page

Nordiskt vägledarnätverket

Nordiskt vuxenvägledarnätverk har som uppdrag att bidra till kompetensutveckling av vuxenvägledarna och till erfarenhetsutväxling bland nordiska vägledningsmiljöer. Nätverket medverkar utvecklingen av vägledningstjänsterna för vuxna genom att sprida information om policy och praxis.

Aktuellt 2012

• Nätverket skapar ett nordiskt forum för diskussion och erfarenhetsutbyte om vägledningspolicy i de nordiska länderna och ett tätare samarbete med ELGPN.
• Nätverket bidrar till dissemineringen av den nordiska forskargruppens studie ” Voice of users – promoting quality of guidance services for adults in the Nordic countries”.
• Nätverket arrangerar nationella workshops där nordiska synpunkter på vägledarnas kulturella kompetenser diskuteras.
• Nätverket arrangerar ett nordiskt seminarium om vägledarnas kompetensutveckling med speciell fokus på deras mångkulturella kompetenser och arbetslivskunskap samt användarnas involvering i utvecklingen av vägledningstjänsterna.
• Nätverket fortsätter att arbeta med vägledarnas kompetensutveckling mot arbetslivet med fokus på vägledningens roll inom valideringen.
• Nätverket bidrar till utvecklingen av vägledningssystemet på Färöarna genom att medverka i ett färöiskt vägledningsseminarium.
• Nätverket förbereder ett gemensamt möte med NFSY år 2013.
• Nätverket håller ett gemensamt möte med Nordiskt Expertnätverk för Validering och diskuterar frågor runt nätverkets arbete med mångkulturella kompetenser och valideringsnätverkets arbete med särskilda målgrupper samt vägledningens roll i valideringsprocessen.

Mötesplan 2012

• 9-10 feb Nätverksmöte i Köpenhamn
• 6-8 maj Nätverksmöte och vägledningsseminarium på Färöarna
• 25-26 okt Nätverksmöte i Helsingfors
• 15-16 nov Nätverksmöte och ett gemensamt möte med valideringsnätverket, Köpenhamn

Medlemmar i nätverket:

Danmark
Carla Tönder Jessing, Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning VIA University College Videreuddannelse og Kompetenceudvikling
Peter Plant, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, DPU
Mette Werner Rasmussen, Jobcenter Köpenhamn

Finland
Carola Bryggman, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Raimo Vuorinen, Jyväskylä Universitet

Island
Fjóla Maria Lárusdóttir, Education and Training Service Centre
Anna Sigurdardóttir, Islands Universitet
Gudbjörg Vilhjalmsdóttir, Islands Universitet

Norge
Erik Hagaseth Haug, Karrieresenter opus Gjøvikregionen
Ingjerd Lorange, Norwegian Agency for Lifelong Learning, Vox

Sverige
Anders Lovén, Malmö Högskola
Ann-Christine Ringström, Malmö Högskola
Tomas Mjörnheden, Vuxenutbildningen i Göteborg

Åland
Johan Tronestam, Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet

Färöarna
Hanna Jensen, Studentaskúlin og HF-skeiðið í Eysturoy

Grönland
Beth Krogh, Center for Vejledning i Grønland

NVL
Pirkko Sartoneva, koordinator, Samverkande Bildningsorganisationerna
pirkko.sartoneva(ät)vsy.fi


Mer om: vägledning

Foto: NVL:s arkiv

Verksamhetsplan 2012
HTML | PDF

Tema: Vägledning

Nordiskt seminarium om vuxenvägledning
28 april 2011, Vasa, Finland

Vejledning i tyndtbefolkede områder
Nordiske arbejdsseminar,
26. – 29. september 2010 i Island. Länk till presentationer och seminarierapport:
NVL:s Tema-sida


Rapporter/Reports

Expected outputs/ outcomes of guidance services for adults in the Nordic countries
A presentation, the report itself and adjoining annexes are on the NVL reports page

Arbetslivskompetens i nordisk vägledning