Nyheter


NVL-nytt kommer ut 11 gånger/år på skandinaviska, finska och isländska. Det är gratis att  prenumerera. 
Vi skriver om utbildningspolitik i de nordiska länderna, nyheter om de teman NVL jobbar med, information om nya strukturer, reformer och initiativ samt information om kurser och konferenser i Norden. 

För landsspecifika nyheter, välj land i menyn till vänster.

För nyheter på ett specifikt språk, välj från språkmenyn.

Senaste nyheter

sohrabFadai.jpg
uppföljning av ”To Do”-seminarium
Hörsalen Kompetenscentrum Gotland ons 5 oktober 13.30-16.00
Anna_ekstrom.jpg
Lönar det sig att satsa på vuxenutbildning?
Sverige har fått en ny gymnasie- och kunskapslyftsminister.
norge_i_omstilling.jpg
Høringsrunde om karriereveilending
Norge i omstilling - karriereveiledning for individ og samfunn, er tittelen på en offentlig utredning om karriereveiledning i Norge.
hprov.jpg
Fusk vid högskoleproven blir straffbara
Nya föreskrifter från Universitets- och högskolerådet (UHR) gör att alla former av fusk vid kommande högskoleprov blir straffbara.
NordensSamarbete.jpg
Det nordiska samarbetet stärker utbildningens kvalitet och relevans
Globaliseringen har gjort arbetslivet internationellt. Därför behöver vi såväl interaktionsfärdigheter som en i barndomen befäst förståelse av att vi är olika, men likvärdiga.
UKM.png
25 miljoner euro för högskolors utveckling av utbildningen
Undervisnings- och kulturministeriet har nu utlyst ett totalt belopp på 25 miljoner euro i understöd som kan sökas av högskolor från och med i dag. Med anslaget ska digitala lärandemiljöer stärkas och förutsättningarna för att studera året om förbättras.
webinar_splash_organizer_logos.jpg
Virtuell mobilitet – internationalisering på hemmaplan
Genom digitala lärmiljöer, verktyg och nätverk kan både studerande och lärare arbeta i internationella grupper och projekt, läsa kurser från utländska universitet, skapa communities of practice osv utan att behöva resa.
AVA_front_EN.jpg
Everyone will benefit from better validation policies
Validation of non-formal and informal learning makes our labour markets more resilient and contributes to the integration of migrants and refugees by valuing the prior knowledge and experiences of people.
EVA_erhverv2016.jpg
Fald i antallet af voksne, der søger optagelse på en erhvervsuddannelse
Danmarks evalueringsinstitut, EVA har analyseret, hvad der er sket med aktiviteten i voksensporet på erhvervsuddannelserne efter erhvervsuddannelsesreformen 2015.
Nordisk nätverk för vuxnas lärande

v/Vox, nationalt fagorgan for kompetansepolitikk


Karl Johansgt. 7  Sentrum
Pb. 236   0103 OSLO  Norge

 antra.carlsen@vox.no
  + 47 23381300  

KONTAKTINFORMATION