page

ISLAND


Alþingi

Althing
www.althing.is

Alþýðusamband Íslands (LO)

www.asi.is

Fræðslu- og símenntunarmiðstöð Vestmannaeyja

Vestmannaopplæringssenter
www.viska.eyjar.is

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins

Arbeidslivets opplæringssenter i Island
www.frae.is

Fræðslumiðstöð Þingeyinga

Voksensutdanningssentret i Þingeyjarsýsla
www.fraething.is

Fræðslumiðstöð Vestfjarða

Vestfjordenes opplæringssenter
www.frmst.is

Fræðslunet Austurlands

Østlandets opplæringssenter
www.fna.is

Fræðslunet Suðurlands

Sörlandets opplæringssenter
www.sudurland.is/fs

Industriens opplæiringssenter IDAN

Fem forskjellige yrker har forent sine opplæringssenter under IDAN. Bil, bygge, metall, prent og mat fagene. På sidene kan man finne informasjon om utdanning innenfor disse fagene, formell utdanning og også etter- og videreutdanning.
http://www.idan.is

Internasjonalt kultursenter

Informasjonssenter for utlendinger i Island. Sentret byr på sørvis for enkeltpersoner som har behov for informasjon og assistanse av enhver sort. Hvor skal man søke personnummer og hvilke blanketter skal fylles for å få oppholdstillatelse, informasjon om forsikring og skole.
www.ahus.is

Mennt

Samarbeidsarena for arbeidsliv og skole
www.mennt.is

Menntamálaráðuneytid

Utdanningsdepartementet i Island
www.menntamalaraduneyti.is/utgefid-efni/vefrit

Miðstöð Símenntunar á Suðurnesjum

Opplæringssentret på Suðurnesjum
www.mss.is/new_/mss_

Mímir símenntun Reykjavík

www.mimir.is/sidur.asp?p=1

Símenntunarmiðstöð Eyjafjarðar

Oppæringssentret i Eyjafjörður
www.simey.is

Símenntunarmiðstöðin á Vesturlandi

Vestlandets opplæringssenter
www.simenntun.is/Default.asp?Sid_Id=8269&tId=99&Tre_Rod=&qsr

Starfsmennt

Opplæringssentret Starfsmennt
www.smennt.is

Vestfjordenes kultursenter

På disse hjemmesider kan man finne informasjon om Island og islandsk samfunn. De er særlig egnet for utlendinger som flytter til landet her kan de søke informasjon om rettigheter og plikter.
www.fjolmenningarsetur.is
Foto: Johannes Jansson/norden.org
Foto: Johannes Jansson/norden.org