page

Arkiverade evenemang

Seminar om Nordiske pædagogiske kurser for voksenlærere

(2010-01-18 till 2010-01-19)

Plats: København, Nordisk Ministerråd

NVL voksenpædagogiske arbejdsgruppe afholder et arbejdsseminar om udvikling af efteruddannelseskurser for nordiske voksenlærere. Seminaret er i første omgang målrettet særlige institutioner og personer, der på forskellig vis har indgået i det tidlige...
Läs mer »

”Professionalisering af voksenlæreren?” – En nordisk konference om kompetenceudvikling af voksenlærere

(2010-03-01 till 2010-03-02)

Plats: Lärarutbildningen, Malmö högskola, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö, Sverige

Formålet med denne konference er, at fremme og styrke diskussionen om professionalisering af voksenlæreren på et Nordisk niveau og samtidig skabe et gensidigt inspirerende møde mellem Nordiske og Europæiske tanker på dette område. Konferencen vil giv...
Läs mer »

Validering och erkännande av tidigare inhämtad kunskap - expertseminarium

(2010-03-03 till 2010-03-04)

Plats: DGI BYEN Köpenhamn

Inledningsanföranden kommer att fokusera på implementering av validering och belysas av casepresentationer i olika workshops i syfte att täcka valideringsprocessens hela spektrum.
Seminariet kommer att fokusera på följande frågor:
• Politiska utman...
Läs mer »
Mer om: validering

Vårkonferens

(2010-04-13 till 2010-04-14)

Plats: Nordiska folkhögskolan i Kungälv

Nordiska folkhögskolrådet inbjuder folkhögskolmänskor från hela Norden till Vårkonferensen på Nordiska folkhögskolan i Kungälv.
Tema detta år är Hållbar utveckling. Förutom presentationer och diskussioner görs en exkursion till Sveriges största per...
Läs mer »

Vuxnas matematiklärande - med forskning som grund

(2010-04-22 till 2010-04-23)

Plats: VUC Kobenhavn, Vognmagergade 8, Köpenhamn

Seminariet, som arrangeras i anknytning till ett Nordplus Vuxen projekt med samma namn, belyser bl.a. kommunikationen mellan didaktisk forskning och undervisningspraktik.

Program, förteckning över medverkande och anmälningsformulär finns på
www.c...
Läs mer »

Nordisk konferens om Motivation

(2010-06-03 till 2010-06-04)

Plats: Scandic Hotel Köpenhamn, Danmark. OBS! Hotellerbjudandet DKK 850/natt gäller fram till den 14 april (därefter DKK 1400/natt)

Nordiska Ministerrådet (NMR) och Nordiskt nätverk för vuxnas lärande (NVL) inviterar under det danska ordförandeskapet 2010 till en Nordisk konferens om motivation i Köpenhamn den 3 – 4 juni.

Motivation är ett ständigt aktuellt begrepp i samband m...
Läs mer »
Mer om: motivation

Nordiska Sommaruniversitets sommarsession 2010

(2010-07-24 till 2010-07-31)

Plats: Majvik, Finland

Vanen tro vil deltagerne under sommersessionen blive mødt med et bredt kulturprogram. Ambitionen med kulturprogrammet er at give et alsidigt indblik i, hvad der rør sig på den kulturelle scene og i den finske folkesjæl – mellem tavs mystik, selvironi...
Läs mer »
Mer om: folkbildning

Nordisk Alfabetiseringskonference

(2010-09-22 till 2010-09-24)

Plats: Konventum Lo - skolens konferencecenter i Helsingør

Alfabetisering og integration i dialog.
Läs mer »

Vägledning på glesbebyygda områden - arbetsseminarium

(2010-09-26 till 2010-09-29)

Plats: Hotell Keflavik, Island

På seminariet kommer man att kartlägga vad det finns för erfarenheter och kunskap om vägledning på glesbebyggda områden i Norden – ett tema som inte hittills tagits upp inom vägledningen.

Seminariet kommer att fokusera på följande frågor:
• Hur...
Läs mer »
Mer om: vägledning

Ett annat liv! – med framtiden som bakgrund

(2010-09-30 till 2010-10-03)

Plats: Billingehus Konferansecenter, Sverige

Den 14. nordiske konferansen om klientutbildning/fengselsundervisning blir arrangert i Sverige 30. september – 3. oktober 2010.

Konferansen blir gjennomført ved Billingehus Konferansecenter utenfor Skövde – en time med tog fra Gøteborg og to timer...
Läs mer »
Inbjudan (pdf)

NVL seminar ”Kvalitet – hvordan?”

(2010-10-14 till 2010-10-14)

Plats: FUHU Konferencecenter, Fiolstræde 44 DK 1171 København K

Nordisk nettverk for voksnes læring (NVL) inviterer til seminar for alle som er opptatt av kvalitet og kvalitetsspørsmål knyttet til voksnes læring.
Er det mulig å systematisere arbeidet med voksnes læring på en slik måte at vi trygt kan snakke om k...
Läs mer »
Program (pdf)

Turning Learning – en konferens om lärande i arbetslivet

(2010-10-21 till 2010-10-22)

Plats: Malmö högskola

Konferensen är inställd.
Läs mer »

Kraftfält

(2010-11-02 till 2010-11-03)

Plats: Uppsala, Sverige

Inspiration - framtidens metodik och teknik

Välkommen till Kraftfält 2010, 2 -3 november, på SLU i Uppsala. Årets konferens är ett nordiskt samarbete mellan SLU (Sveriges lantbruksuniversitet), NVL-Distans (Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande) oc...
Läs mer »

Norden, en bærekraftig region med fokus på livslang læring

(2010-11-11 till 2010-11-11)

Plats: Odense, Danmark

100 engagerede deltagere fra de nordiske lande mødes for at udveksle erfaringer og lære af gode eksempler på uddannelse for bæredygtig udvikling. Konferencen indledes ved en række spændende oplæg, der beskriver arbejdet med uddannelse for bæredygtig ...
Läs mer »

Intercultural meetings within institutional borders

(2010-11-25 till 2010-11-27)

Plats: Oslo, Norway

The main focus of the conference will be intercultural meetings that take place within the borders of an educational institution. In particular, we wish to raise the consciousness of academic staff in their meeting with a diverse student body. How do...
Läs mer »