page

Observal


Observal är ett EU-projekt som syftar till att samla in information om validering/valideringsarbete inom EU. Flera av medlemmarna i NVLs nätverk för validering medverkar med årliga uppdateringar av landsinformationer. Läs mer om Observal här:
www.observal.org/observal

Observal - Landsinformationer 2009

PDF

Annual National Review (ANaR) on the Validation of Non-Formal and Informal Learning (VNF-IFL) on the national context / Denmark
ANaR Report Year 1 – 2008/ 2009/2010
PDF

ANaR / Norway
ANaR Report Year 3 - 2010
PDF

Tidigare landsinformationer (pdf)

2007-2008
DK | FI: Annual Review | Observal Case Study | IS (engl) | NO | SE | AX


2005-2006
DK | FI | IS | NO | SE | AX | GR

Mer om: validering
Foto: Eivind Sætre /norden.org
Foto: Eivind Sætre /norden.org