page

Åland


Miljöcertificering

- ett exempel på nya krav på kompetens i arbetslivet. Intervju med Ken Johansson, Birka Line ABp.
Case från Åland (pdf)
Foto: Magne Kveseth/norden.org
Foto: Magne Kveseth/norden.org