page

Debat- og formidlingsseminar om kompetenceafklaring

(2012-11-01 till 2012-11-01)

Plats: NCK, Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet i Emdrup, Tuborgvej 164, 2400 København NV

NCK afholder i samarbejde med NVL debat- og formidlingsseminar i november 2012. Det overordnede tema for seminaret er kompetenceafklaring. På seminaret vil NCK og NVL præsentere igangværende og afsluttede projekter og lægge op til diskussion, erfarin...
Läs mer »

Svensk vuxenutbildning och folkbildning i ett nordiskt och europeiskt perspektiv

(2012-11-06 till 2012-11-06)

Plats: Nordiska folkhögskolan Kungälv

NVL, Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, i samarbete med Folkbildningsrådet inbjuder till en seminariedag med tonvikt på Sveriges engagemang i nordiska och europeiska vuxenutbildningsfrågor.
Deltagarantalet är begränsat till 75 deltagare.
Läs mer »
Mer information (pdf)

Kompetenceløft - Forsøgs- og Udviklingskonference på VEU-området 2012

(2012-12-13 till 2012-12-13)

Plats: Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet i Emdrup, Tuborgvej 164, 2400 København NV

NCK arrangerer i samarbejde Ministeriet for Børn og Undervisning (MBU), Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og Nordisk Netværk for Voksnes Læring (NVL) den årlige forsøgs- og udviklingskonference på VEU-området. Fokus er i år på kompetenceløft, både h...
Läs mer »