Nyheter


NVL-nytt kommer ut 11 gånger/år på skandinaviska, finska och isländska. Det är gratis att  prenumerera. 
Vi skriver om utbildningspolitik i de nordiska länderna, nyheter om de teman NVL jobbar med, information om nya strukturer, reformer och initiativ samt information om kurser och konferenser i Norden. 

För landsspecifika nyheter, välj land i menyn till vänster.

För nyheter på ett specifikt språk, välj från språkmenyn.

Senaste nyheter

undervisningsministeriet_dk.png
Stor støtte til teknologisk udvikling på erhvervsskolerne
Aftalekredsen bag erhvervsuddannelsesreformen, er enige om at afsætte 497 millioner kroner til kvalitetsudvikling, udstyr og videnscentre på erhvervsskolerne i perioden 2016–2020.
MaleneThogesenVIFO.jpg
Er folkeoplysningen for lukket om sig selv?
På Dansk folkeoplysnings samråds årlige medlemsmøde blev emnet diskuteret med afsæt i oplæg fra bl.a. Kim Christoffersen Dawartz, kultur- og fritidschef i Næstved kommune og Malene Thøgersen fra Videncenter for Folkeoplysning, VIFO.
NVL_utvardering_rapport_web.jpg
Utvärdering av NVL 2016
Nordiska Ministerrådet har utvärderat NVLs verksamhet 2015-2016 i en rapport som nu finns tillgänglig.
trekronor.png
Regeringen föreslår nytt studiestartsstöd för vuxna
Syftet med den nya satsningen är att öka rekryteringen till studier bland personer med stort utbildningsbehov, såväl kvinnor som män, för att stärka deras möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden.
trekronor.png
Fortsatt satsning på vuxnas lärande i regeringens budget för 2017
I regeringens förslag till budget för 2017 föreslås en fortsatt förstärkning av antalet platser inom kunskapslyftet.
CalleNathansson.jpg
Växande digital klyfta kräver statlig handling
Staten måste ta ett större ansvar för den digitala delaktigheten, skriver Calle Nathansson.
helaGotland.jpg
32 saker som behöver förbättras på Gotland
Tillväxt Gotland har identifierat 32 punkter som hindrar näringslivets utveckling på ön.
bildaost_sofia_walan_web.jpg
Integration sker i vardagen
Det är tre saker som behöver göras för en lyckad integration.
faroese.png
Faroese Online í loftið
12. september var Faroese Online opnuð.
Nordisk nätverk för vuxnas lärande

v/Vox, nationalt fagorgan for kompetansepolitikk


Karl Johansgt. 7  Sentrum
Pb. 236   0103 OSLO  Norge

 antra.carlsen@vox.no
  + 47 23381300  

KONTAKTINFORMATION