page

NVL:s aktiviteter

NVL:s aktiviteter innebär:

1. Informationsarbete:
• insamling av information (rapporter, utredningar, goda exempel) från de olika nordiska länderna, närområdena och EU för publicering på webbsidan www.nordvux.net
• utveckling av ett nordiskt underlag kring aktuella teman enligt de strategiska målen, som sedan kan användas för framtidsstudier, inom nordiska projekt, eller som bakgrundsdokument för SVLs nya initiativ
• förmedling av projektresultat och best practice

2. Mötesplats:
• Virtuell mötesplats mellan nätverk och projekt;
• Virtuell mötesplats mellan vuxenutbildare och folkbildare för planering av projekt och/utbytesprogram;
• Mötesplats för tematiska nätverk och projekt genom konferenser och seminarier
• Mötesplats för expertnätverk som skapas för att omvandla nordisk information till projekt, för att initiera utredningsarbete och lämna underlag till SVL om nya policyinitiativ

3. Projekt
Konkreta projekt initieras enligt NVL:s strategiplan och SVL:s handlingsplan.

Mera om NVL:s aktiviteter hittar du genom att klicka på länkarna till vänster.