Nyheter


Nyhetsbrevet utkommer med elva nummer per år på skandinaviska, finska och isländska. Det är gratis att  prenumerera. 
NVL förmedlar både aktuell information om vuxnas lärande i varje nordiskt land och nordiska nyheter. Du hittar nyheter om utbildningspolitik i de nordiska länderna, information om nya strukturer, reformer och initiativ samt information om kurser och konferenser i Norden. 

För landsspecifika nyheter, välj land i menyn nedan.

För nyheter på ett specifikt språk, välj från språkmenyn.

Senaste nyheter


Kiinnostus ruotsi toisena kielenä -opintoja kohtaan kasvoi
Opettajalehden mukaan korkeakoulujen ruotsi toisena kielenä -perusopintoihin hakeneiden määrä tuplaantui syksyllä 2016 edellisvuoteen verrattuna.

Uusi tukimuoto työttömille, joilla on matala koulutustaso
Hallitus ehdottaa uutta opintostarttitukea opiskelun aloittamisen kannustimeksi.

Perustaidot yhtä tärkeitä työelämässä kuin yhteiskunnassakin
Työelämän edustajat vahvistavat, että perustaidot ovat tärkeä työelämäosaamisen kehittämisen edellytys ja tapa kehittää Pohjoismaiden vahvuuksia.

Aikuiskoulutuksesta ehdotetaan pakollista koko Pohjolassa
Olisikin visionäärinen päätös, jos Pohjoismaat päättäisivät kehittää yhteisen mallin pakolliselle aikuis- ja täydennyskoulutukselle, Poul Nielson sanoo.

EU:n kymmenen tointa osaamisen parantamiseksi Euroopassa
Viime viikolla EU-komissio hyväksyi uuden, kattavan osaamisohjelman.

Avustuksia innovaatio- ja kehityshankkeisiin vuodelle 2016
Vuonna 2010 Islannissa perustettiin oppimisen kehitysrahasto uuden aikuisten oppimista koskevan lain astuttua voimaan.

Työelämän koulutuskeskukselle uusi johtaja
Sveinn Aðalsteinsson on palkattu islantilaisen Työelämän koulutuskeskuksen (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins) johtajaksi.

Tulevaisuuden opettajankoulutusta kehittämässä
Opettajia, opiskelijoita ja eri sidosryhmiä on kutsuttu mukaan verkkoaivoriiheen esittämään ideoitaan ja ajatuksiaan suomalaisopettajien koulutuksen ja osaamisen tulevaisuudesta.

Aikuiskoulutusta suunnitteilla Färsaarille
Hallitus on asettanut tavoitteeksi luoda Färsaarille aikuiskoulutusta.
Nordisk nätverk för vuxnas lärande

v/Vox, nationalt fagorgan for kompetansepolitikk


Karl Johansgt. 7  Sentrum
Pb. 236   0103 OSLO  Norge

 antra.carlsen@vox.no
  + 47 23381300  

KONTAKTINFORMATION