Nyheter


Nyhetsbrevet utkommer med elva nummer per år på skandinaviska, finska och isländska. Det är gratis att  prenumerera. 
NVL förmedlar både aktuell information om vuxnas lärande i varje nordiskt land och nordiska nyheter. Du hittar nyheter om utbildningspolitik i de nordiska länderna, information om nya strukturer, reformer och initiativ samt information om kurser och konferenser i Norden. 

För landsspecifika nyheter, välj land i menyn nedan.

För nyheter på ett specifikt språk, välj från språkmenyn.

Senaste nyheter

AVA_final_conference_2016.jpg
Validering i Europa och Norden
Som bäst pågår ett slutseminarium i AVA-projektet i Bryssel. Resultatet är en verksamhetsplan för validering av vuxnas lärande, speciellt inom folkbildning.
Paasitorni.jpg
Nordiskt seminarium om framtidens kompetensbehov
Nordiskt seminarium om framtidens mobilitet och samarbete i Norden.
faroarnavuxnaslarande_web.jpg
Planer om voksenuddannelse på Færøerne
Regering har sat sig som mål, at få etableret voksenuddannelse på Færøerne.
faroarnaNyhetJuni2016_web.jpg
Livslang vejledning og tilknytning til arbejdsmarkedet
Hvordan kan livslang vejledning (LLV) bidrage til og støtte op omkring et aktivt arbejdsliv for personer, som har svært ved at bevare tilknytning til arbejdsmarkedet?
Skärmklipp 2016-06-24 00.26.41.png
Bevilgninger til innovasjons- og utviklingsprosjekter 2016
Etter at ny lov om voksnes læring trådte i kraft 2010 ble Utviklingsfond for voksnes læring etablert.
SveinnAdalsteinsson504x802.JPG
Ny direktør for Arbeidslivets utdanningssenter
Sveinn Aðalsteinsson er ansatt som direktør for Arbeidslivets utdanningssenter.
fram_utb.jpg
Framtidens lärarutbildning under utveckling
Lärare, studerande och olika intressegrupper har inbjudits till en tankesmedja på webben för att komma med idéer och tankar om de finländska lärarnas framtida utbildning och kompetens.
malardalens.png
Kostsamt med dålig utbildning
Många svenskar har föreställningen att utbildning är gratis. Ingenting kunde vara mer fel, skriver Tove Mellgren i en ledare.
YggdrasilLajv.jpg
Personlig utveckling genom lajv
Lisa Nordemo, student på Sigtuna Folkhögskola, har under hösten studerat ämnet personlig utveckling genom lajv.
Nordisk nätverk för vuxnas lärande

v/Vox, nationalt fagorgan for kompetansepolitikk


Karl Johansgt. 7  Sentrum
Pb. 236   0103 OSLO  Norge

 antra.carlsen@vox.no
  + 47 23381300  

KONTAKTINFORMATION