page

Äldre i arbetslivetNätverket riktar sig till utbildare, utbildningsarrangörer, arbetsmarknadsparter och beslutsfattare. Nätverket vill ändra attityder och utveckla program för utveckling av mänskliga resurser, med speciell hänsyn till äldre. Man vill presentera principer för hur man arbetar för bättre möjligheter för äldre i arbetslivet i praktiken.

Aktuellt 2012

• Nätverket organiserar nordiska informationssatsningar för att sätta fokus på välbefinnande och möjligheter för kompetensutvecklingen för de äldre i arbetslivet.

• Nätverket bidrar till ett europeiskt seminarium i anslutning till Europaåret för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna.

Aikuiskasvatuksen tutkijatapaaminen

Tid: 16. - 17.2.2012
Plats: Helsingfors universitet, Helsingfors

Mera information: HTML

Seniorkonferansen 2012: Stå i jobb lenger

1.3.2012, Melsomvik, Stokke i Vestfold, Norge

Les mer: HTML

Material fra konferensen: HTML Verksamhetsplan 2012
HTML | PDF

Tema

Nätverkets medlemmar
PDF


New report:

Social Partners: out with early exit – in with lifelong learning and career development?

Rapporten redogör för i vilken utsträckning arbetsmarknadens parter i de nordiska länderna utarbetat policy och strategier för att stödja sina äldre medlemmars möjligheter till livslångt lärande och karriärutveckling.

PDF


Social partners, older workers and lifelong learning

A paper written by Tarja Tikkanen

PDF


Older Workers in the Nordic countries

Broschure in English (pdf)