page


Klikkaa tähän lukeaksesi uutiskirje suomeksi:

www.nordvux.net/page/632/12008nvluutisia.htm

Smellið hér fyrir íslenska útgáfu:

www.nordvux.net/page/633/12008nvlfrettir.htm

NMR

The Nordplus Framework Programme

offers financial support to a variety of educational cooperation between partners in the area of lifelong learning from the eight participating countries in the Baltic and Nordic regions. The total budget for The Nordplus Framework Programme in the first programme year, 2008, is 63,7 MDKK.
The Nordplus Adult Learning Programme stimulates and develops adult learning in all its forms; formal, non-formal as well as informal learning. Prioritised areas and themes for Nordplus Adult in 2008
• Quality development in the area of adult learning in a perspective of lifelong learning
• Recognition and validation of skills and competencies acquired in informal and non-formal learning
• Basic competencies (i.e. reading-, writing-, mathematics- and IT-skills)
• Language learning for immigrants and minority groups
• Results of investments in adult learning
The application deadline is March 14. More information: www.nordplusonline.org
E-post: Antra.Carlsen(ät)cfl.se
NVL

Hvordan man kan bruge Web 2.0 i undervisning?

Nordisk netværk om voksnes læring NVL www.nordvux.net og et af deres netværk, Distans, inviterer til et interessant mini-symposium i Oslo den 4. marts 2008. På symposiet præsenteres hvordan man kan bruge nye, gratis værktøj, som findes på Webben, til undervisning med særligt henblik på voksne – udvikling af menneskelige ressourcer.

På Webben findes et stort antal nye ”værktøj” som kan understøtte medarbejdernes samarbejde og læring på arbejdspladsen. De kendteste er webtjenester som Flickr, Wikipedia, del.icio.us, og  blog. Den slags Webtjenester har fået overskriften Web 2.0 fordi nogle synes at de har ændret Webbens natur.
På mini-symposiet i Oslo og på Webben den 4. marts 2008 vil man se på forskellige værktøj som er tilgængelige på Webben og diskutere muligheder til brug af dem ved samarbejde og læring, bl.a. på arbejdspladsen og udvikling inden virksomhederne. Mini-symposiets program findes på netværkets side  http://distans.wetpaint.com
Lær mere om Web 2.0 og værktøjerne på følgende sider:
Kort forklaring på Web 2.0 med video (på engelsk)
Liste over  Web 2.0 værktøj
Om brug af Wiki på arbejdspladsen
Om brug af Web 2.0 værktøj på skolen

Velkommen til mini-symposiet i Oslo eller følg med på Webben. Registrer her til mini-symposiet i Oslo.
Nærmere oplysninger om online-deltagelse kommer senere.

Seminariets program (pdf)

Anna Vilborg Einarsdóttir
E-post: anna(ät)frae.is
Danmark

Nationalt videncenter for realkompetence

Nationalt Videncenter for Realkompetencevurderinger – NVR er nu gennem sin første etableringsfase. Projekterne under NVR er bemandet og der blev afholdt et internt åbningsseminar torsdag den 31. januar 2008.
Videncentret indsamler, dokumenterer, udvikler og spreder viden om principper og metoder til realkompetencevurdering og har desuden fokus på anerkendelse af realkompetencer på arbejdspladsen og i den tredje sektor. NVR har en vigtig opgave i at skabe dialog og netværk og dermed bidrag til et konstruktivt samarbejde mellem uddannelser, organisationer, virksomheder og tredje sektor i arbejdet med anerkendelse af realkomptencer. NVR har netop afholdt 2 seminarer: ”Realkompetencevurdering i praksis” med deltagelse af knap 300 personer.  Seminarerne har bidraget til en styrket viden og debat om arbejdet med realkompetencevurderinger inden for efter- og videreuddannelserne. Materialer fra seminarerne kan læses på www.nvr.nu.
Kirsten Aagård, som er leder af det nye videncenter, vil i 2008 indgå i NVL ekspert netværksgruppe om Validering.
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk
Danmark

Håndbog om individuel kompetencevurdering

Yderligere inspiration om realkompetencevurdering kan hentes i en ny publikation fra undervisningsministeriet: ”Håndbog om individuel kompetencevurdering i AMU systemet - realkompetencevurdering indenfor arbejdsmarkedsuddannelserne”
Håndbogen giver indblik i den danske lovgivning, viser eksempler på realkompoetence beviser og har henvisninger til redskaber som bl.a. www.minkompetencemappe. dk, som er omtalt i et tidligere nyhedsbrev
Publikationen kan hentes på
http://pub.uvm.dk/2008/ikviamu/kap02.html#kap02
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk
Danmark

Initiativ til akademisk lærerbachelor anbefalet af akkrediteringsrådet

Århus universitets ansøgning om en 5 års akademisk læreruddannelse - 3 års bachelor og 2 års kandidatoverbygning er blevet positivt vurderet og anbefalet af akkrediteringsrådet
I sin begrundelse påpeger Akkrediteringsrådet bl.a., at Aarhus Universitet i ansøgningen sandsynliggør såvel uddannelsens forskningsbasering og uddannelsens samfundsmæssige relevans som uddannelsens faglige progression.
Læreruddannelse på et akademisk niveau er nyt i Danmark, hvor læreruddannelse ellers er en 4 årig uddannelse, der foregår på lærerseminarier. Der er pt megen diskussion om læreruddannelsens faglige niveau og renommé, og dette initiativ er et bud på styrkelse af uddannelsen. Initiativet er ikke endeligt godkendt, men skal behandles politisk om kort tid.
Uddannelsen forankres på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, i et samarbejde med henholdsvis Det Humanistiske Fakultet og Det Naturvidenskabelige Fakultet.
Download Akkrediteringsrådets offentliggørelse om akademisk lærerbacheloruddannelse ved Aarhus Universitet.
Se kopi af ansøgningen om den akademiske lærerbacheloruddannelse 
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk
Finland

Vuxenutbildningen populär

Nästan var annan person i arbetsför ålder deltar i vuxenutbildning. År 2006 deltog ungefär 1,7 miljoner finländare i åldern 18-64 år i utbildningen.
Hälften av deltagarna hade fått utbildning under minst åtta dagar (median). Kvinnorna deltog oftare i vuxenutbildning än männen och de fick också utbildning under fler dagar. Medianen för kvinnornas deltagardagar uppgick till nio medan motsvarande siffra för männen var under sju.
De vanligaste utbildningarna inom vuxenutbildning år 2006 gällde företagsekonomi och juridik samt tjänster, säkerhetsbranschen och hobbyer. Ungefär var tredje 18-64-åring som deltagit i vuxenutbildning hade fått utbildning inom dessa områden.
Läs mer: www.minedu.fi/etusivu/arkisto/2008/2401/resume.html#4
E-post: Carola.Lindholm(ät)vsy.fi
Finland

Rapport om prognostisering av utbildningsbehoven

Den första rapporten om prognostiseringen av utbildningsbehoven har färdigställts. Koordinationsgruppen rapporterar en gång om året om hur utbildnings- och kompetensbehoven har utvecklats samt om prognostiseringens tillstånd, resultat och utvecklingsbehov. I den första rapporten beskrivs prognostiseringssystemets nuläge.
Läs mer: www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2008/koulutus-_ja_osaamistarpeiden.html?lang=sv
E-post: Carola.Lindholm(ät)vsy.fi
Island

Retningslinjer i fængselsundervisning

Undervisningsministeren sammen med Justitsministeren præsenterede, i sidste uge, for Islands regering en ny rapport om fængselsundervisning i Island. Et nævn fik den opgave at se på fjernundervisning via Internettet, erhvervsundervisning, uddannelse for fanger af udenlandsk afstamning samt den gruppe fanger som af en eller anden grund ikke afsluttede folkeskolen. I vedhæng med rapporten følger en mindre nordisk rapport om fangers uddannelse som fanger i afsoning deltog i, i 2006.
Nævnet mener at uddannelse inden for fængslerne, sammen med anden behandling, spiller en stor rolle i fangernes rehabilitering. Nævnet foreslår at fanger motiveres til at bruge tiden i fængselet til uddannelse og at de tilbydes studievejledning, validering af tidligere uddannelse, reel kompetence validering, interessetest, hjælp ved studieplan og planlægning af videre studie. Man må imødekomme fanger med kort uddannelse bl.a. med kurser til at øge deres basis kompetencer i læsning, regning og brug af computer. Nævnet foreslår, begrænset computerforbindelse i alle fængsler og udvidet tilladelse i åbne fængsler.
Fangernes studievilkår må forbedres og fangernes skal tilbydes erhvervstræning udenfor fængselet under bestemte vilkår. Undervisning i islandsk for fremmede må tilbydes samt mulighed for udenlandske fanger at studere med fjernundervisning ved skoler i deres hjemland. Sudurland's gymnasium har fået den rolle at være kerneskole for fængselsundervisning i Island og vil man straks ansætte en studie- og erhvervsvejleder som kun skal beskæftige sig med sager vedr. fanger.
Læs mere (pdf)
Anna Vilborg Einarsdottir
E-post: anna(ät)frae.is
Norge

”Den usynlige student – voksne i fleksibel høyere utdanning”

Den voksne fleksible student møter mange utfordringer, -Vi har skrapa i overflata, sier Wenche Rønning, Hun er redaktør av den nye boka om voksnes vilkår for å studere ved universitet og høgskoler i Norge, Sverige og Danmark.
Sju forskere fra universitetene i Tromsø, Trondheim, Agder, Aalborg og Uppsala har vært med i ei spesialkompetansegruppe som har tatt for seg voksnes vilkår for å studere ved universitet og høgskoler. Gruppa ble opprettet av Norgesuniversitetet i 2005, og har hatt fokus på det som blir kalt den voksne, fleksible student. Boka legger vekt på at gruppen er i framvekst i høyere utdanning – og derfor må tas på alvor av institusjonene.
Du kan lese mer her.
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no
Norge

Større og færre universitet i Norge?

I nesten to år har det såkalte Stjernø-utvalget, etter lederen professor Steinar Stjernø, vurdert hvordan framtidas høyere utdanning i Norge skal se ut. Nå er utredningen kommet.
Utvalget foreslår blant annet at strukturen av universiteter og høyskoler endres gjennom sammenslåinger for å møte de utfordringene utvalget ser for høyere utdanning og forskning, og for å skape større og mer robuste enheter. Men det er som kjent ikke lett å flytte et universitet så diskusjonen går høyt. Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Åsland roer gemyttene ved å forsikre om at uavhengig av hvilke løsninger som velges er hovedmålet en mangfoldig sektor med plass til både forskning og profesjonsutdanning, å styrke den norske forskningsevnen og sørge for at prinsippet om lik rett til høyere utdanning fremdeles er forankret i det norske samfunnet. Du kan lese NOU 2008:3 her.
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no
Sverige

Nationellt seminarium om framtidens kompetenser

…. genomförs på Piperska Muren i Stockholm den 28 februari 2008. Seminariet är
kostnadsfritt. NVL bjuder på lunch och kaffe under dagen. För mer information och anmälan:
Länk.
E-post: Gun.Lundberg(ät)kristianstad.se
Sverige

Valideringsdelegationen upphörde den 31 december 2007!

Viktigt att påpeka är att arbetet med valideringsutveckling aldrig kan sägas vara avslutat, utan det handlar om ett kontinuerligt utvecklingsarbete där legitimitet, likvärdighet och kvalitet alltid sätts i fokus.
Provbanken återgår till Skolverket så allt material avseende Provbanken kommer att finnas på Skolverkets webbplats. Regeringen kommer troligen att ta beslut om vilken myndighet som fortsättningsvis får huvudansvaret att arbeta med valideringsfrågan.
E-post: Gun.Lundberg(ät)kristianstad.se
Mer om: validering
Sverige

Lärlingsutbildning startar i Sverige höstterminen 2008

Lärlingsutbildningen innebär att minst hälften av utbildningen, 1250 av 2500 gymnasiepoäng, ska vara arbetsplatsförlagd. Inledningsvis kommer det att finnas 4000 platser på lärlingsutbildningen varje år i en försöksverksamhet. De arbetsplatser som tar emot lärlingar ska få ekonomisk ersättning av kommunen. För detta utgår en statlig ersättning om 25 000 kronor per år och lärlingsplats. Regeringen satsar därmed 515 miljoner kronor under de kommande tre åren.
E-post: Gun.Lundberg(ät)kristianstad.se
Sverige

Arbetsförmedlingen: en ny myndighet

Den 1 januari 2008 bildades den nya myndigheten Arbetsförmedlingen. Myndigheten är en sammanslagning av Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) och landets 20 länsarbetsnämnder.
E-post: Gun.Lundberg(ät)kristianstad.se
Sverige

”Arbetslinjen inom jobb- och utvecklingsgarantin”

En uppföljning av folkhögskoleinsatserna hösten 2007 redovisas i nu aktuell rapport. Rapporten innehåller en beskrivning och värdering av verksamheternas organisering, innehåll, uppföljning och dokumentation samt samverkan med andra aktörer.  Läs mer: www.folkbildning.se/download/662/Fbr%20Arbetslinjen.pdf
E-post: Gun.Lundberg(ät)kristianstad.se
Mer om: folkbildning
Europa

Intercultural Dialogue

On 7th January in Ljubljana Vasko Simoniti, Slovenian Culture Minister and Jan Figel, European Commissioner for Culture and Multilinguism launched the European Year of Intercultural Dialogue. The Slovenian presidency announced that this theme would be paid particular attention during its term in office. Commissioner Jan Figel pointed out that we want to go beyond multicultural societies where different cultures simply exist side by side, to surpass mere tolerance and to achieve instead a real intercultural environment. He further pointed out that the year will not only include individual projects, but that he will make intercultural dialogue a priority of all policies within his competence. He particularly stressed the key role of civil society in the endeavours to reach a large number of people with the activities this year. In the long-term perspective, intercultural dialogue is essential for every individual and state, as well as for the European Union as a whole. Commissioner Figel’ further appealed that we set the elimination of divisions between people as our common goal in 2008, and that we not only exist but also live together.
Link to more info.
E-post: Antra.Carlsen(ät)cfl.se