page

Arkiv

Aktiviteter og møder 2006

28-29/9  
VoksPed Forum I i Hässleholm.
NVL Voks ped. arbejdsgruppe, etableres.

26/10  
Projektrammer fastlægges.
Arbejdsmøde om aftaler, økonomi, administration mv.

Aktiviteter og møder 2007

9/2  
Arbejdsgruppe møde i Oslo
Arbejde med fælles begrebsforståelse, og fastlæggelse af arbejdets form.
Beslutning at tage afsæt i ”best practice” og derfra udvikle ideer til uddannelsesaktiviteter

21-22/5  
Arbejdsgruppemøde Island.
Begrebsdefinition innovation- hvad kigger vi efter.
Planlægning af projektets studiebesøg, aftaler om interviewguide.   
Planlægning af VoksPed Forum II i Hässleholm
Studiebesøg til og oplæg om Arbejdslivscentrum Reykjavik, Det nye læringscenter og Universitetspark Keflavikbasen.

23/5  
Studiebesøg og interview Arbejdslivscentrum

14-15/6  
Studiebesøg Danmark, Vitus Bering Horsens, Performers House Silkeborg, Silkeborg uddannelsescenter ved Stig Skovbo, Lego ved Merete Lauersen

18-19/6  
Studiebesøg på VSY Finland og Team academy, Jyväskylä universitet Finland

26/9  
Studiebesøg Sverige, FlexVux

26-28/9  
VoksPed Forum II i Hässleholm.
Arbejdsgruppens medlemmer, oplægsholdere, deltagere og mulige samarbejdspartnere til gennemførelse af pilotprojekter og videre arbejde med voks.ped projekt. Oplæg om innovation, kreativitet.
Fastlæggelse  og valg af institutioner og indhold til pilotprojekter et i Finland og et i Danmark.
Initiering og etablering af udviklingsgruppe om needsassesment.

13/12   
Kort forberedende møde i Oslo med to af gruppens medlemmer og NVL

Aktiviteter og møder 2008-2009

9/1   
Møde i needassesmentgruppen. Præsentation og etablering af gruppen.   Planlægning af indhold, udviklingsområde og foreløbig mødeplan.

10-11/1 
Arbejdsgruppemøde i København med både Voks.Ped. arbejdsgruppen, pilotrepræsentanter og Needassessmentgruppen. 
Planlægning af arbejdet 2008 og projektafslutning, herunder gennemførelse af to Pilotprojekter, evalueringsform og dokumentation af projektet.
Initiering af arbejde med Nordplusansøgninger.
Link: Opsamling af diskussioner i relationsmodel

11/2 
Møde i Århus om needassesment om Nordplusansøgning og videre arbejde.

27-28/3
Studiebesøg i Norge

April måned 
Evalueringsdesign diskuteres og fastlægges vha netmøder

Uge 22  
Møde med repræsentanter for pilotprojekter (skoleansvarlige) og repræsentant for Arbejdsgruppen. Planlægning, indhold og progression i pilotprojekter.

11-13/6  
Needassesmentgruppen arbejdsmøde på Island. Planlægning af projektet, af testforløb, besøg på involverede institutioner og virksomheder

15-19/9
Gennemførelse og evaluering af det finske pilotprojekt, ”From teacher to coach”

21-25/10 
Gennemførelse og evaluering af det danske pilotprojekt ”The Teacher on the ”Stage” from training to performance through work with theatre inspired asthetic metods”

19-21/11
Gennemførelse og evaluering af Testpilot Island

Uge 49   
Arbejdsgruppsmøde med involverede pilotansvarlige. Voks.Ped Forum III Opsamling og evaluering af projektet.

2009

Jan. feb.
Rapport skrives og projekt afsluttes og overgives til interesserede institutioner.

Foto: Johannes Jansson/norden.org
Foto: Johannes Jansson/norden.org