page

Danmark

Solidaarisuusjärjestö perustaa uuden toimintakeskuksen

Kansojen välistä yhteistyötä edistävä kansalaisjärjestö Mellemfolkeligt Samvirke perustaa uusiin toimitiloihinsa koulutus- ja toimintakeskuksen, jonka nimeksi tulee Global Platform CPH.
Kööpenhaminan Nørrebron kaupunginosaan perustettavassa keskuksessa tulee toimimaan myös järjestön sihteeristö. Uusi keskus on osa globaalia kansanopisto-ohjelmaa, jonka puitteissa toimii tällä hetkellä kolme Global Platformia Intiassa, Itä-Afrikassa ja El Salvadorissa sekä koulutuskeskus Tansaniassa. Kööpenhaminan Global Platform CPH toimii näiden keskusten pedagogisena ja organisatorisena dynamona ja edistää uusien Global Platformien luomista eri maihin. – Ohjelma on kunnianhimoinen yritys tuoda tanskalaista kansansivistysperinnettä uuteen globaaliin todellisuuteen. Tämä on eräänlaista ”globaalia grundtvigiläisyyttä”, luonnehtii Mellemfolkeligt Samvirken pääjohtaja Frans Mikael Jansen.
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk

Finland

Tutkimus osoittaa opiskelun myönteisiä vaikutuksia

Vapaan sivistystyön opintojen myönteiset vaikutukset yksilöiden elämässä heijastuvat myös työelämään ja yhteiskunnan terveys- ja sosiaalimenojen määrään.

Vapaan sivistystyön opinnoilla on monitahoisia ja merkittäviä vaikutuksia sekä yksilöiden että yhteiskunnan tasolla. Tulokset saatiin Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmeniassa tekemässä tutkimuksessa, jossa selvitettiin vapaan sivistystyön opintojen erilaisia vaikutuksia osallistujien elämässä. Tulokset perustuvat haastatteluihin ja kyselyyn, johon vastasi 1 744 vapaan sivistystyön opintoihin osallistuvaa.
Yksilötason laajoja vaikutuksia ovat esimerkiksi fyysinen ja henkinen terveys sekä itsetunnon vahvistuminen, jolla on heijastusvaikutuksia perheiden ja työyhteisöjen hyvinvointiin ja laajemmin myös yhteiskunnan tasolle, esimerkiksi vähentyneiden sosiaali- ja terveysmenojen muodossa.

www.vsy.fi/doc/Tiedote_Vaikutukset_elokuu08.pdf

E-post: Ingrid.Ronnow(ät)vsy.fi

Island

Oppilaitosfuusioita

Tämän vuoden syyskuussa joukko islantilaisopiskelijoita aloitti opiskelut kahdessa yhdistymisprosessin kautta syntyneessä oppilaitoksessa. Oppilaitosfuusiot tapahtuivat 1. heinäkuuta 2008.
Islannin opettajakorkeakoulu on liitetty osaksi Islannin yliopistoa. Muutoksen yhteydessä yliopiston organisaatiorakenne ja hallinto uudistettiin. Yliopiston toiminta jakautuu nyt viiteen eri tieteenalaan. Entinen opettajankorkeakoulu muodostaa pohjan kasvatustieteelliselle osastolle. Muut tieteenalat ovat yhteiskuntatieteellinen, lääke- ja terveystieteellinen, humanistinen ja teknologis- luonnontieteellinen.
Myös Islannin tekninen opisto ja Reykjavikin ammatillinen toisen asteen oppilaitos yhdistyivät heinäkuussa. Uuden oppilaitoksen koko nimi on Tækniskólinn – skóli atvinnulífsins (Teknillinen oppilaitos – työelämäopisto).  Oppilaitos on yksityinen, ja sen omistaa omistaa joukko työelämän toimijoita, joihin kuuluvat mm. teollisuuden, kalastusalan, rakennus- ja varustamoalan etujärjestöt. Islannin suurimmassa toisen asteen oppilaitoksessa on yli tuhat opiskelijaa, 250 työntekijää ja yli 40 eri opintolinjaa. Oppilaitoksen organisaatio perustuu uudenlaiseen ajatteluun: se on jaettu 11:een eri osastoon, joita johdetaan itsenäisesti.
Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Islantiin uusi NVL-koordinaattori

Arnþrúður Ösp Karlsdóttir aloittaa uutena NVL-koordinaattorina 1. lokakuuta. Arnþrúður Ösp toimii erityisasiantuntijana Islannin työelämän koulutuskeskuksessa (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, FA), joka on NVL:n islantilainen isäntäorganisaatio. Arnþrúður Ösp on työskennellyt opetusalalla ja taiteen parissa, ja viime vuodet hän on johtanut Islannin taideakatemian opettajankoulutusosastoa.
Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Norge

Kultaa Norjalle

Norja sai kaksi kultamitalia Rotterdamissa pidetyissä ammattitaidon EM-kisoissa. Voitto tuli graafisesta suunnittelusta ja hiusmuotoilusta.
Kilpailussa oli mukana 11 norjalaista, jotka osallistuivat yhteensä kahdeksaan kilpailulajiin ja pääsivät mitalisijoille seitsemässä lajissa. Kultamitalien lisäksi norjalaisjoukkue keräsi kaksi hopeaa ja kolme pronssia. Kolmipäiväiset ammattitaidon EM-kisat (EuroSkills) pidettiin syyskuussa, ja niihin osallistui kilpailijoita 31 maasta. Osallistujat arvioitiin sekä yksilö- että joukkuesuorituksen perusteella. Arvioinnissa painotettiin työn laatua, luovuutta ja annetussa aikataulussa pysymistä.
www.regjeringen.no/nb/dep/kd/aktuelt/nyheter/2008/tidenes-medaljedryss-til-norge-i-yrkes-e.html?id=527099
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no

Ikääntyvät syrjäytyvät tietoyhteiskunnasta

Yli 65-vuotiailla norjalaisilla ei ole riittävästi internetin käyttämiseen tarvittavaa tietoa. Tämä käy ilmi hallinto- ja uudistusministeriön teettämästä tuoreesta tutkimusraportista, jossa tutkittiin ikääntyvien laajakaistan käyttöä.
– Laajakaistayhteyden kautta on tarjolla lukemattomia hyödyllisiä tuotteita ja palveluita sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta. Laajakaistan merkitys kasvaa jatkuvasti, ja siksi olemme huolestuneita siitä että niin monet ikääntyvät jäävät paitsi tästä kehityksestä. Raportti antaa meille uutta tietoa siitä, millaisilla keinoilla myös heidät saataisiin mukaan tietoyhteiskuntaan, sanoo uudistusministeri Heidi Grande Røys.
Ikääntyvien mielestä televiestintäalan tulee kehittää tuotteita ja sovelluksia, jotka on suunniteltu erityisesti uusille käyttäjille. Lisäksi tuotteisiin tulisi sisältyä asennuspalvelu. Raportin mukaan alalla ei tunneta riittävästi ikääntyvien tarpeita ja heille suunnattuja tuotteita on tarjolla liian vähän. Raportissa todetaan, että tuotteita, käyttäjätukea ja asiakaspalvelua tulisi uudistaa ennakkoluulottomasti.
Norsk Telecomin tekemässä tutkimusraportissa eritellään syitä siihen, että vain harvat ikäihmiset ostavat laajakaistapalvelun.
www.regjeringen.no/nb/dep/fad/pressesenter/pressemeldinger/2008/eldre-faller-utenfor-informasjonssamfunn.html?id=526407
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no

Vapaaehtoistoiminnasta hyötyä myös maahanmuuttajille

Vapaaehtoistoiminta on merkittävä osa norjalaista yhteiskuntaa, ja se auttaa myös maahanmuuttajia ja pakolaisia kotoutumaan uuteen kotimaahansa. Vapaaehtoisjärjestöt ovat mukana luomassa kaikille avointa, osallistavaa yhteiskuntaa. Norjan työ- ja inkluusioministeriö asetti keväällä 2008 työryhmän pohtimaan, kuinka vapaaehtoistoiminnalla voitaisiin parhaiten tukea maahanmuuttajaväestöä. Tuoreessa raportissaan ryhmä esittää joukon ehdotuksia, joihin kuuluu mm. vapaaehtoisjärjestöjen ja kuntien välisen yhteistyön tehostaminen ja maahanmuuttajien tukihenkilöiden kouluttaminen.
Lue lisää… (pdf)
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no
Mer om: invandrare

Wikipedia saa kilpailijan

Norjalaisen tietosanakirjan Store norske leksikonin ilmainen ja interaktiivinen verkkoversio avautuu tammikuussa 2009 osoitteessa www.snl.no.
Verkkotietosanakirjassa tulee olemaan sekä tarkastettuja tietosanakirja-artikkeleita että käyttäjien tekemiä artikkeleita. Laatutarkastetut artikkelit jatkavat samaa luotettavaa ja korkeatasoista linjaa, josta Store norske leksikon on ollut tunnettu jo 100 vuoden ajan. Uutta on, että kuka tahansa käyttäjä voi lisätä tietosanakirjaan artikkelin haluamastaan aiheesta. – SNL:n verkkoversiossa Wikipedian parhaat puolet on yhdistetty perinteiseen, laadukkaaseen tietosanakirjaan. Haluamme luoda elävän, jatkuvasti muuttuvan nettifoorumin, jota kuitenkin voi luottavaisin mielin käyttää vaikkapa seminaarityön lähteenä, päätoimittaja Petter Henriksen luonnehtii.
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no

Sverige

Kuntien ammatillinen aikuiskoulutustarjonta laajenee

Ruotsalaiskuntien järjestämä toisen asteen aikuiskoulutus (Komvux) tarjoaa pääosin teoriapohjaista lukio-opetusta. Toisen asteen ammatillisia opintoja järjestetään huomattavasti vähemmän, koska niiden toteuttaminen on usein paljon kalliimpaa. Vuoden 2009 budjettiesityksessä hallitus on varannut lisärahoitusta opiskelupaikkojen lisäämiseksi toisen asteen ammatilliseen aikuiskoulutukseen. Seuraavan kolmen vuoden aikana tähän tarkoitukseen tullaan käyttämään yhteensä 1,2 miljardia kruunua, johon sisältyvät opintotuen kustannukset.
www.regeringen.se/sb/d/10942/a/111679
E-post: Gun.Lundberg(ät)kristianstad.se

Korkeakoulutettujen maahanmuuttajien täydennyskoulutukseen lisärahaa

Vuoden 2009 budjettiesityksessään ulkomailla tutkinnon suorittaneiden henkilöiden täydennyskoulutukseen käytetään noin 100 miljoonaa kruunua. Vuoden 2008 määräraha on 50 miljoonaa kruunua. Pääosa uusista varoista käytetään lääkärien täydennyskoulutukseen.
www.regeringen.se/sb/d/10406/a/111416
E-post: Gun.Lundberg(ät)kristianstad.se

Ruotsin kansansivistysneuvostolle varoja naisyrittäjyyden edistämiseen

Hallitus on päättänyt myöntää varoja Folkbildningsrådetille naisten yrittäjyyttä ja tasa-arvoa edistävän vapaan sivistystyön järjestämiseen. Vuodelle 2008 on myönnetty 2,5 miljoonaa kruunua ja vuodelle 2009 toiset 2,5 miljoonaa. Kansanopistot ja opintokeskukset saavat syyskuun aikana tiedon siitä, miten varoja voi anoa.
www.folkbildning.se
E-post: Gun.Lundberg(ät)kristianstad.se

Ammattikorkeakoulujärjestelmä rakenteilla

Ruotsin hallitus perustaa uuden ammattikorkeakoulujärjestelmän (Yrkeshögskola) vuoden 2009 aikana. Ammattikorkeakouluun kootaan kaikki toisen asteen jälkeiset ammattikoulutusohjelmat, jotka eivät kuulu nykyisten korkeakoulujen valikoimiin. Määrärahoilla luodaan kolmen vuoden aikana yhteensä noin 1000 uutta opiskelupaikkaa. Hallitus arvioi, että vuonna 2009 uudistukseen käytetään 50 miljoonaa kruunua ja vuosina 2010 – 2011 noin 100 miljoonaa vuodessa. Opintotuen kustannukset sisältyvät summiin.
www.regeringen.se/sb/d/10942/a/111679
E-post: Gun.Lundberg(ät)kristianstad.se

NVL

Validation in the Nordic countries

Åsa Hultin ja Per Anderssonin raportti osaamisen tunnustamisesta Pohjoismaissa ”Validering i de nordiska länderna - Policy och praktik” on nyt saatavissa englanninkielisenä versiona:
www.nordvux.net/
page/726/nvlsrapporter.htm
  (NVL:n raportit)
www.nordvux.net/
page/6/validering.htm
  (NVL:n validaatioverkosto)
E-post: Gun.Lundberg(ät)kristianstad.se
Mer om: validering

RSS

 www.nordvux.net/rss/
468/nvluutisia.htm
 - tämän linkin kautta saat NVL:n uusimman suomenkielisen Uutiskirjeen RSS-tuontina. Lisää aiheesta: http://fi.wikipedia.org/wiki/Rss


nmr_fi


Julkaisupäivä: 30.9.2008

NVL:n aloitussivulle