page

Resumé till SVL


NVL informerar Rådgivningsgruppen för nordiskt samarbete om vuxnas lärande (SVL) när nya NVL:s rapporter och nordiska rekommendationer utkommer. Policy briefs skickas till SVL och är också tillgängliga på webbsidan.

 

Informasjonsbrev fra NVL til SVL om Kompetanseprosjektet 2009 - 2012 (juni 2012)
PDF

Nordisk forskning och exempel på validering (februari 2012)
PDF

Initiativ til NVL-SVL møde for selvstyrende områder (december 2011)
PDF

Äldre i arbetslivet (september 2011)
PDF

Integration och interkulturella möten (juni 2011)
PDF

Professionalisering av vuxenutbildare (april 2011)
PDF

Nordiskt arbete med EQF (mars 2011)
PDF

Monitoring och indikatorer (januari 2011)
PDF

Foto: Ane Cecilie Blichfeldt /norden.org
Foto: Ane Cecilie Blichfeldt /norden.org