Nyheter


Nyhetsbrevet utkommer med elva nummer per år på skandinaviska, finska och isländska. Det är gratis att  prenumerera. 
NVL förmedlar både aktuell information om vuxnas lärande i varje nordiskt land och nordiska nyheter. Du hittar nyheter om utbildningspolitik i de nordiska länderna, information om nya strukturer, reformer och initiativ samt information om kurser och konferenser i Norden. 

För landsspecifika nyheter, välj land i menyn nedan.

För nyheter på ett specifikt språk, välj från språkmenyn.

Senaste nyheter

14159190_10210192497638137_1106245470_n.jpg
Fremtidens læring i arbejdslivet
Nordiske eksperter fra forskellige sektorer i samfundet er samledes i Malmö den 26. august 2016 for at diskutere læring i arbejdslivet.
Skärmklipp 2016-08-18 11.24.43.png
Kommunerna måste kanske erbjuda validering
I en departementsskrivelse (Ds 2016:24) förslår utbildningsdepartementet en rad förändringar för att på olika sätt öka antalet valideringar och förbättra arbetet med validering som sker inom kommunal vuxenutbildning, yrkeshögskolan, universitet och högskolor samt branscher.
YlvaJohansson.jpg
Ungdomsarbetslösheten den lägsta på 13 år
Arbetsmarknadsdepartementet meddelar att utvecklingen av sysselsättningen är mycket positiv i Sverige.
laererrollen.png
Hva slags lærere vil Norge ha?
Et utvalg har brukt to år på å utrede lærerrollen.
policy_notat.png
Ti bud for en mer helhetlig, effektiv og rettferdig integreringspolitikk
Tankesmien Agenda tok initiativ til et utvalg, bestående av sentrale politikere fra partier fra sentrum venstre og noen av våre fremste forskere på feltet, for å se på mulige forbedringer i framtidens integreringspolitikk.

Kiinnostus ruotsi toisena kielenä -opintoja kohtaan kasvoi
Opettajalehden mukaan korkeakoulujen ruotsi toisena kielenä -perusopintoihin hakeneiden määrä tuplaantui syksyllä 2016 edellisvuoteen verrattuna.

Uusi tukimuoto työttömille, joilla on matala koulutustaso
Hallitus ehdottaa uutta opintostarttitukea opiskelun aloittamisen kannustimeksi.

Perustaidot yhtä tärkeitä työelämässä kuin yhteiskunnassakin
Työelämän edustajat vahvistavat, että perustaidot ovat tärkeä työelämäosaamisen kehittämisen edellytys ja tapa kehittää Pohjoismaiden vahvuuksia.

Aikuiskoulutuksesta ehdotetaan pakollista koko Pohjolassa
Olisikin visionäärinen päätös, jos Pohjoismaat päättäisivät kehittää yhteisen mallin pakolliselle aikuis- ja täydennyskoulutukselle, Poul Nielson sanoo.
Nordisk nätverk för vuxnas lärande

v/Vox, nationalt fagorgan for kompetansepolitikk


Karl Johansgt. 7  Sentrum
Pb. 236   0103 OSLO  Norge

 antra.carlsen@vox.no
  + 47 23381300  

KONTAKTINFORMATION