg fyrir jaðarsetningu fullorðinna.

Hagstofan í Finnlandi kannar þátttöku fullorðinna í menntun
Um þessar mundir safnar Hagstofan í Finnlandi inn upplýsingum um þátttöku fullorðinna Finna í menntun og námi með fullorðinsfræðslukönnun.

Æfingakennsla nýtist kennurum i almennri fullorðinsfræðslu vel
Niðurstöður mats á námi í færnieflingu í „Almennri kennslufræði fullorðinna og stjórnun kennslufræði“ fyrir kennara í almennri fullorðinsfræðslu, benda til þess að ýmsir þættir virka til framdráttar námi og upplifunar af árangri.
Nordisk nätverk för vuxnas lärande

v/Vox, nationalt fagorgan for kompetansepolitikk


Karl Johansgt. 7  Sentrum
Pb. 236   0103 OSLO  Norge

 antra.carlsen@vox.no
  + 47 23381300  

KONTAKTINFORMATION