page

Vägledning


Ständiga omställningsprocesser ställer stigande krav på den enskilda individens förmåga att orientera sig i samhället och arbetslivet. I de nordiska länderna har vägledning blivit ett centralt insatsområde för att möjliggöra livslångt lärande och stöda till utbildning, kompetensutveckling och förmåga till omställning och förändring.

Det starka gemensamma draget i vår satsning på vägledning är viljan att stärka den vuxnas möjligheter till livslångt lärande och god kvalitet i vägledningen. Olikheter finns i sätten att bygga upp vägledningen och i de begrepp vi använder.

Vi har en god grund i Norden att gemensamt utveckla vägledningen och detta vill NVL:s vägledningsnätverk göra. Kvaliteten på vägledningen skall vara hög och effekterna synliga.


Mer om: vägledning

Relaterade nätverk

Vägledarnätverket


Rapporter/Reports

Arbetslivskompetens i nordisk vägledning
- rapport är ett resultat av NVL:s vägledningsnätverks samlade kunskaper
PDF (svensk version)

Aspects on Working Life Competences in Nordic Counselling
- a report is a based on the joint knowledge, experience and reflections of NVL’s Counselling and Guidance Network.
PDF (English version)

Nordic Work Seminar on Career Counseling in Sparsely Populated Areas
26-28th of September 2010 in Iceland.
Seminar report:
PDF