Nyheter

Nyhetsbrevet utkommer med elva nummer per år på skandinaviska, finska och isländska. Det är gratis att  prenumerera. 
NVL förmedlar både aktuell information om vuxnas lärande i varje nordiskt land och nordiska nyheter. Du hittar nyheter om utbildningspolitik i de nordiska länderna, information om nya strukturer, reformer och initiativ samt information om kurser och konferenser i Norden. 

För landsspecifika nyheter, välj land i menyn nedan.

För nyheter på ett specifikt språk, välj från språkmenyn.

Senaste nyheter

Island_2016_seminar_web.jpg
Seminar om validering på universitet og høyskolenivå
Den 18. mai 2016 ble et seminar om validering på universitet og høyskolenivå gjennomført i Nordens hus i Reykjavik i samarbeid mellom NVL, Islands universitet og Universitetet i Reykjavik.
FA_norrona_web.jpg
Nordeniskolen.org nu også på færøsk
Nordeniskolen.org er en lærings- og undervisningsportal, hvis målgruppe er lærere og elever fra 1. klasse til og med gymnasieniveau.

Koulutusta kuntoutujille järjestävä Dugni-keskus juhli merkkipäivää
29. huhtikuuta tuli kuluneeksi 60 vuotta Dugni-keskuksen (aiemmalta nimeltään ALV) perustamisesta.

Uusi oppilaitos Glasir – toiselta nimeltään Tórshavn College – on pian todellisuutta
Glasir (englanninkieliseltä nimeltään Tórshavn College) on Färsaarten suurin oppilaitos, jossa on 250 työntekijää ja yli 1500 opiskelijaa.

Täydennyskoulutus pysynyt samalla tasolla vuodesta 2007 kriiseistä huolimatta
Täydennyskoulutuksen suosion tasaisuus saattaa viitata siihen, että yksityisten koulutuksen tarjoajien ja yritysten sisäisten täydennyskoulutusten käyttö on lisääntynyt.

Yliopistotutkinnon suorittaneiden työttömyys laskussa, vaikka yliopistoissa koulutetaan entistä enemmän väkeä
Talouspoliittinen tutkimuslaitos ja ajatushautomo Arbejderbevægelsens erhvervsråd (AE) on julkaissut tutkimuksen, jonka mukaan yliopistotutkinnon suorittaneiden määrä työmarkkinoilla on noussut 100 000:lla vuodesta 1996 tähän vuoteen mennessä
vejledning_web.jpg
En ny oversigt over uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning for voksne i Danmark
Oversigten er udarbejdet i VEU-center Hovedstaden & Bornholm i meget tæt samarbejde med en repræsentant for hver af de deltagende ordninger.
finansieringsmodell_FI.png
Universitetens finansiering förnyas
Statsrådet har godkänt en reviderad finansieringsmodell till universiteten som träder i kraft från och med 2017.
statsradet.jpg
Flexiblare och effektivare integration
Regeringens handlingsplan med åtgärder för en god integration publicerades i början av maj.
Nordisk nätverk för vuxnas lärande

v/Vox, nationalt fagorgan for kompetansepolitikk


Karl Johansgt. 7  Sentrum
Pb. 236   0103 OSLO  Norge

 antra.carlsen@vox.no
  + 47 23381300  

KONTAKTINFORMATION