page

Hållbar utveckling


Kunnskap for Bærekraftig utvikling

- en oversikt over tilbud til voksne i Norden. NMR, Vofo, NVL 2011
Nordisk Ministerråd og Styringsgruppen for Voksnes Læring, SVL, ønsket å få innsikt i hvilken grad voksne får mulighet til å utvikle kunnskap og ferdigheter for kunne påvirke en bærekraftig utvikling. Hva slags læringstilbud finnes for voksne i Norden innenfor klima og miljø? Voksenopplæringsforbundet i Norge (VOFO) fikk oppdraget med å gjennomføre en slik kartlegging i løpet av 2010 og 2011. I overensstemmelse med FN-prosessen valgte VOFO å benytte bærekraftig utvikling som et overordnet begrep, som setter klima- og miljøutfordringene i et mer helhetlig perspektiv.

Rapporten gir en kort oversikt fra hvert av de fem nordiske landene når det gjelder voksenopplæring, strategi for bærekraftig utvikling og aktuelle tilbydere med eksempler på tilbud og tiltak. Forskning og kunnskap er grunnleggende elementer i arbeidet for en bærekraftig utvikling, områdene må styrkes og utvikles, slik det også presiseres i policy- og strategidokumenter og kunnskapen gjøres attraktiv og tilgjengelig. Like nødvendig er det at samfunnet med sine innbyggere blir motivert til å endre holdninger og adferd og at de små skritt blir like viktige for myndighetene som de store og synlige tiltakene.
Rapporten viser at verktøyene er der, de må benyttes.

Rapporten genomfördes av Vofo i samarbete med NVL:s arbetsgrupp för hållbar utveckling på uppdrag av SVL.

Rapport (pdf, 2,8 mb)