page


Klikkaa tähän lukeaksesi uutiskirje suomeksi:

www.nordvux.net/page/641/22008nvluutisia.htm

Smellið hér fyrir íslenska útgáfu:

www.nordvux.net/page/640/22008nvlfrettir.htm

Norden

”Alfabetisering i förändring” - Nordisk alfabetiseringskonferens, 9-11 april 2008

Konferensen presenterar KAN-rapporten (Kartläggning av alfabetisering i Norden) och erbjuder föreläsningar, workshops och diskussionspass kring följande ämnen:
• Videokonferanse og fjernundervisning som metode (Norge)
• Individuelle planer og teamorganisering (Danmark)
• Bruk av ELP (European Language Portfolio) i undervisningen (Sverige og Norge)
• Om litteracitet (Sverige)
• Interaktiva läsmetoder i teori och praktik (Sverige)
• Läroplan för läs- och skrivinlärning för vuxna (Finland)

Plats: Nordiska folkhögskolan, Kungälv, Sverige
Sista datum för anmälan: 6 mars 2008.
Program och anmälan 
Kontakt: Nationellt centrum för SFI och Svenska som andraspråk,
ingrid.skeppstedt(ät)usos.su.se

E-post: Antra.Carlsen(ät)cfl.se
Danmark

Mentorordninger for unge en succes

Unge, som har svært ved at holde fast i deres uddannelse, har stor gavn af at få tilknyttet en personlig mentor. Det viser en evaluering af Undervisningsministeriets Mentorprogram, der har gennem to år har haft mentor-projekter syv forskellige steder i Danmark.

De fleste elever har været fra erhvervsrettede ungdomsuddannelser, typisk været i aldersgruppen 16 og 19 år. Tæt på hver tredje elev i projektet er tosproget.
I seks af projekterne har mellem 75 og 95 procent af eleverne gennemført eller er blevet fastholdt i en ungdomsuddannelse blandt andet takket være hjælp af en mentor.
Læs mere www.uvm.dk/08/mentor_pm.htm?menuid=6410.

E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk
Danmark

Folkesundhed og folkeoplysning

Oplysningsforbund og folkeoplysning kan være en modvægt til kommercialisering af sundhed velbefindende. Netop folkeoplysningen kan måske tilbyde en vej mod sundhed, der tager udgangspunkt i at styrke den enkelte borgers evne til at tage ansvar for eget liv, og deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

På kommunernes landsforenings sundhedskonference 2008, hvor en række oplysningsforbund deltog,  efterlystes gode samarbejdspartnere, der kan komme med ideer og finansieringsforslag til arbejde med sundhedsfremme i de nye sammenlagte kommuner.
”Den bold bør aftenskolerne gribe i luften”, mener DOFs konsulent Finn Nevel, der var en af konferencens 600 deltagere.
Læs mere om projektet Folkesundhed og Folkeoplysning
www.trivselogsundhed.dk

Også AOF har holdt i februar en konference om folkeoplysning og sundhed, ”Broen til fælles sundhed”, hvor bla. begreber som ”sundhedscoaching” og samarbejde på tværs i det sundhedspædagogiske felt blev diskuteret. Læs mere:
www.aof-danmark.dk/dk/forside
www.aof-danmark.dk/dk/fokusomraader/sundhed_og_livsstil

E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk
Mer om: folkbildning
Danmark

Personlige og faglige kompetencer i folkeoplysningen

En ny undersøgelse foretaget for dansk folkeoplysningssamråd af analyseinstituttet Catinet dokumenterer at folkeoplysning ud over personlig udvikling har betydning for læringskompetencer, uddannelsesmotivation, kommunikative, kreative, innovative, kulturelle kompetencer, som mange deltagere oplever i høj grad kan bruges i arbejdslivet.
Link til DFS.
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk
Danmark

Ide bank for kommuners arbejde med realkompetencer

På to møder i henholdsvis Århus og København diskutere kommunalt ansatte, folkeoplysningsudvalgsmedlemmer og foreningsaktive, hvordan kommunerne kan indgå i arbejdet med at afklare og dokumentere de realkompetencer, som borgerne opnår ved at deltage i folkeoplysning og foreningsliv
Læs mere om de konkrete forslag.

E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk
Danmark

Samarbejde mellem formel, non-formel og informel uddannelse og erhvervsliv

anbefales i flere nordiske rapporter, bl.a. fra NMR og NVL. Et par aktuelle eksempler fra Danmark er gode bud på dette:

Spejderbevægelse, erhvervsliv og højskole samarbejder om projektlederuddannelse for unge

KFUM-Spejderne i Danmark har udviklet uddannelseskonceptet Scout Academy, som bl.a. omfatter et nyt samarbejde mellem spejderbevægelsen, forskellige danske virksomheder og Nørgaards Højskole. Som produkt af det tværgående samarbejde er i januar 2008 opstartet en højskolelinie, hvor unge i alderen 18-24 år gennem 5 måneder udvikler projekter sammen med andre unge og samtidig udvikler deres personlige kompetencer.
Danske virksomheder støtter Scout Academy-uddannelsen, fordi unge herigennem udvikler kompetencer, som er højaktuelle i det moderne erhvervsliv og i samfundet generelt. De unge højskoleelever på Scout Academy-liniefaget på Nørgaards Højskole ved Viborg gennemfører projekter, der retter sig mod andre unge, som er udsatte i samfundet – unge nydanskere, unge med handicap eller bogligt/socialt udfordrede unge. Uddannelsen er uformel, men har udviklet eget kompetencebevis til dokumentation af opnåede færdigheder og kompetencer.
Læs mere: www.scoutacademy.dk eller www.spejdernet.dk/Aktuelt/Det_sker/ScoutAcademy.aspx
Trine Kruse Friis, trine(ät)scouts.dk

Udvikling af en ny international cirkusartistuddannelse

- et resultat af samarbejde mellem en professionshøjskole og en højskole.
VIA Univercity College og Performers House går sammen om at udvikle en international cirkusartistuddannelse i Danmark. Og de får opbakning fra både politikere og branchen.
Tidsplanen opererer med opstart på uddannelsen februar 2009, hvorefter man altså kan jonglere sig til en bachelorgrad!
http://uc2008.net.dynamicweb.dk/Default.aspx?ID=364

E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk
Finland

Mindre fortbildning för lärare – fastän utbildningsbehovet ökat

Kraven på lärarens arbete ökar hela tiden. Förutom att känna sitt eget ämnesområde borde läraren också kunna handskas med en ökande skara invandrare och de frågor som härrör sig till en mångkulturell grupp, han skall också stöda sina elevers emotionella och sociala förmåga etc. Samtidigt som kraven ökar minskar fortbildningen enligt forskning vid Jyväskylä universitet.
Pedagogiska forskningsinstitutet vid Jyväskylä universitet undersökte lärarnas fortbildning genom att jämföra den fortbildning som lärare deltagit i 1998 med den som lärare deltagit i 2005. Över 2000 lärare svarade på förfrågningen både 1998 och 2005. Lärare från grundskolan, gymnasiet, yrkesutbildningen och den fria bildningen svarade på frågorna. Enligt specialforskare Ellen Piesanen kan grundutbildningen för lärare inte erbjuda all den kunskap, som lärare behöver under sin karriär. Härmed accentueras behovet av fortbildning.
Sammanfattning av undersökningen kan läsas http://ktl.jyu.fi/img/portal/6050/G029.pdf
E-post: Carola.Lindholm(ät)vsy.fi
Finland

Kultursedeln kommer!

En arbetsgrupp, som tillsattes av undervisningsministeriet i juni, har berett ett preliminärt förslag till ett system med skattefria kultursedlar. Kultur- och idrottsminister Stefan Wallin stöder i detta skede gruppens förslag som innebär att kulturbegreppet skulle breddas till att omfatta också idrottsevenemang.
Arbetsgruppens preliminära förslag innehåller ett förslag till ändring av inkomstskattelagen. Utöver den idrotts- och motionsverksamhet på frivillig basis som nu är skattefri skall lagen också ange vilken kulturverksamhet som omfattas av skattefrihet. Kulturverksamhet skall i lagen avse besök på museer, teatrar, opera, biografer, konserter, konstutställningar eller något annat motsvarande evenemang eller någon annan motsvarande tillställning som har anknytning till olika konstgrenar. Också besök i vetenskapscenter och på idrottsevenemang och deltagande i handledda konstkurser skall betraktas som kulturverksamhet.
www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2008/02/kulttuuriseteli.html?lang=sv
E-post: Carola.Lindholm(ät)vsy.fi
Finland

11,8 miljoner euro för utveckling av den grundläggande utbildningen

Undervisningsministeriet har beviljat statens specialunderstöd, totalt 11,8 miljoner euro, till kommuner och privata utbildningsanordnare för utveckling av undervisning och stödåtgärder samt till elevhandledning för elever med särskilda behov.
Effektiviserat stöd och specialstöd beviljas 233 kommuner, totalt 7,4 miljoner euro. 116 kommuner och 20 privata utbildningsanordnare får totalt 4,4 miljoner euro, berättade undervisningsminister Sari Sarkomaa på fredagen vid Finlands vetenskapsakademis 100-årssymposium i Jyväskylä.
www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2008/02/pop.html?lang=sv
E-post: Carola.Lindholm(ät)vsy.fi
Island

Resultatopgørelse på Arbejdslivets oplæringscenter

Efteråret 2007 ønskede undervisningsministeriet efter en resultatopgørelse på Arbejdslivets oplæringscenter. Udtægtsperioden er fra 2003-2007, dvs. fra oprettelsen af Arbejdslivets oplæringscenter til slutningen af 2007. Arbejdslivets oplæringscenter er NVL's værtsorganisation i Island.

Undersøgelsens resultater er følgende:
• En tjenestekontrakt mellem parterne, Landsorganisationen LO og Arbejdslivets hovedorganisation samt undervisningsministeriet SA, er i store træk tilfredsstillende. Faglige resultater af Arbejdslivets oplæringscenter FA arbejdet er betydelige.
• Arbejdslivets oplæringscenter har af omhu arbejdet på den opgave at styrke øget og bedre oplæring for de målgrupper som er anført i tjenestekontrakten. Studietilbud for målgruppen er gode og samarbejdet mellem FA og Livslang lærings centrene i Island ligeledes. Man foreslår at FA går i gang med målbevidst analyse af studiebehov rundt omkring i landet. Udvikling, udførelse og resultater af opgaver inden studie- og erhvervsvejledning er, i store træk, gået godt. 
• Udvikling af metoder til evaluering af uformelt studium samt udvikling af metoder på individets reel kompetence er gået udmærket. Man peger på behov for undersøgelse af hvordan opgaven og de metoder som bruges bliver vurderet i gymnasierne.
• Udformning af undervisningsmateriale i islandsk for fremmedarbejdere og træning til lærere i brug af det er ikke fuldført. Der foreslås at undervisningsministeriet udfører en helheds strategi om undervisning i islandsk for udlændinge. 
• Man foreslår at der oprettes et fagråd for Arbejdslivets oplæringscenter især pga. forudsigelig vækst og flere opgaver i den nærmeste fremtid.
• FA's kvalitetsarbejde er betydeligt og undervisningsministeriets tilsyn med tjenestekontrakten er godt.

Rapporten (pdf) er tilgængelig på undervisningsministeriets hjemmeside.

Anna Vilborg Einarsdóttir
E-post: anna(ät)frae.is
Island

Dagen for uddannelse i turisme for første gang i Island

Den islandske turisme forening (Samtök ferðaþjónustunnar SAF) udleverede en anerkendelse for erhvervsuddannelse for første gang på Dagen for uddannelse i turisme.

Det første turistfirma til at modtage denne anerkendelse er Hópbílar i Hafnarfjörður, et firma som beskæftiger sig med transport af folk. Firmaet har med et betydeligt fremtids syn lagt vægt på erhvervsuddannelse i alt sit arbejde med det mål at øge medarbejdernes fornøjelse men ikke mindst har det opnået at øge firmaets konkurrencekraft og fortjeneste i firmaets drift som er et eksempel til efterfølgelse. 

I dommerkomitéens begrundelse siger følgende:
• Firmaet fører en målbevidst strategi og en stadig arbejdsmetode ved indledning af kvalitetssystem hvor man taget er hensyn til miljø- og kvalitetsmæssige forhold.
• Firmaet har opnået et bestemt og direkte konkurrenceforskud gennem målbevidst oplæringsstrategi for medarbejderne.
• Firmaet har lagt vægt på oplæring og tilpasning af fremmedarbejdere.
• Firmaet analyserer af omhu, træningsbehov for sine medarbejdere, målbevidst oplæring for nyansatte og lægger vægt på at medarbejdere får mulighed for at udvikle sig i erhvervet.
• Firmaet har målbevidst benyttet sig af erhvervsuddannelsesfond for at opnå bedre resultater i virksomheden.

I SAF's oplærings- og uddannelsesstrategi står at et af hovedmålene er at øge turistfirmaernes konkurrenceevne og fortjeneste samt at påvirke ledernes og medarbejdernes værdier og indstilling til uddannelse, livslang læring og erhvervstræning. Dagen for uddannelse i turisme havde den betydning at vække ledernes opmærksomhed på at uddannelse, livslang læring og erhvervstræning er af stor betydning for medarbejderne og selve firmaerne. 

Läs mer...

Anna Vilborg Einarsdóttir
E-post: anna(ät)frae.is
Island

Islands regering bevilger et tilskud på 300 millioner IKR til erhvervsuddannelse og livslang læring

I slutningen af lønforhandlingerne den 17. februar underskrev Islands regering en aftale mellem dem og arbejdsmarkedets parter, dvs. Landsorganisationen LO og Arbejdslivets hovedorganisation, om handlinger som er med til at styrke uddannelsesmuligheder for folk på arbejdsmarkedet.
Regeringen og arbejdslivets parter er enige om følgende ordning og vægt inden uddannelsen, med særlig henvisning til uddannelse og oplæring for de kortuddannede på arbejdsmarkedet. 
• Man stræber mod at ikke flere end 10 % af folk på arbejdsmarkedet er uden formel uddannelse eller anerkendt erhvervsuddannelse året 2020. Målbevidst vil man arbejde på at skabe muligheder og motivation til oplæring for de kortuddannede på arbejdsmarkedet. Påtænkte er forbedringer på den formelle uddannelse som vil lede at flere finder studier der passer og afslutter en formel videreuddannelse efter grundskolen.  
• Man forbereder en lovgivning som sikrer at alle har lige muligheder for videreuddannelse efter grundskole hvor man tager vare for ligestilling vedr. udgifter fra myndighederne. Man sikrer overensstemmelse vedr. myndighedernes økonomiske støtte til videreuddannelse, universiteterne og til erhvervsuddannelse. 
• Regler til udlån fra Fonden for islandske studerende bliver gennemgået med det mål at man tager vare af ligestilling mellem individer og grupper ang. muligheder til uddannelse. Ifølge den islandske regerings politik og program passer man på at udgifter p.g.a. registrering og materiale bliver uvæsentlige og holdt i bund.
• Tilskud til livslang læring og voksenundervisning for folk på arbejdsmarkedet bliver øget med jævne tilskud om 300 mill. IKR. de næste to år.
Hele aftalen er på www.forsaetisraduneyti.is/frettir/nr/2866
Anna Vilborg Einarsdóttir
E-post: anna(ät)frae.is
Norge

Kan kvaliteten i lærerutdanningen bli bedre?

Den norske regjeringen ønsker seg en stortingsmelding om lærerrollen og lærerutdanningen.
Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland er optimistisk på at prosessen framover vil bli god og nyansert. Hun ønsker en debatt som først og fremst er knyttet til utdanningenes faglige utfordringer. Meldingen vil inneholde en vurdering av forslag knyttet til fagenes omfang og innhold, og hvordan kvaliteten i lærerutdanningen kan bli bedre.
Stortingsmeldingen om lærerrollen og lærerutdanningen vil bli lagt fram rundt årsskiftet 2008-09.
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no
Norge

Mye penger til nyskaping

26 millionar kroner i 2008 til institusjonar som driv utviklingstiltak i arkiv, bibliotek og museum.
- Vi er fødselshjelpar for dei viktigaste nyskapande prosjekta og skal stimulere pionerånda i heile abm-sektoren, seier direktør Leikny Haga Indergaard i ABM-utvikling - Statens senter for arkiv, bibliotek og museum.
I 2007 kom det inn 334 søknader til ABM-utvikling om i overkant av 105 millionar kroner. 87 fekk tilsegn om til saman 26 millionar. Søknadane omfattar læring, kunnskaps- og kulturformidling, utvikling av digitale tenester, utvikling og sikring av samlingar og tilskot til nytenking innanfor organisasjons- og nettverksbygging.
Du kan lese mer her: www.abm-utvikling.no/milliondryss-til-abm.html
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no
Norge

Viktig pris deles ut for første gang

Høyskolen i Oslo vil med sin nye pris oppmuntre og belønne god formidling.
Professor Tore Linné Eriksen og førsteamanuensis Ingeborg Marie Helgeland mottok Formidlingsprisen 2007 fordi de har brakt kunnskap videre på en fremragende måte til fagmiljøer, samfunns- og arbeidsliv. I følge leder for juryen, Per Arne Olsen, er det er dokumentert at prisvinnerne har høy faglig formidlingskvalitet og en allsidig bruk av kommunikasjonskanaler og uttrykksformer. Helgeland er opptatt av å presentere livshistorier på en god måte til mennesker som sjelden blir hørt i samfunnet. Tore Linné Eriksen har gjennom en årrekke vært en allsidig formidler av sin fagkunnskap innenfor feltet utviklingsstudier og globalhistorie gjennom varierte formidlingskanaler.
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no
Sverige

Förbättrad svenskundervisning för invandrare

Goda språkkunskaper ökar i hög grad möjligheterna att få ett arbete, men statistiken över sfi-undervisningen ger en nedslående bild: 60 procent av eleverna når inte målen. Därför satsar regeringen på ett sfi-lyft med sju åtgärder för att förbättra svenskundervisningen för invandrare (sfi):

1. Nationella slutprov på samtliga studievägar.
2. Tydliga mål i kursplanen för sfi.
3. Begränsad tid i sfi.
4. Utvärdering av sfi.
5. Lärarlyft för sfi-lärare.
6. Förstärkt nationell inspektion.
7. Prestationsbaserad sfi-bonus.
www.regeringen.se/sb/d/9984/a/98336

E-post: Gun.Lundberg(ät)kristianstad.se
Mer om: invandrare
Sverige

Förslag till en ny betygsskala

I en departementspromemoria presenteras ett förslag till en ny betygsskala. Betygsskalan föreslås att innehålla sex steg och en sjunde markering. Betygsskalan ska vara sexgradig med fem betygssteg, A-E, för godkända resultat och ett betygssteg, F, för icke godkänt resultat.
Betygsskalan ska vara målrelaterad och nationella betygskriterier ska finnas för det högsta, mellersta och lägsta betygssteget för godkända resultat, dvs. för betygsstegen A, C och E.
Förslaget skickas nu ut på remiss.
www.regeringen.se/sb/d/10002/a/97896
E-post: Gun.Lundberg(ät)kristianstad.se
Sverige

Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet

Under 2008 är Sverige ordförande i det Nordiska ministerrådet. Sveriges ordförandeprogram i NMR 2008 har vi döpt till Kraftsamling. Det fokuserar på samarbetsområden och utmaningar som Sverige anser att de nordiska länderna och de självstyrande områdena bäst kan möta gemensamt.
Programmet är tematiskt indelat i fyra avsnitt som rubriceras Konkurrenskraft, Klimat, Kreativitet och Koordinering. Under dessa fyra rubriker samlas övergripande målsättningar och aktiviteter.
Det svenska ordförandeskapet ska även verka för att satsningar som tidigare ordförandeskap påbörjat drivs vidare. Det gäller t ex reformerings- och moderniseringsprocessen inom den nordiska samarbetsstrukturen, inte minst avseende Nordiska ministerrådets institutioner och andra organ. Det gäller också att fortsätta arbetet med att genomföra jämställdhetsintegrering i Nordiska ministerrådet.
www.regeringen.se/sb/d/9708/a/95230
E-post: Gun.Lundberg(ät)kristianstad.se
Sverige

Arbetsförmedlingen: en ny myndighet

Den 1 januari 2008 bildades den nya myndigheten Arbetsförmedlingen. Myndigheten är en sammanslagning av Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) och landets 20 länsarbetsnämnder.
En stor förändring redan från årsskiftet är att Arbetsförmedlingen, i stället för län, delas in i 68 arbetsmarknadsområden, alla med minst en lokal arbetsförmedling. Områdesindelningen utgår ifrån hur människors pendlar och hur arbetsgivare rekryterar sin arbetskraft.  Kärnan i verksamheten är det personliga mötet på den lokala Arbetsförmedlingen.
www.ams.se/Go.aspx?a=76853
E-post: Gun.Lundberg(ät)kristianstad.se
Sverige

Valideringsdelegationens slutrapport

Valideringsdelegationen har främst fokuserat sitt utvecklingsarbete på en samverkan med de organisationer på arbetsmarknaden och inom utbildningssektorn som kan medverka till att validering får nationell legitimitet samt med de aktörer som kan erbjuda valideringsmöjligheter som bygger på kvalitet och likvärdighet.  Valideringsdelegationens slutrapport är till största delen baserad på de erfarenheter som inhämtats under vår verksamhetstid 2004–2007. Här följer några av de viktigaste förslagen.
• Ett departement ska ha det övergripande ansvaret för nationella strategi- och utvecklingsfrågor kring validering
• En myndighet bör åläggas det övergripande ansvaret för fortsatt utveckling inom arbetet med validering
• Kommuner, Arbetsförmedling och Försäkringskassa ska verka för att individ ges möjlighet att valideras
• Varje region bör om det är möjligt upprätta en regional samverkan kring valideringsinsatser
• Staten ska stödja kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring kring validering
• De insatser som genomförs ska utgå från individens förutsättningar och behov och präglas av en likvärdig process oavsett var i landet valideringen genomförs
• Respektive myndighet eller organisation inom utbildning eller arbetsmarknad ska tillse att utveckling av metoder och modeller fortsatt sker
• Dokumentation ska utfärdas efter genomförd insats inom validering
• Individen ska beredas möjlighet till försörjning under validering utan kostnad för individen
• Validering som anordnas på initiativ av kommun, Arbetsförmedling, Försäkringskassan eller arbetsgivare ska finansieras av respektive part
• En professorstjänst bör inrättas för att fortlöpande bedriva forskning och utvärdering av valideringens effekter
www.skolutveckling.se/
digitalAssets/158480_valideringsdelegationen.pdf
E-post: Gun.Lundberg(ät)kristianstad.se
Mer om: validering