page

Pressrum

Välkommen till NVL:s Pressrum!

Konferenser och seminarier

En vellykket Innovasjonskonferanse
4. – 5. juni 2012

- en omfattende dokumentasjon fra konferansen er tilgjengelig her:

DOKUMENTASJON


Rapporter

Nordisk forskning och exempel på validering

I rapporten synliggörs den forskning som bedrivits inom valideringsområdet i de nordiska länderna.

Rapporten: PDF
Summary in English: PDF

Voice of users

- Promoting quality of guidance for adults in the Nordic countries

To NVL:s Reports | Guidance -page

Den nordiske voksenlærer

-En kortlægning af formelle krav til og uddannelsesmuligheder for voksenundervisere i de nordiske lande

Rapport (pdf)

Raportti suomeksi: PDF

Indikatorer for voksnes læring

I 2010 satte NVL ned en arbeidsgruppe for å se på komparativ nordisk statistikk på voksenopplæringsfeltet. Gruppen leverte en rapport i januar 2011.

Rapport (pdf)

Social Partners: out with early exit – in with lifelong learning and career development?

Older workers in the Nordic countries (OWN) Network, NVL 2011

Rapport (pdf)

NVL:s rapporter

Länk till NVL:s rapporter


Nyhetsbrev, DialogWeb

NVL:s nyhetsbrev

informerar om utbildningspolitik, strukturer och reformer samt information om kurser och konferenser. Nyhetsbrevet utkommer elva gånger om året och översätts till finska och isländska.

Länk till NVL:s nyhetsbrev

DialogWeb

NVL:s webbpublikation DialogWeb fokuserar på vuxnas lärande med artiklar och intervjuer från hela Norden.
Webbtidningens artiklar publiceras löpande i adressen www.dialogweb.net och på Facebook.

Länk till DialogWeb


INFO

Basinformation om NVL

Här hittar du information om NVL:s arbetsområden, aktiviteter - t.ex. nationella seminarier, NVL:s nätverk med mera.
 
Länk till basinformation om NVL

Kontakta oss

NVL har landskoordinatorer i alla nordiska länder och kontaktpersoner i de självstyrande områden. Kontaktuppgifter till dem, samt NVL:s huvudkoordinator, administrativa koordinator och webbredaktören hittar du på denna sida.
 
Länk till kontaktsidan


Mer om: media

Foto: Eivind Sætre /norden.org
Foto: Eivind Sætre /norden.org